eigen

listen to the pronunciation of eigen
İngilizce - Türkçe
öz
(Dilbilim) (Almancadan önek) Kendi anlamı veren önek
önek
kendi
eigenvalue bir denklemin şartlarından birinin müsait olabilen değerlerinden biri
eigen value
(Matematik) özdeğer
eigen vector
(Matematik) özvektör
eigen function
öz işlev
eigen state
öz durum
eigen value
öz değer
eigen vector
öz vektör
eigen-
(önek) kendi
eigen-
öz
eigen state
(Fizik) özhal
characteristic
(Kimya) özgelik
characteristic
karasteristik
characteristic
alamet
characteristic
(Bilgisayar) ayırıcı nitelik
characteristic
(Denizbilim) özgel
characteristic
tipik
characteristic
özellik

Japon dilinin birçok ayırt edici özellikleri var. - The Japanese language has many distinctive characteristics.

Botanikçi dikkatle ağaçların morfolojik özellikleri kaydetti. - The botanist carefully recorded the morphological characteristics of the trees.

characteristic
karakteristik

böyle çevirisi ama türkçedefazla kulanılmaz bu kelime.

Tom karakteristik küstahlığı ile her şeyi reddetti. - With his characteristic impudence, Tom denied everything.

Onun o şekilde davranması karakteristiktir. - It's characteristic of him to behave like that.

characteristic
(isim) özellik, nitelik, vasıf
characteristic
özellik Karakteristik
characteristic
characteristically ayırıcı nitelikte olarak
characteristic
(sıfat) karakteristik, tipik, özgün
characteristic
(Tıp) Kendine veya cinsine has, tipik, karakteristik
characteristic
logaritma karakteristiği
characteristic
(Nükleer Bilimler) ayırt edici özellik,özgün,özellik,karakteristik
characteristic
diğerlerinden aylrıcı nitelikte olan
characteristic
(Tıp) Özellik, hususiyet
Türkçe - İngilizce

eigen teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

eigen değer
(Matematik) eigen value
eigen değerleri
(Çevre) eigen values
eigen vektör
(Matematik) eigen vector
İngilizce - İngilizce
(Dilbilim) (combining form from German eigen meaning 'own') (Mathematics & Physics) Proper; characteristic
German chemist who did research on high-speed chemical reactions (born in 1927)
eigen-
own (adjective)
Manfred Eigen
born May 9, 1927, Bochum, Ger. German physicist. He received his Ph.D. from the University of Göttingen in 1951. He shared a 1967 Nobel Prize with Ronald Norrish (1897-1978) and George Porter (b. 1920) for work on extremely rapid chemical reactions. His methods, called relaxation techniques, involve applying bursts of energy to a solution and following the rates of subsequent changes (flash photolysis); reactions thus studied include hydrogen ion formation during water dissociation and keto-enol tautomerism
İngilizce - Almanca

eigen teriminin İngilizce Almanca sözlükte anlamı

eigen vector
Eigen-Vektor
Türkçe - Almanca

eigen teriminin Türkçe Almanca sözlükte anlamı

eigen değer
Eigenwert
eigen değerleri
Eigenwerte
eigen vektör
Eigenvektoren
eigen