liquid

listen to the pronunciation of liquid
İngilizce - Türkçe
sıvı

Madde katı, sıvı veya gaz olarak bulunabilir. - Matter can exist as a solid, liquid, or gas.

Kazadan sonra ilk bir ay sadece bir çubuk vasıtasıyla sıvı şeyler içebildi. - For the first month after the accident she could only drink liquids through a straw.

{i} likit madde
(Ticaret) derhal para çevrilebilir
(Ticaret) seyyal
{s} likit
hemen paraya çevrilebilir
(Dilbilim) sızıcı
(yiyecek/vb.) sulu
(ses) berrak
akışkan
likid
akıcı
{s} ıslak
{s} saydam

Bu saydam sıvı zehir içerir. - This transparent liquid contains poison.

Bu saydam sıvı bir tür zehir içerir. - This transparent liquid contains a kind of poison.

{s} berrak
sulu
şeffaf
paraya kolayca tahvil edilebilir
liquid air sıvı hava
liquid measure sıvı ölçeği
'l" ve "r" harfleri gibi yarım sesli
yarım sesli harf
su gibi akan
akan
kıt
seviye
sıvı madde
sıvık
mayi
liquidity
{i} akıcılık
liquidity
sıvılık
liquid cooling
sıvı soğutmalı
liquid crystals
sıvı kristalleri
liquid air
sıvı hava
liquid assets
likit varlıklar
liquid assets
disponibilite
liquid body substance
vücut sıvısı
liquid carburizing
sıvı karbonlama
liquid chromatography
sıvı kromatografisi
liquid cooled
sıvı soğutmalı
liquid cooled reactor
sıvı soğutmalı reaktör
liquid counter
sıvı sayacı
liquid crystal
sıvı kristal
liquid crystal display
sıvı kristal gösterge
liquid flow counter
akışkan sıvı sayacı
liquid fuel
akaryakıt
liquid fuel rocket
sıvı yakıtlı roket
liquid gas
sıvı gaz
liquid hydrogen
sıvı hidrojen
liquid in glass thermometer
cam hazneli sıvılı termometre
liquid in metal thermometer
metal hazneli sıvılı termometre
liquid laser
sıvı lazer
liquid level indicator
sıvı düzey göstergesi
liquid limit
akma limiti
liquid limit
likit limit
liquid liquid extraction
sıvı sıvı ayırması
liquid manure
sıvı gübre
liquid measure
sıvı ölçüsü
liquid measure
sıvı ölçeği
liquid metal reactor
sıvı metal reaktörü
liquid nitriding
sıvı nitrürleme
liquid nitrogen
sıvı azot
liquid oxygen
sıvı oksijen
liquid petrolatum
sıvı vazelin
liquid phase
sıvı hal
liquid phase
sıvı evre
liquid pressure
sıvı basıncı
liquid pressure nitriding
basınçlı sıvıda nitrürleme
liquid rheostat
sıvılı reosta
liquid spring
hidrolik yay
liquid spring suspension
hidrolik yaylı süspansiyon
liquid state
sıvı durum
liquid sugar
sıvı şeker
liquid unit
sıvı birimi
liquid-cooled
sıvı soğutmalı
liquid-cooled reactor
sıvı soğutmalı reaktör
liquid crystal display
sıvı kristal ekran
liquid food coloring
Sıvı gıda boyası
liquid honey
(Gıda) Süzme bal
liquid line
sıvı hattı
liquid paper
(Marka) Daksil, Tipp-ex gibi yazı hatalarını düzeltmek için yazı üzerine çekilen beyaz sıvı madde
liquid soap
Sıvı sabun
liquid state
sıvı halde
liquid air
sıvılaştırılmış hava
liquid asphalt
sıvı asfalt
liquid asset
(Ticaret) likit varlık
liquid asset
(Ticaret) emre hazır değer
liquid assets
paraya kolay çevrilebilir mal
liquid assets
(Ticaret) hazır değerler
liquid assets
(Politika, Siyaset,Ticaret) likid varlıklar
