zıtlık

listen to the pronunciation of zıtlık
Türkisch - Englisch
contrast

Latin American novels are characterized by their contrast. - Latin Amerika romanları zıtlıklarıyla nitelenir.

The contrast between the two ideas is very marked. - İki fikir arasındaki zıtlık çok belirgin.

cross purposes
contradistinction
adversity
(Ticaret) reversal
cross-purposes
adverseness
contradiction
antinomy
antagonism
opposition
opposition, conflict
antipodes
antithesis
repugnance
oppositeness
inconsistency
discrepancy
contrariness
repugnant
adverse
contraposition
conflict
zıt
opposite

North is the opposite direction from south. - Kuzey güneyden zıt yöndedir.

They went in opposite directions. - Onlar zıt yönlere gittiler.

zıt
{s} converse
zıt
contrary
zıtlık duyarlılığı
contrast sensitivity
zıtlık etkisi
contrast effect
zıtlık yaratmak
create conflict
zıt
reverse
zıt
damning
zıt
averse
zıt
the converse
zıt
(Ticaret) anti-
zıt
cross
zıt
the opposite

The opposite of wrong is right. - Wrong'un zıt kelimesi right'tır.

Tom has the opposite problem. - Tom'un zıt bir sorunu var.

zıt
(Tıp) antagonist
zıt
contrast

The contrast between the two ideas is very marked. - İki fikir arasındaki zıtlık çok belirgin.

They are entirely contrasting opinions. - Onlar tamamen zıt görüşteler.

zıt
the contrary
zıt
abhor
zıt
{s} opponent
zıt
anti
zıt
contra-
zıt
contrarious
zıt
alien
zıt
antagonistic
zıt
adverse
zıt
antithetical
zıt
diametrical
zıt
absonant
zıt
out of keeping
zıt
abhorrent
zıt
counteracts
taban tabana zıtlık
dead set
zıt
conflicting
zıt
opposite, contrary, person or thing that is the contrary of another, antithesis, antipode: Taha, Emin'in zıddı. Taha's the opposite of Emin. Birbirinin tam zıddı olan iki şıkla karşı karşıya kaldı. He was face to face with two diametrically opposite choices
zıt
antithetic
zıt
contrary, opposite, converse " karşıt; the opposite, the converse, the contrary
zıt
opposite, opposing, contrary, contradictory, antithetic, antithetical, antipodal
zıt
antonym

The word ‘antonym’ is antonymous to ‘synonym’. - Zıt anlamlı sözcüğü eş anlamlı sözcüğünün zıt anlamlısıdır.

zıt
antonymous

The word ‘antonym’ is antonymous to ‘synonym’. - Zıt anlamlı sözcüğü eş anlamlı sözcüğünün zıt anlamlısıdır.

zıt
negative
zıt
counter
zıt
athwart
zıt
opposed
zıt
antipole
zıt
polar
zıt
jarring
zıt
discrepancy
zıt
repugnant
zıt
dis
zıt
derogate
Türkisch - Türkisch
Zıt olma durumu
(Osmanlı Dönemi) zıddiyet
zıt
Karşıt anlamlı

Yatmak sözcüğü kalkmak sözcüğünün karşıt anlamlısıdır. - Yatmak, kalkmanın zıttıdır.

Uyanmak sözcüğü uyumak sözcüğünün karşıt anlamlısıdır. - Uyanmak, uyumanın zıttıdır.

zıt
Karşıt

Yatmak, kalkmanın karşıt eylemidir. - Yatmak, kalkmanın zıttıdır.

Uyanmak, uyumanın karşıt eylemidir. - Uyanmak, uyumanın zıttıdır.

zıt
Karşıt anlamlı: "... devam ediyor, birbirine zıt birçok şeyler söylüyordu."- Ö. Seyfettin
zıtlık
Favoriten