zıt

listen to the pronunciation of zıt
Türkisch - Englisch
opposite

Dying is not the opposite of living: we spend our life living while we don't spend our death dying. - Ölüm yaşamın zıttı değildir: biz ölümümüzü ölürken geçirmezken hayatımızı yaşarken geçiririz.

North is the opposite direction from south. - Kuzey güneyden zıt yöndedir.

converse
contrary
reverse
damning
averse
the converse
(Ticaret) anti-
cross
the opposite

North is the opposite direction from south. - Kuzey güneyden zıt yöndedir.

Dying is not the opposite of living: we spend our life living while we don't spend our death dying. - Ölüm yaşamın zıttı değildir: biz ölümümüzü ölürken geçirmezken hayatımızı yaşarken geçiririz.

(Tıp) antagonist
contrast

Latin American novels are characterized by their contrast. - Latin Amerika romanları zıtlıklarıyla nitelenir.

They are entirely contrasting opinions. - Onlar tamamen zıt görüşteler.

the contrary
abhor
opponent
anti
conflicting
opposite, contrary, person or thing that is the contrary of another, antithesis, antipode: Taha, Emin'in zıddı. Taha's the opposite of Emin. Birbirinin tam zıddı olan iki şıkla karşı karşıya kaldı. He was face to face with two diametrically opposite choices
(Hukuk) antagonistic
antithetic
antithetical
contrary, opposite, converse " karşıt; the opposite, the converse, the contrary
opposite, opposing, contrary, contradictory, antithetic, antithetical, antipodal
antonym

The word ‘antonym’ is antonymous to ‘synonym’. - Zıt anlamlı sözcüğü eş anlamlı sözcüğünün zıt anlamlısıdır.

diametrical
antonymous

The word ‘antonym’ is antonymous to ‘synonym’. - Zıt anlamlı sözcüğü eş anlamlı sözcüğünün zıt anlamlısıdır.

negative
counter
athwart
adverse
opposed
antipole
polar
jarring
contra-
contrarious
alien
absonant
out of keeping
abhorrent
counteracts
discrepancy
repugnant
dis
derogate
zıt anlamlı
opposite
zıt anlamlı
antonymous

The word ‘antonym’ is antonymous to ‘synonym’. - Zıt anlamlı sözcüğü eş anlamlı sözcüğünün zıt anlamlısıdır.

zıt düşmek
confront
zıt anlamlı kelime
antonym
zıt anlamlı sözcükler
(Bilgisayar) replace with antonym
zıt gitmek
go counter to
zıt gitmek
(Dilbilim) go against
zıt gitmek
run counter to
zıt karakterli kimse
pole
zıt olan
antithetic
zıt olan şey
reverse
zıt olmak
be contrary to
zıt şey
contrast
zıt anlam
Antonym

The word ‘antonym’ is antonymous to ‘synonym’. - Zıt anlamlı sözcüğü eş anlamlı sözcüğünün zıt anlamlısıdır.

zıt akım
crosscurrent
zıt akış
(Gıda) counter-current flow
zıt anlam kullanma
antiphrasis
zıt anlamlı sözcük
antonym
zıt anlamlı sözcükler
words of opposite meaning
zıt anlamlılar
antonyms
zıt bir şekilde
jarringly
zıt bir şekilde
conflictingly
zıt bir şekilde
oppositely
zıt cereyan rölesi
return-current relay
zıt dönen rulolar
contrast rollers
zıt dönüşlü pervane
contra-rotating propeller
zıt düşmek
run against
zıt düşmek
(for one person or thing) to be the opposite of (another)
zıt düşmek
collide
zıt elektromotor kuvvet
counter electromotive force
zıt elektromotor kuvvet
counter-electromotive force
zıt elektromotor kuvvet
back-electromotive force
zıt elektromotor kuvvet
back electromotive force
zıt fikirler
jarring opinions
zıt gitmek
to persist in doing the opposite of what (someone) wants
zıt gitmek
to get on sb's nerves on purpose
zıt karekterli kimse
pole
zıt kutuplar
poles apart
zıt kutuplar olmak
be poles apart
zıt kutuplarda olmak
(deyim) be at cross-purposes
zıt kutuplarda olmak
(deyim) talk at cross-purposes
zıt kutupsallık
reversed polarity
zıt model
(Tıp) adversary model
zıt olan
antipathetical
zıt olan
antipathetic
zıt olarak
derogatorily
zıt olarak
diametrically
zıt renkler
transverse colors
zıt saat yönü
(Kimya) anticlockwise
zıt tedavi usulü
allopathy
zıt yön
opposite direction
zıt yönlü kurutma
countercurrent drying
zıt yönlü kuvvetler
opposite forces
birbirine zıt
by the ears
Zıt anlam
opposite meaning
zıtlar
opposites
aynı anda iki zıt şeye inanma
double think
birbirine zıt
incompatible
birbirine zıt iki şey
antipodes
birbirine zıt olmak
be poles apart
dine zıt düşme
adiaphorism
evre-zıt mikroskobu
(Gıda) phase contrast microscope
evre-zıt mikroskobu
phase-contrast microscope
kedi köpek gibi zıt olmak
lead a cat and dog life
kelimenin zıt anlamda kullanılması
antiphrasis
taban tabana zıt
just the opposite
taban tabana zıt
1. diametrically opposite (to), antipodal (to). 2. completely dissimilar, totally unlike, very different, antipodal. 3. complete opposite
taban tabana zıt olmak
be poles apart
taban tabana zıt olmak
be a great contrast to
taban tabana zıt olmak
be dead set against smb
tamamen zıt olan
(Dilbilim) antipodal
Türkisch - Türkisch
Karşıt anlamlı

Uyanmak sözcüğü uyumak sözcüğünün karşıt anlamlısıdır. - Uyanmak, uyumanın zıttıdır.

Yatmak sözcüğü kalkmak sözcüğünün karşıt anlamlısıdır. - Yatmak, kalkmanın zıttıdır.

Karşıt

Uyanmak, uyumanın karşıt eylemidir. - Uyanmak, uyumanın zıttıdır.

Yatmak, kalkmanın karşıt eylemidir. - Yatmak, kalkmanın zıttıdır.

Karşıt anlamlı: "... devam ediyor, birbirine zıt birçok şeyler söylüyordu."- Ö. Seyfettin
zıt anlamlı
Karşıt anlamlı
zıt kutup
Farklı durum ve yapıda olma
zıtlar
(Osmanlı Dönemi) ezdad
Englisch - Türkisch

Definition von zıt im Englisch Türkisch wörterbuch

zıt anlamlı
Opposite, antonym
zıt
Favoriten