devrim

listen to the pronunciation of devrim
Türkçe - İngilizce
(isim) Revolution

The new laws sowed the seeds of revolution. - Yeni yasalar devrimin tohumlarını ekti.

After the revolution, France became a republic. - Devrimden sonra, Fransa bir cumhuriyet oldu.

revolution; reform
revolutionary

All revolutionary ideas are simple. - Tüm devrimci fikirler basittir.

That would be truly revolutionary. - O gerçekten devrimci olurdu.

upheaval
reformation
reform
revolutionising
devrim yapmak
revolutionise
devrim yaratmak
revolutionize
devrim yaratmak
revolutionise
devrim hükümeti
(Politika, Siyaset) insurgent government
devrim yapmak
to revolutionize
devrim yapmak
reform
devrim yapmak
revolutionize
devrim yaratmak
to revolutionize
devrim yaşamak
see a revolution
bilimsel devrim
scientific revolution
cinsel devrim
sexual revolution
devrimler
revolutions

Many revolutions have aimed to abolish the aristocracy. - Birçok devrimler, aristokrasiyi kaldırmayı amaçladı.

Defeated revolutions are forgotten quickly. - Başarısızlığa uğramış devrimler çabucak unutulur.

sosyal devrim
social revolution
sürekli devrim
permanent revolution
devrimler
breakthroughs
milli demokratik devrim
National democratic revolution
dinsel devrim
reformation
karşı devrim
counterrevolution
rusya'da devrim öncesi aydınlar sınıfı
intelligentsia
rusya'da devrim öncesi aydınlar sınıfı
intelligentzia
teknolojik devrim
technological revolution
Türkçe - Türkçe
Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik. İnkılap. İhtilal. Çevrilme, katlanma, bükülme
Çevrilme, katlanma, bükülme
İnkılâp
İhtilâl
Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik
karşı devrim
Bir devrimi yıkmayı ve onun ürünlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen hareket
nejat devrim
Soyut dışa vurumcu yapıtlarıyla tanınan, 1923-1995 yılları arasında yaşayan ressamımız
devrim