delivery

listen to the pronunciation of delivery
İngilizce - Türkçe
teslimat

Tom için bir teslimatım var. - I have a delivery for Tom.

Tom'un tavernası da bir teslimat hizmeti sunmaya başladığından beri taverna telefon görüşmeleriyle dolup taşıyor. - Since Tom's Tavern has started offering a delivery service too, it has been flooded with phone calls.

doğum

Hastane odasında, beyaz kıyafetler giymiş hemşire ve ebe doğum için hazırlanıyorlardı. - In the hospital room, the nurse wearing white clothes and the midwife were preparing for the delivery.

Karım doğum yapıyorken benim doğum odasında olmamı gerektiren herhangi bir neden var mı? Eğer 'nafaka' kelimesi senin için bir şey ifade ediyorsa. - Is there any reason I need to be in the delivery room when my wife is giving birth? Only if the word 'alimony' means anything to you.

dağıtım

Sağanak dün posta dağıtımını geciktirdi. - The thunderstorm yesterday delayed the delivery of the mail.

Evimin arkasındaki sokak, dağıtım kamyonları için çok dar. - The street behind my house is too narrow for delivery trucks.

{i} konuşma tarzı
gönderme
veriş
(Otomotiv) geçen miktar
çıkış
gönderim
sağlama
konuşma biçimi
(Avrupa Birliği) mal teslimi
teslim

Teslimat için ne kadar beklemeliyim. - How long do I have to wait for delivery?

Tom için bir teslimatım var. - I have a delivery for Tom.

servis

Eğer bir süre evden uzak olursam, posta servisini bırakacağım. - If I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery.

topa vuruş
servis deliveryman satılan malı eve kadar götüren kimse
{i} dağıtma
{i} teslim etme
konuşma/doğum/teslim
{i} doğurma
{i} beysbol topa vuruş, servis
{i} konuşma
{i} devretme
{i} verim
temin
verme
(Otomotiv) debi
eve servis
delivery agents
teslimat acentaları
delivery bit
(Bilgisayar) ulaştırma biti
delivery cost
(Ticaret) teslim bedeli
delivery eye
(Tekstil) yaprak gözü
delivery failed
(Bilgisayar) teslim başarısız
delivery head
basma yüksekliği
delivery hose
(Otomotiv) çıkış hortumu
delivery hose
verici hortum
delivery hose
basma hortumu
delivery id
(Bilgisayar) teslim no
delivery licence
teslim ruhsatı
delivery line
çıkış devresi
delivery line
(Otomotiv) besleme hattı
delivery method
(Bilgisayar) teslim yöntemi
delivery mode
(Bilgisayar) teslim modu
delivery pipe
basma borusu
delivery pipes
enjeksiyon boruları
delivery port
(Otomotiv) besleme kanalı
delivery pump
besleme pompası
delivery rate
(Tıp) aktarılma hızı
delivery record
teslim tutanağı
delivery ship
(Ticaret) irsaliye
delivery stroke
çıkış stroku
delivery time
(Ticaret) siparişlerin teslim süresi
delivery time
(İnşaat) uzun teslim süresi
delivery vehicle
(Askeri) silahı taşıyan araç
delivery canal
akış kanalı
delivery car
kamyonet
delivery confirmation
varış bilgisi sunma
delivery date
teslim tarihi
delivery note
teslim beyanı
delivery order
teslim emri
delivery period
teslim süresi
delivery pipe
besleme borusu
delivery piston
besleme pistonu
delivery point
teslimat yeri
delivery price
teslim fiyatı
delivery receipt
teslim emri
delivery roller
besleme silindiri
delivery room
doğum salonu
delivery valve
besleme supabı
delivery address
teslim adresi
delivery at residence
ikametgâhta teslim, evde teslim
delivery certificate
teslimat sertifikası
delivery is over
dağıtım bitti
delivery media
medya dağıtım kanalları
delivery method
doğum şekli
delivery notice
teslim ihbarı
delivery of letters
mektupların dağıtımı
delivery permit
doğum izni
delivery person
dağıtım yapan kişi
delivery plunger
besleme pistonu
delivery process
nakliye süreci
delivery receipt
teslim edildi bilgisi
delivery sheet
teslim kâğıdı
delivery status
Teslim durumu
delivery status notification
Gönderim durumu bildirimi
delivery to
teslim
delivery to the following recipients failed
Aşağıdaki alıcılara dağıtım başarısız oldu
delivery van
Teslim van
delivery window
(Finans) Teslim aralığı