liquid columns
sıvı sütunları
liquid contaminants
(Askeri) SIVI KİRLETİCİLER: NBC harbinde, su halinde kullanılan her türlü kirletici kimyasal maddeler
liquid cooled
sıvı ile soğutulan
liquid cristal display
(LCD) Sıvı Kristal Görüntü
liquid crystal display
Sıvı Kristal Görüntü
liquid crystal display
sıvı kristal görüntü birimi,sıvı kristal gösterge
liquid crystal screen
sivi kristal ekran
liquid culture
(Gıda) sıvı kültür
liquid cylinder
sıvı silindiri
liquid detergent
deterjan (sıvı)
liquid diet
sulu gıda
liquid drop
sıvı damlası
liquid ethylene
sıvı etilen
liquid explosive
(Askeri) SIVI PATLAYICI: Normal sıcaklıklarda sıvı durumda olan patlayıcı
liquid explosive
(Askeri) sıvı patlayıcı
liquid fire
(Askeri) sıvı alev
liquid fire
(Askeri) SIVI ALEV: Genel olarak alev makinalarından yanarak püskürtülen yağ veya kimyevi madde. Sıvı alev; tahkim edilmiş mevzilere, tanklara vesaireye karşı kullanılır
liquid food
sulu gıda
liquid foods
sulu gıdalar
liquid gasket
sıvı gasket
liquid gold
(Kimya) altın suyu
liquid honey
(Arılık) sıvı bal
liquid hydrogen
(Askeri) LİKİT HİDROJEN: Standart atmosfer basıncında fiziksel hali sıvı kalacak şekilde -422°F ile -434°F arasındaki bir ısıda soğutulmuş, normal olarak gaz elementli hidrojen
liquid level
(Askeri) RUHLU, TESVİYE RUHLUSU: Bak. "level"
liquid level meter
(Nükleer Bilimler) sıvı düzeyi ölçer
liquid limit set
(İnşaat) likit limit seti
liquid manometer
sivili basincolcer
liquid manometer
(Bilgisayar) sıvılı basınçölçer
liquid market
(Ticaret) likit piyasa
liquid measure
sıvı ölçü birimi
liquid measure
sıvı oylum ölçüsü
liquid mixture
sıvı karışımı
liquid nitrogen
(Nükleer Bilimler) (ln2) sıvı azot
liquid oil
sıvıyağ
liquid oxygen
(Askeri) LİKİT OKSİJEN: Standart atmosfer şartları altında fiziksel hali sıvı kalacak şekilde -297°F ile -361°F arasındaki bir ısıda soğutulmuş, normal olarak gaz elementli oksijen. Kaynama noktası -127°F, donma noktası -361°F dir
liquid paint
sıvı boya
liquid piston
sıvı pistonu
liquid plastic
(Kimya) sıvı plastik
liquid propellant
(Askeri) SIVI SEVK YAKITI: Bir roket motorunun yanma bölümüne basılabilen herhangi bir sıvı yanıcı
liquid propellant rocket
(Askeri) SIVI YAKITLI ROKET: Tanklardan roket motoru yanma hücrelerine basınçla verilen sıvı yakıtla çalışır bir roket
liquid quart
ingiliz 1,136 litre
liquid quart
abd 0,946 litre
liquid quart
A.B.D. 0,946 litre; İng. 1,136 litre
liquid ratio
(Ticaret) akışkanlık oranı
liquid sealant
(İnşaat) sıvı salmastra
liquid sealed bell
sizdirmaz sivili can
liquid soap
akabilir sıvı sabun
liquid spring
(Askeri) sıvı yay
liquid stage
yük kademesi
liquid stage
yükleme kademesi
liquid stage
yük aşaması
liquid unit
sıvı ölçü birimi
liquid vanillin
(Tarım) sıvı vanilin
liquid vesicant detector paint
(Askeri) YAKICI SIVI DETEKTÖR BOYA: Bak. "detector paint"
liquid waste
(Nükleer Bilimler) sıvı atık
liquidity
{i} ekon. likidite
dental liquid
(Tıp) diş sıvısı
liquidity
seyyaliyet
liquids
sıvılar

