deceptive or fraudulent; disposed to cheat or defraud or deceive

listen to the pronunciation of deceptive or fraudulent; disposed to cheat or defraud or deceive
İngilizce - Türkçe

deceptive or fraudulent; disposed to cheat or defraud or deceive teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dishonest
{s} namussuz

Tom'un namussuz olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is dishonest.

Dünyada neden bu kadar çok namussuz insan var? - Why are there so many dishonest people in the world?

dishonest
{s} karaktersiz
dishonest
{s} şerefsiz
dishonest
yalancı
dishonest
haysiyetsiz
dishonest
ikiyüzlü
dishonest
sahtekâr

Onlar onu sahtekar olmakla suçladı. - They accused him of being dishonest.

O tembel ve sahtekar. - He's lazy and dishonest.

dishonest
namussuz,sahtekar
dishonest
dishonestly namussuzca
dishonest
{s} dürüst olmayan

Bu, dürüst olmayan bir satıcı. - He's a dishonest salesperson.

Dünyada birçok dürüst olmayan insanlar vardır. - There are many dishonest people in the world.

dishonest
namussuz/aldatıcı
dishonest
{s} aldatıcı
dishonest
{s} hileli

Tom'un yaptığı şey hileliydi. - What Tom did was dishonest.

dishonest
şerefsizce
dishonorable
{s} dürüst olmayan, güvenilmez; alçak
dishonorable
(sıfat) onursuz, şerefsiz, haysiyetsiz, namussuz, rezil
İngilizce - İngilizce
dishonest
dishonorable
deceptive or fraudulent; disposed to cheat or defraud or deceive