sek

listen to the pronunciation of sek
Türkçe - İngilizce
neat
dry

They were drinking dry white wine. - Onlar sek beyaz şarap içiyorlardı.

dry, straight, neat
straight

I like my brandy straight. - Ben brendimi sek severim.

straight, (distilled liquor) to which nothing has been added
(drinking something) straight: Viskiyi sek içti. He drank the whiskey straight
sharp

I'd like breakfast in my room at 8 sharp. - Saat tam sekizde kahvaltıyı odamda istiyorum

I would like my breakfast in my room at eight o'clock sharp. - Kahvaltımı saat tam sekizde odamda istiyorum.

sec

My secretary is pushing for a promotion. - Sekreterim terfî için sıkıştırıyor.

That president's secretary is always prim. - O başkanın sekreteri her zaman aşırı resmîdir.

dry (wine)
brut
sek sek oyunu
hopscotch
sek sek oynamak
to play hopscotch
sek vermut
dry vermouth
sek şarap
dry wine
alman sek beyaz şarabı
Moselle
bu şarap sek mi
Is this wine dry
Türkçe - Türkçe
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki). İçine su veya bir başka içki karıştırmadan
Boya olarak kullanılan bir tür toprak
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
İçine su veya bir başka içki karıştırmadan
Köpek
SEK'
(Osmanlı Dönemi) Gitmek
İngilizce - Türkçe
kronk
sek