Sünger sıvıları emer. - A sponge absorbs liquids.

Sıvılar asit ya da alkalidirler. - Liquids are either acid or alkaline.

liquids
(Ticaret) paraya kolay çevrilir mallar
perfect liquid
(Bilgisayar) tam akışkan
pour liquid
(Gıda) akıtmak
saturated liquid
doymuş sıvı
anisotropic liquid
anizotrop sıvı
become liquid
akışkanlaş
coagulation liquid
pıhtılaştırma sıvısı
cook in liquid
sıvıda pişir
cooling liquid
soğutma sıvısı
corrosive liquid
aşındırıcı sıvı
hydrocarbon liquid
hidrokarbon sıvısı
immiscible liquid
karışmaz sıvı
inflammable liquid
parlayabilir sıvı
inflammable liquid
yanıcı sıvı
liquidity
likidite
liquidness
akışkanlık
make liquid
akışkan hale getir
volatile liquid
uçucu sıvı
accumulation of liquid
sıvı birikimi
aerate, charge a liquid with a gas
Bir gaz ile sıvı yük havalandırmak
aqueous electrolytic liquid
Sulu elektrolitik sıvı
become liquid
akiskanlas
converted into a liquid state
bir sıvı haline dönüştürülür
dish liquid
sıvı bulaşık deterjanı
dishwashing liquid
Sıvı bulaşık deterjanı
disperse; become liquid
dağıtmak; sıvı haline
electro liquid
elektrolikid
heavy liquid
ağır sıvı
joint liquid
eklem sıvısı
recoil liquid
geri tepme sıvı
soap root liquid
Çöğen koku suyu
swill a liquid around/about in
(bir kabı) (bir sıvıyla) çalkalamak/çalkalayarak temizlemek
washing up liquid
Sıvı deterjan
aqueous liquid
(Tıp) sulu sıvı
bulk liquid storage space
(Askeri) DÖKÜM SIVI DEPOLAMA SAHASI: Sıvı maddelerin döküm halinde depolanması için ayrılmış sarnıç içi saha. Bak. "storage space"
compensation liquid
(Tıp) karşılaştırma çözeltisi
composite liquid pmf
(Sigorta) para piyasası likit karma eyf
compressed liquid
sıkıştırılmış sıvı
compressed liquid
basınçlı sıvı
cook in liquid
(Gıda) sıvıda pişirmek
corrosive liquid
yiyici sıvı
corrosive liquid
korozif sıvı
cryogenic liquid
(Fizik) dondurucu sıvı
cryogenic liquid
(Askeri) DONDURUCU SIVI: Sıvı oksijen, nitrojen ve argon gibi çok düşük sıcaklıklardaki sıvılaştırılmış gazlar
eutectic liquid
(Kimya) ötektik sıvı
fill liquid
iletim sivisi
flammable liquid
(Kimya,Teknik) parlayıcı sıvı
flammable liquid
kolay tutuşabilen sıvı
flammable liquid
tutuşucu sıvı
frictionless liquid
sürtünmesiz sıvı
gas-liquid chromatography
gaz-sıvı kromatografisi
incompressible liquid
sıkışmaz sıvı
index liquid
indeks sıvısı
injection liquid
enjeksiyon sıvısı
liquidity
(Hukuk) paraya çevrilir değer
liquidity
nakit
liquidity
cari aktifler
liquidity
sıvılık/likidite
liquidity
akışkanlık
miscible liquid
karışır sıvı
miscible liquid
karışabilir sıvı
mixed liquid
karışık sıvı
mother liquid
katılaşmadan arda kalan sıvı yada su
mother liquid
(Tekstil) ana lavga ( çözelti )
perfect liquid
tam akiskan
polar liquid
kutupsal sıvı
protecting liquid
koruyucu sivi
quenching liquid
suverme sıvısı
surrounding liquid
etrafını çeviren sıvı
swill a liquid
(bir kabı) (bir sıvıyla) çalkalamak/çalkalayarak temizlemek
viscosity of liquid
sıvı viskozitesi
İngilizce - İngilizce
{{finance|of an asset} Easily sold or disposed of without losing value
Flowing freely like water; fluid; not solid and not gaseous; composed of particles that move freely among each other on the slightest pressure

liquid nitrogen.

Having sufficient trading activity to make buying or selling easy
A substance that is flowing, and keeping no shape, such as water; a substance of which the molecules, while not tending to separate from one another like those of a gas, readily change their relative position, and which therefore retains no definite shape, except that determined by the containing receptacle; an inelastic fluid

A liquid can freeze to become a solid or evaporate into a gas.