DELIVERY WINDOW SHALL BE NARROWED TO 3 DAYS WITHIN LATEST 5 DAYS BEFORE COMMENCEMENT OF LOADING BY MUTUALLY.

delivery day
(Ticaret) teslim günü
delivery error
(Askeri) ATIŞ HATASI: Belirli bir silah sistemi ile ilgili ve atımların nişan noktası etrafında dağılması ile sonuçlanan atış isabetsizliği. Bak. "circular error probable", "deviation", "dispersion error", "horizontal error", "dispersion"
delivery error
(Havacılık) vuruş hatası
delivery error
(Askeri) atış isabetsizliği
delivery error
(Askeri,Havacılık) atış hatası
delivery expense
mal teslim masrafı
delivery forecasts
(Askeri) TESLİMAT TAHMİNLERİ: 1. Sözleşmelere ait teslimatla ilgili periyodik tahminler. Tedarik ve ikmal durumunun devamlılığını sağlayacak programın etkinliğini ölçmede ve tedarik veya istihsal bürokrasisini çözme yolundaki çalışmalarda bir tutanak olarak bu tahminlerden faydalanılır. 2. Tahsis veya diğer fonlardan yapılan tedarike karşılık sözleşmelere bağlı teslimat tahminleri
delivery note
alındı fişi
delivery note
tic. teslim beyanı
delivery notice
(Ticaret) teslim belgesi
delivery of means of proof
(Kanun) esbabı sübutiyenin teslimi
delivery of means of proof
(Kanun) esbabı sübutlyenin teslimi
delivery order
tic. teslim emri
delivery period
çıkış süreci
delivery period
teslim müddeti
delivery point
(Ticaret) teslim edilecek yer
delivery point
(Ticaret) malın teslim yeri
delivery receipt
tic. teslim makbuzu
delivery receipt
(Askeri) TESLİM MAKBUZU (DZ. ): Bak. "airbill"
delivery requirements
(Askeri) TESLİMAT ŞARTLARI: Bir malzeme kaleminin, istenilen tam miktarda, tarihte ve gerektiğinde istenilen şekilde ambalajlanmış olarak teslimini gerektiren şart
delivery roll
(Tekstil) alıcı silindir
delivery roller
(Tekstil) alıcı silindir, besleme silindiri, besleme valsi
delivery room
doğum odası

Karım doğum yapıyorken benim doğum odasında olmamı gerektiren herhangi bir neden var mı? Eğer 'nafaka' kelimesi senin için bir şey ifade ediyorsa. - Is there any reason I need to be in the delivery room when my wife is giving birth? Only if the word 'alimony' means anything to you.

delivery room
doğumhane
delivery room
(Tıp) doğum hane
delivery service
dağıtım servisi
delivery sheet
(Ticaret) teslim kağıdı
delivery speed
(Tekstil) üretim hızı
delivery speed
(Tekstil) çıkış hızı
delivery status notification
(Bilgisayar) teslim durumu bildirimi
delivery term code
(Askeri) TESLİMAT SORUMLULUK KODU
delivery terms
(Avrupa Birliği) teslim koşulları
delivery time
tic. siparişlerin teslim süresi
delivery valve
(Otomotiv) çıkış valfi
delivery valve
basınç supabı
delivery valve
(Otomotiv) geri dönüş sibobu
delivery valve
nakil supabı
delivery valve
basma supabı
defective delivery
hasarlı teslim
defective delivery
eksik teslimat
delayed delivery
(Ticaret) gecikmeli teslim
aerial delivery
(Askeri) havadan ikmal
air delivery
(Askeri) havadan atma
air delivery
(Askeri) havadan dağıtım
cash on delivery
ödemeli
cash on delivery
tesliminde ödenecek
deliveries
teslimler
delivery note
(Ticaret) sevk irsaliyesi
delivery order
(Ticaret) teslimat emri
delivery order
(Ticaret) ordino
delivery time
(Ticaret) teslimat süresi
delivery time
(Bilgisayar) teslim süresi
drug delivery systems
(Eczacılık,Tıp) ilaç dağıtım sistemleri
express delivery system
acele posta sistemi
short delivery
(Ticaret) noksan teslimat
air drop delivery
tenekten atılan yardım
cash before delivery
teslimden önce ödeme
cash delivery
tediye
cash delivery
teslimat
collect on delivery
ödemeli olarak
express delivery
acele teslim
express delivery
ekspresle gönderme
future delivery
gelecekte teslim
future delivery
vadeli teslim
general delivery
post restant
general delivery
genel dağıtım
good delivery
koşullara uygun teslim
health care delivery
sağlık hizmetleri
jail delivery
hapishaneden çıkma
payable on delivery
teslimde ödeme
port of delivery
boşaltma limanı
special delivery
özel ulak
special delivery
ekspres mektup
terms of delivery
teslim şartları
beer delivery driver
bira teslim sürücü
cash on delivery
tesliminde ödenecek, ödemeli; kıs. C.O.D
cash on delivery
mal karşılığı ödeme
fast delivery
hızlı teslimat
landing storage delivery
karaya çıkarma depolama ve teslim
message delivery system
mesaj iletim sistemi
the delivery
teslim
İngilizce - İngilizce
The process of throwing a stone
The item which has been conveyed

