devrimler

listen to the pronunciation of devrimler
Türkçe - İngilizce
revolutions

Defeated revolutions are forgotten quickly. - Başarısızlığa uğramış devrimler çabucak unutulur.

Revolutions that don't succeed are soon forgotten. - Başarılı olmayan devrimler kısa sürede unutulur.

breakthroughs
devrim
revolution

The new laws sowed the seeds of revolution. - Yeni yasalar devrimin tohumlarını ekti.

A revolution broke out in Mexico. - Meksika'da bir devrim patlak verdi.

devrim
revolution; reform
devrim
{i} upheaval
devrim
revolutionary

The revolutionary council met to plan strategy. - Devrim konseyi strateji planlamak için toplandı.

That would be truly revolutionary. - O gerçekten devrimci olurdu.

devrim
revolutionising
devrim
reformation
devrim
reform
sanat ve devrimler
(Sanat) art and revolutions
Türkçe - Türkçe

devrimler teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

devrim
Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik. İnkılap. İhtilal. Çevrilme, katlanma, bükülme
devrim
Çevrilme, katlanma, bükülme
devrim
İnkılâp
devrim
İhtilâl
devrim
Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik
devrimler