An l or r sound
{n} any liquid or fluid substance, liquor
{a} fluid, soft, melted, disolved, clear
Liquid assets are the things that a person or company owns which can be quickly turned into cash if necessary. The bank had sufficient liquid assets to continue operations. a substance that is not a solid or a gas, for example water or milk. One of the three principal states of matter, intermediate between a gas and a solid. A liquid has neither the orderliness of a solid nor the randomness of a gas. Liquids have the ability to flow under the action of very small shear stresses. Liquids in contact with their own vapour or air have a surface tension that causes the interface to assume the configuration of minimum area (i.e., spherical). Surfaces between liquids and solids have interfacial tensions that determine whether the liquid will wet the other material. With the exception of liquid metals, molten salts, and solutions of salts, the electrical conductivities of liquids are small
A substance whose parts change their relative position on the slightest pressure, and therefore retain no definite form; any substance in the state of liquidity; a fluid that is not aëriform
a substance like water or oil that flows freely but is not a gas
changed from a solid to a liquid state; "rivers filled to overflowing by melted snow"
Fluid and transparent; as, the liquid air
smooth and flowing in quality; entirely free of harshness; "the liquid song of a robin"
A state of matter where molecules have the ability to flow and the surface of this mass displays the property of surface tension
the state in which matter takes the shape of its container, assumes a horizontal upper surface, and has a fairly definite volume
a frictionless non-nasal continuant (especially `l' and `r') the state in which a substance exhibits a characteristic readiness to flow with little or no tendency to disperse and relatively high incompressibility a substance in the fluid state of matter having no fixed shape but a fixed volume a substance that is liquid at room temperature and pressure clear and bright; "the liquid air of a spring morning"; "eyes shining with a liquid luster"; "limpid blue eyes"
lick-wid Something made of particles fairly close together, but with bonds that are less strong than in solids The particles can move past each other in a liquid
Refers to funds or assets that can be readily converted into cash
one of the four states of matter that has a definite volume but no definite form For example, water is a liquid
a frictionless non-nasal continuant (especially `l' and `r')
Easily converted into cash 19
A fundamental state of matter. Liquid is a state between solid and gaseous. A liquid can usually be contained within a glass or a similar container without allowing escape. A liquid can freeze to become a solid or evaporate into a gas
filled or brimming with tears; "swimming eyes"; "watery eyes"; "sorrow made the eyes of many grow liquid"
A liquid is matter with no definite shape and a definite volume A liquid takes the shape of its container In a liquid, the molecules move and slide around each other
n a state of matter in which atoms move freely but in a definite volume; matter with the propensity to flow
Flowing or sounding smoothly or without abrupt transitions or harsh tones
clear and bright; "the liquid air of a spring morning"; "eyes shining with a liquid luster"; "limpid blue eyes"
Of a market, having sufficient trading activity to make buying or selling easy
A letter which has a smooth, flowing sound, or which flows smoothly after a mute; as, l and r, in bla, bra
Clear; definite in terms or amount
M and n also are called liquids
phase has a molecular spacing not much different from that of the solid phase, except the molecules are no longer at fixed positions relative to each other In a liquid, chunks of molecules float about each other; however, the molecules maintain an orderly structure within each chunk and retain their original positions with respect to one another The distances between molecules generally experience a slight increase as a solid turns liquid, with water being a rare exception phase has a molecular spacing not much different from that of the solid phase, except the molecules are no longer at fixed positions relative to each other In a liquid, chunks of molecules float about each other; however, the molecules maintain an orderly structure within each chunk and retain their original positions with respect to one another The distances between molecules generally experience a slight increase as a solid turns liquid, with water being a rare exception
A liquid is a substance which is not solid but which flows and can be poured, for example water. Drink plenty of liquid Boil for 20 minutes until the liquid has reduced by half Solids turn to liquids at certain temperatures
