(bir yer, faaliyet yada insan topluluğu için kullanılılır) supervision

listen to the pronunciation of (bir yer, faaliyet yada insan topluluğu için kullanılılır) supervision
İngilizce - Türkçe
(Hukuk) denetim
(bir yer, faaliyet yada insan topluluğu için kullanılılır) supervision

    Heceleme

    (bir yer, fa·a·li·yet ya·da in·san top·lu·lu·ğu i·çin kul·la·nı·lı·lır) su·per·vi·si·on

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    nidorosity