rastlantı

listen to the pronunciation of rastlantı
Turkish - English
{i} coincidence

When written as a numerical date, March 14, 2015 is 3/14/15, corresponding to the first five digits of pi (3.1415) - a once-in-a-century coincidence! - Bir sayısal tarih olarak yazıldığında Mart 14, 2015, pi'nin ilk beş rakamına karşılık gelir- yüz yılda bir kez rastlantı!

I don't think it's a coincidence. - Bunun bir rastlantı olduğunu düşünmüyorum.

incidence
encounter
happenstance
contingent
accident

This was no accident. - Bu, rastlantı değildi.

The discovery of oil was a lucky accident. - Petrolün keşfi şanslı bir rastlantıydı.

conjunction
hap
concurrence
fortuity
irony
coincidence, accident tesadüf
fluke
fortuitously
concurence
(Ticaret) lottery
(Biyokimya) coincident

It was entirely coincidental. - Tamamen rastlantısaldı.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. - Bu eserde görünen tüm karakterler tamamen hayal ürünüdürler. Yaşayan ya da ölü gerçek kişilere olan herhangi bir benzerlik sadece rastlantıdır.

fortuitous
haphazard
fortune
rastlantı sonucu olan
accidental
rastlantı deneyleri
random experiments
rastlantı değişkeni
variate
rastlantı eseri
fortuitously
rastlantı hatası
random error
rastlantı sayısı
random number
rastlantı sonucu
fortuitous
rastlantı sonucu olan
causeless
garip rastlantı
quirk
güzel rastlantı
good coincidence
Turkish - Turkish
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
(Hukuk) TESADÜF
rastlantI
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf: "Avlu kapısı önünde atından indiği sırada, iyi bir rastlantıyla, Hayrettin Ağa, oğlu ile avludaydı."- N. Cumalı
rastlantı
Favorites