yanısıra

listen to the pronunciation of yanısıra
Türkisch - Englisch
as well as
(prep.) alongside, next
(adv.) on the side, along, alongside
(conj.) as well as
(Hukuk) alongside
on the side
along
next
also

Besides English, she also speaks German. - İngilizcenin yanısıra Almanca da konuşur.

alongside of
yanı sıra
as well as

He teaches mathematics as well as English. - İngilizcenin yanı sıra matematik de öğretir.

Television enlightens the viewers as well as entertains them. - Televizyon izleyicileri eğlendirmesinin yanı sıra onları aydınlatır.

yanı sıra
(Konuşma Dili) not to mention

Michael speaks Japanese, not to mention English. - Michael İngilizcenin yanı sıra Japonca da konuşur.

Jane can play the violin, not to mention the guitar. - Jane gitarın yanı sıra keman çalabilir.

Yanı sıra
besides

Besides being a great statesman, Sir Winston Churchill was a great writer. - Sir Winston Churchill, büyük bir devlet adamı olmanın yanı sıra, büyük bir yazardı.

Besides being a surgeon, he was a famous writer. - Bir cerrah olmanın yanı sıra, o ünlü bir yazardı.

bunun yanısıra
on the other hand
yanı sıra
alongside
yanı sıra
in addition

In addition to being a doctor, he is a writer. - Bir doktor olmanın yanı sıra, o bir yazardır.

In addition to English, he can speak French. - İngilizcenin yanı sıra Fransızca konuşabilir.

yanı sıra
(Latin) inter alia
yanı sıra
alongside with
bunun yanısıra
in addition to
bunun yanısıra
apart from
bunun yanısıra
besides this
bunun yanısıra
besides
yanı sıra
1. right along with, right alongside, together with, with: Yanı sıra avukatını getirdi. He brought his lawyer along with him. Viski yanı sıra bira içiyor. He's drinking beer together with whiskey. 2. besides, in addition to, along with: Büyük bir yazar olmanın yanı sıra ünlü bir müzisyendir. Besides being a great writer he's also a famous musician. 3. right alongside, right beside: Yanım sıra onlar oturuyorlardı. They were sitting right beside me
yanı sıra
along

Along with Tokyo, Osaka is a center of commerce. - Tokyo'nun yanı sıra Osaka bir ticaret merkezidir.

Türkisch - Türkisch

Definition von yanısıra im Türkisch Türkisch wörterbuch

yanı sıra
Yanında
yanı sıra
Birlikte, beraberinde
yanısıra
Favoriten