Being in such a state that the component parts move freely among themselves, but do not tend to separate from each other as the particles of gases and vapors do; neither solid nor aëriform; as, liquid mercury, in distinction from mercury solidified or in a state of vapor
a state of matter, neither gas nor solid, that flows and takes the shape of its container
existing as or having characteristics of a liquid; especially tending to flow; "water and milk and blood are liquid substances"
{i} substance whose molecules move freely but do not tend to separate; (Phonetics) liquid consonant, frictionless speech sound (i.e. L and R)
a material, other than an elevated temperature material, with a melting point or initial melting point of 20 °C (68 °F) or lower at a standard pressure of 101 3 kPa (14 7 psi) A viscous material for which a specific melting point cannot be determined must be subjected to the procedures specified in ASTM D 4359 "Standard Test Method for Determining Whether a Material is Liquid or Solid" (see § 171 7 of CFR49)
form of matter that is a relatively incompressible fluid; has fixed volume but no fixed shape
A substance that flows freely and therefore conforms to the shape of the walls of its container, but cannot expand to fill the container
Existing in the physical state of a liquid. (Liquid nitrogen)
filled or brimming with tears; "swimming eyes"; "watery eyes"; "sorrow made the eyes of many grow liquid
The state of matter in which a substance flows freely and lacks crystal structure Unlike a gas, a liquid retains the same volume independent of the shape of its container
Flowing freely like water; fluid; not solid
A substance that assumes the shape of its container, but preserves its volume
crystal: a substance that has liquid-like long range disorder but some crystal-like aspects of short range order
a substance that flows readily and takes the shape of its container
anything that is wet and that you can pour like water
a substance that is liquid at room temperature and pressure
a substance in the fluid state of matter having no fixed shape but a fixed volume
A fluid that is incompressible (has a fixed volume) and assumes the shape of the bottom of its container See also: Gas
is a phase of matter which is free to conform to a shape of a vessel but has a fixed volume and has a greater density than a gas
smooth and unconstrained in movement; "a long, smooth stride"; "the fluid motion of a cat"; "the liquid grace of a ballerina"; "liquid prose"
in cash or easily convertible to cash; "liquid (or fluid) assets"
Of an asset, easily sold or disposed of
That particular state of matter in which the constituent particles maintain only a temporary relation to each other
the state in which a substance exhibits a characteristic readiness to flow with little or no tendency to disperse and relatively high incompressibility
Pronounced without any jar or harshness; smooth; as, l and r are liquid letters
A characteristic of a security or commodity market with enough units outstanding to allow large transactions without a substantial change in price Institutional investors are inclined to seek out liquid investments so that their trading activity will not influence the market price
{s} made up of molecules that move freely but do not tend to separate; of or comprised of liquids; smooth, flowing, fluid; clear, bright; produced without friction (Phonetics); easily converted into cash
yielding; lacking any hint of hardness; "the liquid stillness of the night enveloping him"; "the liquid brown eyes of a spaniel"
A liquid substance is in the form of a liquid rather than being solid or a gas. Wash in warm water with liquid detergent. liquid nitrogen Fats are solid at room temperature, and oil is liquid at room temperature
Name given to various [r] and [l] sounds The [r] sounds are sometimes designated as laterals
Any substance that flows readily or changes in response to the smallest influence More generally, any substance in which the force required to produce a deformation depends on the rate of deformation rather than on the magnitude of the deformation
liquid air
air which is in a liquid state due to being pressurised or kept at a low temperature, or both, usually for storage and transport purposes
liquid ammonia
Pure ammonia cooled or condensed to the liquid state
liquid bomb
Any bomb disguised as a harmless bottle of soft drink, milk, medicine etc
liquid bomb
Any bomb constructed by mixing liquid ingredients so disguised
liquid courage
Alcohol drunk to induce a feeling of courage in the drinker
liquid crystal
a phase of matter similar to a liquid, in which the molecules are arranged regularly in one or two dimensions
liquid crystal display
A display device that uses liquid crystals to control luminance of each pixel or pattern
liquid crystal displays
plural form of liquid crystal display
liquid document
A document on which summary judgment or provisional sentence may be granted