Your delivery is on the table.

The act of conveying something

The delivery was completed by four.

A ball bowled
A pitching motion

His delivery has a catch in it.

A thrown pitch

Here is the delivery; ... strike three!.

Related to delivery

What are your delivery conditions?.

administration of a drug

Drug delivery system.

The act of giving birth

The delivery was painful.

The manner of speaking

The actor's delivery was flawless.

{n} a release, utterance, childbirth, surrender
The tender and receipt of an actual commodity or financial instrument in settlement of a futures contract
The settlement of a futures contract by receipt or tender of a financial instrument
A delivery of something is the goods that are delivered. I got a delivery of fresh eggs this morning
the act of delivering a child
The transfer of the cash commodity from the seller of a futures contract to the buyer of a futures contract Each futures exchange has specific procedures for delivery of a cash commodity Some futures contracts, such as stock index contracts, are cash settled
A delivery person or service delivers things to a place. a pizza delivery man
the voluntary transfer of something (title or possession) from one party to another
Delivery is the process of giving birth to a baby. In the end, it was an easy delivery: a fine baby boy = birth
The act or style of utterance; manner of speaking; as, a good delivery; a clear delivery
The tender and receipt of an actual commodity or financial instrument, or cash in settlement of a futures contract
The act or manner of delivering a ball; as, the pitcher has a swift delivery
the act of delivering a child the act of delivering or distributing something (as goods or mail); "his reluctant delivery of bad news" the voluntary transfer of something (title or possession) from one party to another the event of giving birth; "she had a difficult delivery
the act of delivering or distributing something (as goods or mail); "his reluctant delivery of bad news"
recovery or preservation from loss or danger; "work is the deliverance of mankind"; "a surgeon's job is the saving of lives"
The moving of a gift security from the account of the purchaser to the account of the recipient A delivery must be at least $25 00 For a partial delivery, the remaining current value of the security in the account may not be less than $25 00 The gift delivery amount consists of principal and a proportionate amount of interest
The tender and receipt of the actual commodity, the cash value of the commodity, or of a delivery instrument covering the commodity (e g , warehouse receipts or shipping certificates), used to settle a futures contract See Notice of Delivery
The actual placing of a life insurance policy in the hands of an insured
The tender and receipt of an actual commodity or financial instrument, or cash, in settlement of a futures contract
the voluntary transfer of something (title or possession) from one party to another the event of giving birth; "she had a difficult delivery
The tender and receipt of the actual commodity or the delivery instrument (warrant, delivery certificate, warehouse receipt) covering such commodity in the settlement of a short futures contract as outlined in the exchange by-laws
Securities sellers must deliver the certificates on or before the third business day after the sale Delayed delivery refers to a transaction in which there is a clear understanding that delivery of the securities involved will be delayed beyond this three day period
The act of exerting one's strength or limbs
{i} transference; conveyance (such as of merchandise); distribution; act of giving birth, childbirth; liberation; salvation
In conveyancing, the placing for of the property in the actual or constructive possession of the grantee Usually accomplished by delivery of a deed to the buyer, or by recording said note
The act of delivering up or over; surrender; transfer of the body or substance of a thing; distribution; as, the delivery of a fort, of hostages, of a criminal, of goods, of letters
(baseball) the throwing of a baseball by a pitcher to a batter
The process of delivering the consignment to the consignee at the agreed place
The settlement of a futures contract by receipt or tender of a financial instrument or currency
In conveyancing, the placing of the property in the actual or constructive possession of the grantee Usually accomplished by delivery of a deed to the buyer, or by recording said deed
Delivery or a delivery is the bringing of letters, parcels, or other goods to someone's house or to another place where they want them. It is available at £108, including VAT and delivery. the delivery of goods and resources
An actual delivery where both sides transfer possession of the currencies traded
The person who performs a delivery
The final unconditional and absolute transfer of a deed to the Grantee so that the Grantor may not revoke it A deed, signed but held by the Grantor, does not pass title
The place where a delivery happens
The act of giving birth; parturition; the expulsion or extraction of a fetus and its membranes
A trade where both sides make and take actual delivery of the currencies traded Delivery is not the norm in FX trading More commonly, an FX trade involves cash settlement of the difference between spot and delivery prices "Spot" refers to any delivery within two business days; and "Forward" refers to delivery beyond two days and usually quoted one year out in increments of 30 days (i e 1 month, 2 month, etc )
