i̇htilâl

listen to the pronunciation of i̇htilâl
Türkçe - İngilizce

i̇htilâl teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

ihtilal
revolution

The government was overthrown in a revolutionary coup. - Hükümet, ihtilalle devrildi.

ihtilal
rising
ihtilal
disorder, confusion, disturbance
ihtilal
insurrection
ihtilal
convulsion
ihtilal
(Kanun) sedition
ihtilal
devolution
askeri ihtilal
military coup
ihtilal yapmak
to bring about a revolution
ihtilaller
coups d’etat
Türkçe - Türkçe
devrim
ihtilal
Köklü değişim
ihtilal
Bir devletin siyasi, sosyal ve iktisadi yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
ihtilal
Kargaşalık, düzensizlik, karışıklık
ihtilâl
(Osmanlı Dönemi) bozuk ve fenâlık, karışıklık,. haddi aşıp zulmetmek
İHTİLAL
(Osmanlı Dönemi) (C.: İhtilalât) Ayaklanma, devlete isyan. Bozukluk, karışıklık
İHTİLAL
(Osmanlı Dönemi) Şerre çalışmak, düzensizlik
i̇htilâl