NEDCOR BANK LTD v LISINFO 61 TRADING (PTY) LTD 2005 (2) SA 432 (C) is a trite principle of our law that the term 'liquid document' for purposes of summary judgment proceedings has the same meaning as a 'liquid document' for purposes of provisional sentence proceedings. In Rich and Others v Lagerwey 1974 (4) SA 748 (A) at 754H, the Court said that, if a document in question, upon a proper construction thereof, evidences by its terms and without resort to evidence extrinsic thereto, an unconditional acknowledgment of indebtedness in an ascertained amount of money, the payment of which is due to the creditor, it is one upon which provisional sentence may properly be granted.

liquid document
A document showing a liquidated sum of money, for example a checque, promissory note etc
liquid gas
a chemical element or compound which is normally found in gaseous form, but which is in a liquid state due to being pressurised or kept at a low temperature, or both, usually for storage and transport purposes
liquid gases
plural form of liquid gas
liquid glass
water glass
liquid helium
the liquified form of helium that does not solidify even at absolute zero; it shows unusual properties, such as superfluidity, due to quantum effects
liquid hydrogen
Hydrogen that has been compressed and cooled to a sufficiently low temperature that it has liquified
liquid laugh
vomit
liquid lunch
The consumption of alcohol with no (or little) food at lunchtime
liquid lunches
plural form of liquid lunch
liquid measure
The measurement of the volume of liquids
liquid measure
Any unit of measure for measuring the volume of a liquid
liquid mirror telescope
A type of reflecting telescope employing a parabolic liquid mirror made by spinning a pool of reflective liquid
liquid mirror telescopes
plural form of liquid mirror telescope
liquid mirrors
plural form of liquid mirror
liquid nitrogen
Nitrogen that has been cooled to the liquid state; used in cryogenics
liquid oxygen
Oxygen in liquid form, as opposed to its gaseous form at standard temperature and pressure
liquid phase
One of the three fundamental structural phases of matter in which the thermal mobility of molecules or atoms is comparable with the cohesiveness, having them connected but fluid in a mass
liquid rocket
A rocket that uses liquid propellants
liquid rockets
plural form of liquid rocket
liquid scintillation
The scintillation of a solvent molecule when a radioactive solute molecule undergoes beta decay and emits an electron
liquid scintillation counter
A piece of laboratory equipment used to analyse solutions of a beta particle emitter by measuring the scintillations from a scintillation cocktail
liquid scintillation counters
plural form of liquid scintillation counter
liquid-laugh
Attributive form of liquid laugh, noun
liquid paper
(Trademark) A white liquid for covering mistakes in a text or drawing so that they can be corrected
Liquid Paper
{i} brand name of whiteout, brand name of white correction fluid
liquid air
It is prepared by subjecting air to great pressure and then cooling it by its own expansion to a temperature below the boiling point of its constituents N -194° C; O - 183° C
liquid air
Air in its liquid state, intensely cold and bluish, obtained by cooling and compression
liquid air
A transparent limpid liquid, slightly blue in color, consisting of a mixture of liquefied oxygen and nitrogen
liquid air
air in a liquid state
liquid ammonia
{i} ammonia in liquid form
liquid asset
A cash asset or an asset that is easily converted into cash Back to Top
liquid asset
An asset that can be quickly converted into cash Examples include cash and marketable securities See also cash equivalents
liquid asset
Cash or easily convertible into cash (i e money-market funds, US T-Bills, bank deposits, etc )
liquid asset
A cash asset or an asset that is easily converted into cash
liquid asset
Any asset that is easily converted into cash
liquid asset
A cash asset or asset that is readibly converted to cash
liquid asset
Asset that may be easily turned into cash, including, but not limited to, most stocks, bonds, short-term certificates and money market funds
liquid asset
An asset that is easily converted into cash
liquid asset
A cash asset or an asset that is easily converted into cash Back to Top ^
liquid asset
A cash asset or an asset that is easily converted into cash loan A sum of borrowed money (principal) that is generally repaid with interest
liquid asset
An asset that can be converted to cash quickly without having to reduce the asset's price very much
liquid asset
An asset that can be quickly converted into cash Examples include cash and marketable securities
liquid asset
A cash asset or an asset that is easily
liquid asset
cash, or assets that can be easily converted to cash, such as savings accounts and certificates of deposit
liquid asset
Asset that is easily and cheaply turned into cash - notably cash itself and short-term securities
liquid asset
property which may be quickly turned into cash
liquid asset
A security that can easily be sold for cash
liquid asset
A cash asset or an asset that is easily converted into cash 5TOP
liquid asset
Asset that is easily and cheaply turned into cash-notably, cash itself and short-term securities
liquid assets
Cash, cash equivalents, and marketable securities See also: Assets Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
liquid assets
Cash and other assets (like stocks) that can easily be converted into cash
liquid assets
Cash and all other assets that can be converted to cash relatively quickly Liquid assets can include money in savings and accounts, money-market accounts, and most certificates of deposit
liquid assets
Assets readily convertible to cash
liquid assets
A term describing investments that can easily be turned into cash See Cash Equivalents
liquid assets
Any company-owned resources that can be easily converted to cash
liquid assets
assets in the form of cash (or easily convertible into cash)
liquid assets
Liquid assets are easily convertible into cash to meet obligations (such as debt payments) An asset's liquidity reflects the ease with which the asset can be converted into cash
liquid assets
Cash or other assets that readily can be converted to cash
liquid assets
Assets included in the Collateral and consisting of cash, deposit accounts (net of any applicable withdrawal fees); mutual fund shares (net of any applicable redemption charges) that may be currently and ordinarily redeemed in cash at the current net asset value per share each day
liquid assets
Cash, or assets easily converted into cash, such as bank deposits, money market fund shares, or US Treasury bills
liquid assets
Cash and all other assets that can be converted to cash relatively quicklyLiquid assets can include money in savings and checking accounts, money-market accounts, and most certificates of deposit
liquid assets
Interest-bearing balances due from depository institutions, average federal funds sold and securities purchased under agreements to resell, assets held in trading accounts (net of revaluation gains), and the market value of securities less the value of pledged securities (market value of available-for-sale pledged securities plus book value of held-to-maturity pledged securities), divided by total assets