The tender and receipt of an actual commodity or warehouse receipt or other negotiable instrument covering such commodity, in settlement of a futures contract
The act of the seller (e g , of a forward contract) supplying the underlying asset to the buyer
The tender and receipt of the actual commodity, or, in the case of agricultural commodities, warehouse receipts covering such commodity, in settlement of a futures contract Some contracts settle in cash (cash delivery), In which case open positions are marked to market on the last day of the contract based on the cash market close
You talk about someone's delivery when you are referring to the way in which they give a speech or lecture. His speeches were magnificently written but his delivery was hopeless
The process of satisfying an equity call assignment or an equity put exercise In either case, stock is delivered For futures, the process of transferring the physical commodity from the seller of the futures contract to the buyer Equivalent delivery refers to a situation in which delivery may be made in any of various, similar entities that are equivalent to each other (for example, Treasury bonds with differing coupon rates)
your characteristic style or manner of expressing yourself orally; "his manner of speaking was quite abrupt"; "her speech was barren of southernisms"; "I detected a slight accent in his speech"
the various aspects of a provided learning experience, including the content and context of the programme, resources, staff, teaching and learning strategies, and assessment activities
The actual transfer of possession of securities from one counterparty to another
the act of delivering a child the act of delivering or distributing something (as goods or mail); "his reluctant delivery of bad news"
the event of giving birth; "she had a difficult delivery"
The tender and receipt of the actual commodity, tile cash value of the commodity, or of a delivery instrument covering the commodity (e g , warehouse receipts or shipping certificates), used to settle a futures contract See Notice of Delivery
The seller of the futures contract sends the appropriate cash instrument to the buyer during the futures expiration period or on the specified date(s) The buyer pays the futures price (subject to a price factor adjustment) Some futures contracts, such as stock index futures, are settled by a cash payment rather than by the physical delivery of the asset
The act of delivering from restraint; rescue; release; liberation; as, the delivery of a captive from his dungeon
delivery date
The date on which securities are delivered in exchange for the payment of the purchase price In the case of new issues, the delivery date, not the dated date, is considered the date of issuance Compare: SETTLEMENTDATE See: ISSUANCE Reference: I R S Reg 1 103-13(b)(6)
delivery date
The Delivery Date is the date Freddie Mac receives a Form 381, Contract Delivery Summary, together with any other documentation required by the Purchase Documents Delivery to Freddie Mac occurs when Freddie Mac takes possession of all documentation required to be submitted The posting of such documentation with the US Postal Service or any other delivery service does not constitute delivery to Freddie Mac (Source: FHLMC Single-Family Seller/Servicer Guide, Glossary) The date that the transfer agent releases GNMA securities to the issuer's agent at the CPTA's window or places securities in the mail to the issuer (Source: GNMA Document Custodian Manual, Glossary)
delivery date
Date by which a seller must fulfill the obligations of a forward or futures contract
delivery date
The date that you must fulfill the obligations of a forwardor futures contract
delivery date
Currently, the third business day following a "regular way" transaction on the New York Stock Exchange in which money and securities need to be exchanged
delivery date
The date on which the underlying or instrument of delivery must be delivered to fulfill the terms of a contract
delivery date
The actual date on which the goods were released to the customer or consignee
delivery date
date something is to be delivered by
delivery date
The date on which the commodity or instrument of delivery must be delivered to fulfill the terms of a contract
delivery date
The date a building completes construction and receives a certificate of occupancy
delivery date
The date that a list renter requires a list to arrive at a mail shop
delivery date
the date a vendor had agreed to have a scheduled shipment to the store making the purchase Failure by the vendor to meet this date could result in the store canceling the order
delivery date
The date of maturity of the contract, when the exchange of the currencies is made This date is more commonly known as the value date in the FX or Money markets
delivery date
The date on which forward or futures contract for sale falls due
delivery date
1 The date an order is fulfilled 2 Date a list user receives a specific list order from the list owner
delivery error
distribution mistake, mistake in delivering (goods, letters, etc.)
delivery man
a man who delivers goods to people
delivery note
certificate of delivery, packing list
delivery notice
Notification from the seller to the buyer of the date when the actual commodity in a futures contract will be delivered
delivery notice
A notice presented through an exchange's clearing house by a clearing member announcing the intention to deliver the actual commodity in satisfaction of a contract obligation
