finally, in the end

listen to the pronunciation of finally, in the end
English - Turkish

Definition of finally, in the end in English Turkish dictionary

eventually
sonunda

Tom'un sonunda bir ameliyata ihtiyacı olacak. - Tom will eventually need an operation.

Onların tartışması sonunda berabere bitti. - Their argument eventually ended in a draw.

eventually
en sonunda

Fadıl en sonunda İslam'a geçti. - Fadil eventually converted to Islam.

Polis en sonunda Tom'u yakaladı. - The police eventually arrested Tom.

in the end
sonuçta

Sonuçta, o kadar da kötü değil. - In the end, it's not that bad.

Sonuçta çalışkan kişi başarır. - In the end, the diligent person succeeds.

in the end
en sonunda
in the end
eninde sonunda
eventually
neticede
eventually
sonuç olarak

Tom sonuç olarak yapmasını istediğimiz her şeyi yaptı. - Tom eventually did everything we asked him to do.

eventually
nihayet

Sekiz ay sonra, nihayet gene kızlarla çıkmaya başladı. - After eight months, he eventually started dating girls again.

Nihayet serbest bırakıldım. - I was eventually released.

in the end
sonunda

Sonunda diğer kedi yavrusunu seçti. - In the end she chose another kitten.

Sonunda, biz, o eski püskü lokantada yemek yemeyi sona erdirdik. - In the end, we ended up eating at that shabby restaurant.

in the end
nihayet
eventually
sonuçta

Sonuçta biri Tom'a terbiyeli davranması gerektiğini söylemek zorunda kalacak. - Eventually, someone is going to have to tell Tom that he needs to behave himself.

Tom'un sonuçta Mary'ye elmas bir yüzük alması için yeterli parası olmalıydı. - Tom should eventually have enough money to buy Mary a diamond ring.

eventually
z. sonunda, nihayet; er geç
in the end
akıbet
in the end
sonunda finally
in the end
âhir
in the end
neticede

Neticede hepimiz öleceğiz. - We all die in the end.

English - English
eventually
in the end
eventually, finally
in the end
at the finish; finally
in the end
as the end result of a succession or process; "ultimately he had to give in"; "at long last the winter was over"
in the end
after a very lengthy period of time; "she will succeed in the long run"
in the end
eventually
finally, in the end
Favorites