liquid assets
Those that are easily converted into cash (savings account, checking account, etc )
liquid assets
Cash and other short-term assets that are expected to be converted to cash within a short period of time First items presented on asset side of Balance Sheet (Source: FHA Handbook 4370 4 REV-1, Appendix 2)
liquid assets
Cash and all other assets that can be converted to cash relatively quickly Liquid assets can include money in savings and checking accounts, money-market accounts, and most certificates of deposit
liquid assets
Cash or cash equivalents, such as money market funds or some forms of certificates of deposit
liquid assets
Resources such as cash that are easily converted into other assets or used to pay for goods, services, or liabilities (See (p 255))
liquid assets
Cash and all other assets that can be quickly converted to cash
liquid assets
Cash or assets that can be immediately converted to cash
liquid assets
>> Cash or assets, such as checking/savings accounts, stocks/bonds, that are immediately convertible to cash
liquid assets
In accounting, a business organization's cash and readily marketable assets
liquid assets
properties which may be quickly turned into cash
liquid assets
the money that a company or person has, and the property they can exchange for money
liquid assets
Assets that can be easily converted into cash Examples: money market fund shares, US Treasury Bills, bank deposits, etc
liquid assets
Any asset that can be converted into cash in a short period of time
liquid assets
Any asset owned by the client that can be readily converted to cash such as stocks, bonds, mutual funds, bank accounts, etc
liquid assets
Cash or assets immediately convertible to cash
liquid bleach
a solution containing bleaching agents; used for laundry
liquid body substance
the liquid parts of the body
liquid capital
money which may be accessed and used at any time
liquid coolant
cooling method based on low-temperature fluids flowing close to the object being cooled
liquid cooling
chilling with fluids, lowering temperature by the use of fluids
liquid crystal
{i} liquid in which the molecules or atoms are displayed in order at fixed intervals in one or two dimensions and has the characteristics of a crystal
liquid crystal
A liquid crystal is a liquid that has some of the qualities of crystals, for example reflecting light from different directions in different ways. Any of various liquids in which the atoms or molecules are regularly arrayed in either one dimension or two dimensions, the order giving rise to optical properties, such as anisotropic scattering, associated with the crystals. Substance that flows like a liquid but maintains some of the ordered structure characteristic of a crystal. Some organic substances do not melt directly when heated but instead turn from a crystalline solid to a liquid crystalline state. When heated further, a true liquid is formed. Liquid crystals have unique properties. The structures are easily affected by changes in mechanical stress, electromagnetic fields, temperature, and chemical environment. See also liquid crystal display
liquid crystal
a liquid exhibiting properties of a crystal that are not shown by ordinary liquids
liquid crystal display
a digital display that uses liquid crystal cells that change reflectivity in an applied electric field; used for portable computer displays and watches etc
liquid crystal display
{i} (Electronics, Computers) display which sends an electrical current through liquid crystals in order to produce characters (used in computer displays, television screen, digital watches and calculators), LCD
liquid crystal display
A liquid crystal display is a display of information on a screen, which uses liquid crystals that become visible when electricity is passed through them. = LCD. Optoelectronic device used in displays for watches, calculators, notebook computers, and other electronic devices. Current passed through specific portions of the liquid crystal solution causes the crystals to align, blocking the passage of light. Doing so in a controlled and organized manner produces visual images on the display screen. The advantage of LCDs is that they are much lighter and consume less power than other display technologies (e.g., cathode-ray tubes). These characteristics make them an ideal choice for flat-panel displays, as in portable laptop and notebook computers
liquid dairy products
milk and milk-based products which are fluids
liquid deficiency
condition in which a bank's reserves are lower than the bank is required to maintain
liquid deposit
deposit which may be quickly turned into cash
liquid detergent
liquid soap, liquid cleansing agent
liquid detergent
a detergent in liquid form
liquid diet
a diet of foods that can be served in liquid or strained form (plus custards or puddings); prescribed after certain kinds of surgery
liquid food
fluid food, nutritious liquid substance
liquid fuel
fuel that comes in liquid form
liquid honey
fluid honey, honey that is in a liquid state
liquid measure
measurement of fluid quantities
liquid metal reactor
a nuclear reactor using liquid metal as a coolant
liquid nitrogen
nitrogen in liquid form, nitrogen chilled to -195 degrees Celsius
liquid nitrogen
nitrogen in a liquid state
liquid oxygen
a bluish transparent magnetic liquid obtained by compressing gaseous oxygen; used as an oxidizer in rocket propellants
liquid oxygen
oxygen in liquid form, oxygen chilled to -173 degrees Celsius (provides for easy storage because it has little volume)
liquid propellant
{i} liquid fuel, fuel in a fluid state
liquid ratio
{i} (Accounting) index of liquid assets of a business compared to its current debts (used to estimate financial stability in the immediate future)
liquid saving
{i} savings which may be quickly turned into cash; money that one has not yet decided where to invest it
liquid soap
{i} bodily cleaning agent that is in liquid form
liquid soap
soap in liquid form
liquid state
liquid form (as opposed to a gaseous or solid state)
liquid unit
a unit of capacity for liquids (for measuring the volumes of liquids or their containers)
bulk liquid
Liquids that undergo commercial transportation in large volumes, usually not including petroleum products. Vegetable oils and fish oils are common bulk liquids
cryogenic liquid
Any liquid (typically a liquified gas) with a very low boiling point
gas-liquid chromatography
A form of chromatography in which the mobile phase is a gas and the stationary phase is a liquid, usually on small beads packed in a long column
high-performance liquid chromatography
high-pressure liquid chromatography
high-pressure liquid chromatography
A form of chromatography in which the liquid mobile phase is forced through a column of solid stationary phase under high pressure
ionic liquid
any salt that has a relatively low melting point; they are used as solvents where water or traditional organic solvents cannot be used
liquidity
Availability of cash over short term: ability to service short-term debt
liquidity
An asset's property of being able to be sold without affecting its value; the degree to which it can be easily converted into cash