delivery notice
The written notice given by the seller of his intention to make delivery against an open, short futures position on a particular date Related: notice day
delivery notice
The written notice given by the seller of his intention to make delivery against an open short futures position on a particular date This notice, delivered through the clearing house, is separate and distinct from the warehouse receipt or other instrument that will be used to transfer title
delivery notice
The written notice given by the seller of his intention to make a delivery against an open short futures position on a particular date This notice, delivered through the clearing house, is separate and distinct from the warehouse receipt or other instrument that will be used to transfer title
delivery notice
A notice of a clearing member's intention to deliver a stated quantity of a commodity in settlement of a short futures position
delivery notice
Written notice given by the seller of a futures contract of his intention to make delivery against an open short futures position on a specific date
delivery notice
The written notice given by the seller of his intention to make delivery against an open, short futures position on a particular date
delivery of judgement
passing of a verdict
delivery order
A written, signed and dated order to deliver merchandise, which may be issued to or by a warehouse, a railroad company, a steamship company or airline, or anyone who has authority and legal right to claim or order delivery of goods
delivery order
A document issued by a shipping company of freight forwarder authorising delivery of cargo from is place of landing and storage
delivery order
A document from the consignee, shipper, or owner of freight ordering the delivery of freight
delivery order
A document issued by a shipping company of freight forwarder authoring delivery of cargo from is place of landing and storage
delivery order
(1) Another name for task order See task order
delivery order
1 Written instructions issued by the owner of freight (or authorized agent) directing that the freight be released or shipped to a specified party 2 A document issued by or on behalf of the carrier authorizing the release of import cargo identified thereon and manifested under a single Bill of Lading (shipping)
delivery order
A document authorizing delivery to a nominated party of goods in the care of a third party Can be issued by a carrier on surrender of a bill of lading and then used by the merchant to transfer title by endorsement
delivery order
A document issued by the customs broker to the ocean carrier as authority to release the cargo to the appropriate party
delivery order
Order from the consignee, shipper, or owner of freight to a terminal operator, carrier, or warehouse to deliver freight to another party On imports, may also be known as a pier release
delivery receipt
A receipt from a delivery driver that indicates a delivery was made to a store
delivery receipt
A notice confirming that a message was delivered to its intended recipient
delivery receipt
an optional feature in some email programs which notifies you when a message has been delivered to its recipient
delivery receipt
In insurance, a dated receipt signed by the policyowner, stating that he or she has received the policy
delivery receipt
An optional email feature that notifies you when your email message has been delivered to its recipient See also Read Receipts
delivery receipt
A document used by carriers to signify delivery of the merchandise to the intended party May be a copy of the Bill of Lading or Waybill
delivery report
An MTA message logging response to user messages that indicates the delivery status of the message
delivery report
A Message Transfer Agent (MTA) message logging response to user messages It indicates the delivery status of the message
delivery report
Standard system generated report on a delivery User selection on items and content Can only be printed out when the item is in the delivery stage Before delivery the order report must be used See also Order Report, Requisition Report
delivery room
In a hospital, the delivery room is the room where women give birth to their babies
delivery room
birthing room, hospital room where women give birth
delivery truck
a van suitable for delivering goods or services to customers
delivery van
truck used to transport goods
delivery versus receipt
handing over property in return for a receipt
default of delivery
failed delivery, incomplete transferal; lack of delivery, lack of conveyance
cash on delivery
A transaction in which goods are paid for in full in cash or by certified check immediately when they are received by the buyer
electronic nicotine delivery system
An electronic cigarette (e-cig or e-cigarette), personal vaporizer (PV) or electronic nicotine delivery system (ENDS) (not to be confused with smokeless cigarettes) is a battery-powered device which simulates tobacco smoking patented in 1963 by Herbert A. Gilbert
Indefinite delivery, indefinite quantity
(Finans) Indefinite delivery/indefinite quantity (IDIQ) is a type of contract that provides for an indefinite quantity of supplies or services during a fixed period of time
deliveries
plural of delivery
Türkçe - İngilizce

delivery teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

özel ulak special delivery, Brit. express, Brit. express delivery
(of mail)
delivery