zorlanan

listen to the pronunciation of zorlanan
Türkisch - Englisch
compelled
obliged
zorla
hardly

I could hardly make out what she said. - Söylediği şeyi zorla anlayabildim.

Tom could hardly make himself understood. - Tom meramını zorla anlatabildi.

zorla
ill

A sudden illness forced her to cancel her appointment. - Ani bir hastalık onu randevusunu iptal etmeye zorladı.

Illness forced him to give up school. - Hastalık onu okuldan vazgeçmesi için zorladı.

zorla
(Bilgisayar) push

They continued to push south. - Onlar güneyi zorlamaya devam etti.

My parents pushed me to quit the baseball club. - Anne babam beni beyzbol klübünden ayrılmaya zorladı.

zorla
forcefully
zorla
dominantly
zorla
obtrusively
zorla
{f} force

The army forced him to resign. - Ordu onu istifa etmeye zorladı.

Don't force the child to eat. - Çocuğu yemesi için zorlama.

zorla
just
zorla
by main force
zorla
against one's will
zorla
scarce
zorla
compel to
zorla
force to be
zorla
by force

They took it by force. - Onlar onu zorla aldılar.

Snorri Sturluson's stories tells, among other things, how Christianity was spread in Norway by force. - Snorri Sturluson'un hikayeleri diğer şeylerin arasında Hristiyanlığın Norveç'te nasıl zorla yayıldığını anlatır.

zorla
compel to be
zorla
{f} compelling
zorla
force to

We can't force Tom to resign. - Tom'u istifaya zorlayamayız.

You can't force Tom to help Mary. - Tom'u Mary'ye yardım etmeye zorlayamazsın.

zorla
{f} obligate
zorla
by brute force
zorla
forcible
zorla
{f} forced

I was forced to submit to my fate. - Ben kaderime boyun eğmek için zorlandım.

Bad weather forced us to call off the picnic. - Kötü hava pikniği iptal etmemiz için bizi zorladı.

zorla
{f} constrained
zorla
{f} forcing

Nobody's forcing you to stay. - Hiç kimse seni kalman için zorlamıyor.

Nobody's forcing you to do that. - Onu yapman için hiç kimse seni zorlamıyor.

zorla
{f} obliging
zorla
compulsorily
zorla
compel

The examination compelled me to study hard. - Sınav beni sıkı çalışmaya zorladı.

No one may be compelled to belong to an association. - Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz.

zorla
constrain
zorla
inflict
zorla
bulldoze
zorla
{f} obliged

Kate was obliged to read the book. - Kate kitap okumaya zorlandı.

zorla
uneasily

Tom shifted uneasily. - Tom zorla değiştirdi.

zorla
muscle in
zorla
forcibly

The rioters were forcibly removed from the plaza. - Göstericiler zorla plazadan çıkarıldılar.

zorla
impel
zorla
forced on
zorla
perforce
zorla
compelled

The examination compelled me to study hard. - Sınav beni sıkı çalışmaya zorladı.

No one may be compelled to belong to an association. - Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz.

zorla
forceto
zorla
constrainedly
zorla
under compulsion
zorla
at the point of the bayonet
zorla
by violence
zorla
forceful
zorla
compelto
zorla
constraining
zorla
hard

The old man was hard of hearing. - Yaşlı adam duymakta zorlanıyor.

I could hardly make out what she said. - Söylediği şeyi zorla anlayabildim.

zorla
coerce

We haven't been coerced in any way. - Hiçbir şekilde zorlanmadık.

Tom claimed that the contract was invalid because he'd been coerced into signing it. - Tom onu imzalamaya zorlanıldığı için sözleşmenin geçersiz olduğunu iddia etti.

zorla
only just
zorla
1. by force, by main force. 2. by exerting pressure
zorla
pressgang
Türkisch - Türkisch

Definition von zorlanan im Türkisch Türkisch wörterbuch

Zorla
(Osmanlı Dönemi) MÜKREHEN
Zorla
metazori
zorla
Zor kullanarak, zecren; metazori
zorla
Zor kullanarak, zecren, metazori: "Ona da bu hakikati zorla kabul ettirecekti."- Ö. Seyfettin. İstemeyerek, isteksiz olarak, zoraki: "Adama beş lira verdik, zorla başımızdan savdık."- B. Felek
zorla
İstemeyerek, isteksiz olarak, zoraki
zorlanan
Favoriten