Some stocks are traded so rarely that they lack liquidity.

liquidness
The quality of being liquid (easily sold or disposed of)
liquidness
The quality of being liquid (flowing state of matter)
quantum spin liquid
A solid in which small magnetic momentss have a fluctuating random orientation, even at low temperature
washing-up liquid
The substance used to wash dishes

I have to use a special washing-up liquid, because I have sensistive skin.

liquidity
{n} a liquid state, looseness
liquidness
{n} a liquid state, looseness
liquids
{n} the four letters, l, m, n, r
dish liquid
dishwashing liquid
accumulation of liquid
collection of fluid, amount of liquid that has accumulated over a period of time
clear liquid diet
a diet of fluids with minimal residues (fat-free broth or strained fruit juices or gelatin); cannot be used for more than one day postoperative
dish-washing liquid
specialized liquid used to clean dishes and silverware
dishwashing liquid
liquid soap used to wash dishes British Equivalent: washing-up liquid
fire extinguisher liquid
liquid specially designed to put out fires
liquidating
present participle of liquidate
liquidity
(1) The ability of a bank or business to meet its current obligations; (2) the quality that makes an asset quickly and readily convertible into cash
liquidity
the ease with which an investment can be turned into cash
liquidity
The ability of an asset to quickly be converted into cash Generally, the greater the number of buyers and sellers of a particular asset, the more liquid it is considered to be
liquidity
how quickly an asset (any item of value that you own) can be turned into cash In other words, you don't have to wait until a certain date or pay a penalty to withdraw your money
liquidity
The ease with which an investment can be converted into cash Shares in a fund are generally considered highly liquid investments because they can be sold on any business day for their then current value (which may be more or less than an investor's original cost)
liquidity
The ability of an investment to be easily converted into cash with little or no loss of money or time You would say that investment in property is illiquid, because it takes time and money to sell, but funds in a savings account are highly liquid
liquidity
being in cash or easily convertible to cash; debt paying ability
liquidity
A high level of trading activity, allowing buying and selling with minimum price disturbance Also, a market characterized by the ability to buy and sell with relative ease
liquidity
In finance, a company's liquidity is the amount of cash or liquid assets it has easily available. The company maintains a high degree of liquidity
liquidity
The degree of ease with which your assets, such as stocks, real estate and U S Savings Bonds, may be converted into cash Because real estate is not easily converted into cash, it is said to have poor liquidity or to be illiquid
liquidity
The easier it is to turn an asset into cash, the more liquid it is Shares are very liquid as they can be sold any weekday at any brokerage Works of art and homes are not nearly as liquid because you need to find an interested buyer Since every buyer needs a seller and vice versa, penny shares, which are very thinly traded, are more illiquid than larger capitalisation shares
liquidity
The ability of the market in a particular security to absorb a reasonable amount of buying or selling at reasonable price changes Liquidity is one of the most important characteristics of a good market
liquidity
The state or property of being liquid
liquidity
The quality of an asset that permits it to be converted quickly into cash without a significant loss of value
liquidity
The capability of an asset to be readily converted into cash
Türkçe - İngilizce

liquid teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

liquid gold
(Tekstil) metalik renkte sentetik kumaş
liquid