take to drink

listen to the pronunciation of take to drink
İngilizce - Türkçe
içkiye başlamak
özünü içkiye vermek
kendini içkiye vermek
take to drink