national democratic revolution

listen to the pronunciation of national democratic revolution
İngilizce - Türkçe
milli demokratik devrim
national democratic revolution

  Heceleme

  Na·tion·al de·mo·cra·tic rev·o·lu·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  näşnıl demıkrätîk revıluşın

  Telaffuz

  /ˈnasʜnəl ˌdeməˈkratək ˌrevəˈlo͞osʜən/ /ˈnæʃnəl ˌdɛməˈkrætɪk ˌrɛvəˈluːʃən/

  Günün kelimesi

  incredulous