bir devrimi yıkmayı ve onun ürünlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen hareket

listen to the pronunciation of bir devrimi yıkmayı ve onun ürünlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen hareket
Türkçe - Türkçe
karşı devrim
bir devrimi yıkmayı ve onun ürünlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen hareket

    Heceleme

    bir dev·ri·mi yık·ma·yı ve o·nun ü·rün·le·ri·ni or·ta·dan kal·dır·ma·yı he·def·le·yen ha·re·ket

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    interstice