dishonest

listen to the pronunciation of dishonest
İngilizce - Türkçe
namussuz

Tom'un namussuz olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is dishonest.

Dünyada neden bu kadar çok namussuz insan var? - Why are there so many dishonest people in the world?

{s} sahtekâr

O tembel ve sahtekar. - He's lazy and dishonest.

Onlar onu sahtekar olmakla suçladı. - They accused him of being dishonest.

{s} karaktersiz
{s} şerefsiz
yalancı
haysiyetsiz
ikiyüzlü
namussuz,sahtekar
dishonestly namussuzca
{s} dürüst olmayan

Sami, Leyla ile dürüst olmayan bir ilişkiye sahipti. - Sami had a dishonest relationship with Layla.

Bu, dürüst olmayan bir satıcı. - He's a dishonest salesperson.

namussuz/aldatıcı
{s} aldatıcı
{s} hileli

Tom'un yaptığı şey hileliydi. - What Tom did was dishonest.

şerefsizce
dishonest company
paravan şirket
dishonest trading
haksız rekabet
dishonestly
namussuzca
dishonestly
(zarf) namussuzca
untrustworthy
sağlam ayakkabı değil
untrustworthy
güvenilmez

Ben güvenilmez görünüyor muyum? - Do I seem untrustworthy?

Açıkça konuşmak gerekirse, o güvenilmez biri. - Frankly speaking, he is untrustworthy.

deceptive, dishonest
Dürüst olmayan aldatıcı
untrustworthy
güvenirliği olmayan
dishonestly
aldatıcı bir şekilde
untrustworthy
{s} dönek

O şimdiye kadar tanıştığım en dönek insanlardan biri. - He is one of the most untrustworthy people I have ever met.

İngilizce - İngilizce
interfering with honesty
not honest
untrustworthy
{a} knavish, base, faithless, unchaste
Dishonorable; shameful; indecent; unchaste; lewd
deceptive or fraudulent; disposed to cheat or defraud or deceive
To disgrace; to dishonor; as, to dishonest a maid
lacking truthfulness; "a dishonest answer"
{s} not honest, tending to lie and cheat, not worthy of trust; fraudulent
Dishonored; disgraced; disfigured
If you say that a person or their behaviour is dishonest, you mean that they are not truthful or honest and that you cannot trust them. It would be dishonest not to present the data as fairly as possible. honest + dishonestly dis·hon·est·ly The key issue was whether the four defendants acted dishonestly. not honest, and so deceiving or cheating people   honest
deceptive or fraudulent; disposed to cheat or defraud or deceive lacking truthfulness; "a dishonest answer" lacking honesty and oblivious to what is honorable
Characterized by fraud; indicating a want of probity; knavish; fraudulent; unjust
capable of being corrupted; "corruptible judges"; "dishonest politicians"; "a purchasable senator"; "a venal police officer"
lacking honesty and oblivious to what is honorable
Wanting in honesty; void of integrity; faithless; disposed to cheat or defraud; not trustworthy; as, a dishonest man
deceptive or fraudulent; disposed to cheat or defraud or deceive lacking truthfulness; "a dishonest answer"
corrupted
dodgy
unjust
dishonestly
{a} knavishly, wickedly, basely
dishonestly
{n} knavery, baseness, deceit, lewdness
dishonestly
{a} knavishly
dishonestly
fraudulently, deceitfully, untruthfully
dishonestly
In a dishonestly manner
dishonestly
in a corrupt and deceitful manner; "he acted dishonestly when he gave the contract to his best friend
dishonestly
In a dishonest manner
dishonest