yanısıra

listen to the pronunciation of yanısıra
Türkçe - İngilizce
as well as
(prep.) alongside, next
(adv.) on the side, along, alongside
(conj.) as well as
(Hukuk) alongside
on the side
along
next
also

Besides English, she also speaks German. - İngilizcenin yanısıra Almanca da konuşur.

alongside of
yanı sıra
as well as

He likes sports as well as music. - Müziğin yanı sıra o sporları da sever.

He teaches mathematics as well as English. - İngilizcenin yanı sıra matematik de öğretir.

yanı sıra
(Konuşma Dili) not to mention

Michael speaks Japanese, not to mention English. - Michael İngilizcenin yanı sıra Japonca da konuşur.

Jane can play the violin, not to mention the guitar. - Jane gitarın yanı sıra keman çalabilir.

Yanı sıra
besides

He speaks two languages besides English. - İngilizcenin yanı sıra iki dil bilmekte.

Besides being a surgeon, he was a famous writer. - Bir cerrah olmanın yanı sıra, o ünlü bir yazardı.

bunun yanısıra
on the other hand
yanı sıra
(Latin) inter alia
yanı sıra
in addition

In addition to being a doctor, he was a very famous novelist. - İyi bir doktor olmasının yanı sıra, o çok ünlü bir roman yazarıydı.

In addition to being a famous physicist, he is a great novelist. - Ünlü bir fizikçi olmanın yanı sıra, o büyük bir romancıdır.

yanı sıra
alongside
yanı sıra
alongside with
bunun yanısıra
in addition to
bunun yanısıra
apart from
bunun yanısıra
besides this
bunun yanısıra
besides
yanı sıra
1. right along with, right alongside, together with, with: Yanı sıra avukatını getirdi. He brought his lawyer along with him. Viski yanı sıra bira içiyor. He's drinking beer together with whiskey. 2. besides, in addition to, along with: Büyük bir yazar olmanın yanı sıra ünlü bir müzisyendir. Besides being a great writer he's also a famous musician. 3. right alongside, right beside: Yanım sıra onlar oturuyorlardı. They were sitting right beside me
yanı sıra
along

Along with Tokyo, Osaka is a center of commerce. - Tokyo'nun yanı sıra Osaka bir ticaret merkezidir.

Türkçe - Türkçe

yanısıra teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

yanı sıra
Yanında
yanı sıra
Birlikte, beraberinde
yanısıra