diziniz

listen to the pronunciation of diziniz
Türkçe - İngilizce
imprints
dizi
{i} string

A string of disasters struck the region. - Bir dizi felaket bölgeyi vurdu.

dizi
sequence

Nobody could remember the sequence of events. - Hiç kimse olaylar dizisini hatırlayamadı.

There are many examples of the Fibonacci sequence in nature. - Fibonacci dizisinin doğada çok örneği vardır.

dizi
{i} queue
dizi
{i} range
dizi
{i} order
dizi
serial

They have watched TV serials this evening. - Onlar bu akşam TV dizileri izlediler.

A new serial will begin in next month's issue. - Gelecek ayın baskısında yeni bir dizi başlayacak.

dizi
stack
dizi
procession
dizi
(Bilgisayar) thread
dizi
paradigm
dizi
batch
dizi
(Muzik) scale
dizi
(Muzik) gamut
dizi
(İnşaat) ply
dizi
kit
dizi
(Denizbilim) light chain
dizi
(Askeri) frequency
dizi
strip
dizi
round

Most analysts expected that Tom's offer would set off a new round of bidding for Mary. - Araştırmacıların çoğu, Tom'un teklifinin Mary'ye bir dizi yeni teklifler gelmesine neden olacağı kanısında.

dizi
rank
dizi
consecution
dizi
catena
dizi
succession
dizi
series

What's your favorite TV series? - En sevdiğin TV dizisi hangisidir?

The series of crimes were thought to have been committed by the same man. - Bir dizi cinayetin aynı adam tarafından işlendiği düşünüldü.

dizi
course
dizi
battery
dizi
line

The traffic was very heavy. The cars were lined up bumper to bumper. - Trafik çok yoğundu. Arabalar tampon tampona dizilmişti.

I bought a set of table linen. - Bir dizi masa örtüsü ve peçete aldım.

dizi
row
dizi
chain

A chain of events led to the outbreak of the war. - Bir dizi olay savaşın başlamasına yol açtı.

dizi
{i} set

Give me the other set of keys, Tom. - Bana diğer anahtar dizisini ver, Tom.

Most analysts expected that Tom's offer would set off a new round of bidding for Mary. - Araştırmacıların çoğu, Tom'un teklifinin Mary'ye bir dizi yeni teklifler gelmesine neden olacağı kanısında.

dizi
{i} cluster
dizi
{i} cycle
dizi
array , Series
dizi
tier
dizi
{i} progression
dizi
cin. serial, serialized film
dizi
(Nükleer Bilimler) array
dizi
{i} rope
dizi
series, serial; string; row, line; series; paradigm; scale; progression, series; file
dizi
{i} train
dizi
string (of beads)
dizi
row, line
dizi
(Matematik) progression; series
dizi
mus. scale
İngilizce - İngilizce

diziniz teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

dizi
A transverse flute with a buzzing membrane used in Chinese music, usually made of bamboo
Türkçe - Türkçe

diziniz teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

dizi
Saf durumundaki bir kıtanın, birbiri arkasında duran erlerine verilen ad
dizi
Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra
dizi
Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı
dizi
Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü
dizi
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
dizi
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
dizi
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz."- A. Ş. Hisar
dizi
Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma
dizi
Dizi film
diziniz