tool

listen to the pronunciation of tool
Englisch - Türkisch
araç,v.aletle şekillendir: n.alet
penis
bir alet ile şekil vermek
piyon
kaba penis
(arabayı) sürmek
vasıta
pusat
babafingo
arabada gitmek
edavat tedarik etmek
kukla
başkasına alet olan kimse
{f} aletle şekillendir
oyuncak

Tom Noel'de, oyuncak bir çekiç ve bir alet kutusu aldı. - Tom got a toy hammer and toolbox for Christmas.

maşa
alet

İyi bir işçi her zaman aletleriyle ilgilenir. - A good workman always takes care of his tools.

Tom çocuklarının elektrikli aletlerini kullanmasına izin vermezdi. - Tom wouldn't let his children use his power tools.

{i} araç

İnsan araçları kullanmayı erken öğrendi. - Man learned early to use tools.

Bugüne kadar icat edilmiş en önemli araç nedir? - What is the most important tool ever invented?

{i} parça

Bir kazma sert zemin yüzeyleri parçalamak için kullanılan uzun saplı bir araçtır. - A pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.

Ben küçük bir parça kullanarak el fenerini onardım. - I fixed the flashlight using a small tool.

{i} keski

Keskin bir dil sürekli kullanımla keskinleşen tek kenarlı bir araçtır. - A sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use.

{i} piyon, başkasının istediği gibi kullandığı kimse
herhangi bir işi görmek için gerekli olan vasıta
{f} aletle işlemek
avadanlık
herkesin oyuncağı olan kimse
{f} araba kullanmak
aletle şekil vermek veya yapmak
{i} alet, el aleti
(Tıp) Alet, araç, bir işi gerçekleştirmede kullanılan herhangi bir el aleti
takım

Lütfen araç takımınızı getirin. - Please bring your toolkit.

Tom takım kutusunu açtı. - Tom opened his toolbox.

torna bıçağı
alet kullanmak
tool box
(Bilgisayar,Teknik) avadanlık
tool box
takım sandığı
tool cutting edge inclination
(Mekanik) eğim açısı
tool kit
takım çantası
tool kit
avadanlık
tool life
(Mekanik) takım dayanma zamanı
tool tip
(Bilgisayar) araç ipucu
tool box
alet kutusu

Tom alet kutusunu garaja taşıdı. - Tom carried the tool box into the garage.

Penseyi alet kutusuna koy. - Put the pliers in the tool box.

tool box
araç kutusu
tool car
takım arabası
tool chest
alet kutusu
tool chest
alet sandığı
tool kit
alet takımı
tool room
takımhane
tool room
takım odası
tool steel
takım çeliği
tool bag
alet çantası
tool bit
aracı bit
tool crib
aracı beşik
tool cutter
(Mühendislik) kalem
tool cutter edge angle
(Mühendislik) ayar acısı
tool cutting edge inclination
(Mühendislik) meyil acısı, eğim acısı
tool grinder
alet taşlama tezgâhı
tool holder
(Mühendislik) kalem tutucu, kalemlik, kater
tool holder
torna kalemi tutucusu
tool included angle
(Mühendislik) üç acısı
tool minor cutting edge angle
(Mühendislik) yan bileme acısı
tool mount
aleti
tool mounting
araç montaj
tool normal clearance angle
(Mühendislik) serbest açı
tool normal rake angle
(Mühendislik) talas acısı
tool normal wedge angle
(Mühendislik) kama acısı
tool post
(Mühendislik) kalem tutacağı, kater
tool post
takım dayağı, alet dayağı, kalemlik
tool rest
aracı geri kalanı
tool room
takimhane, takım odası
tool slide
(Mühendislik) takım kızağı
tool strip
(Bilgisayar) Programlamada C# dilinde Alet Çubuğu

Using ToolStrip with C#.

tool-making
araç alma
tool. shed
aracı. dökmek
tool along
sürmek (araba)
tool bag
(isim) alet çantası
tool bar
(İnşaat) alet çubuğu
tool bit
torna kalemi
tool box
(Tekstil) alet kutusu ( alet sandığı )
tool box
Arç Kutu
tool box
(İnşaat) takım çantası
tool chest
(Tekstil) alet kutusu ( alet sandığı )
tool engineering
alet tasarımcılığı
tool equipment
alet ekipmanı
tool error
Araç hatası
tool kit
(Tekstil) alet kutusu ( alet sandığı )
tool kit bag
(Tekstil) alet kutusu ( alet sandığı )
tool set
(Askeri) AVADANLIK, ALET TAKIMI: Başlıca edevatı bir araya getirmek suretiyle meydana gelmiş bir edevat takımı. Örneğin, dülger ve marangozların kullandığı "marangoz takımı" gibi
tool up
aletle işlemek
tool up
alet kullanmak
tools
araçlar

İyi bir iş yapmak istiyorsanız, uygun araçları kullanmalısınız. - If you want to do good work, you should use the proper tools.

Bu araçlar bir ev inşa etmek için kullanılır. - These tools are used for building a house.

boring tool
sondaj
crimping tool
(Otomotiv) kablo sıkıştırma pensesi
crop tool
(Bilgisayar) kırpma aracı
design tool
(Bilgisayar) tasarım aracı
edit tool
(Bilgisayar) düzenle araç
move tool
(Bilgisayar) taşı araç
precision tool
duyarlı işlere özgü aygıt
precision tool
hassas işlere mahsus alet
rectangle tool
(Bilgisayar) dikdörtgen aracı
reporting tool
raporlama aracı
rock tool
(Madencilik) kaya aracı
rotation tool
(Bilgisayar) döndürme aracı
screw tool
vida kalemi
special tool
(Otomotiv) özel alet
tool kit
alet kiti
tool post
(Mekanik) kalem tutacağı
tooling
(Mekanik,Teknik) kalıp sistemi
tooling
(Mekanik) takımlar
tooling
süslemeler (deri vb)
tools
(Mekanik) kalıplar
tools
aletler

İyi bir işçi her zaman aletleriyle ilgilenir. - A good workman always takes care of his tools.

Tom aletlerini garajda tutuyor. - Tom keeps his tools in the garage.

tools
(Mekanik,Otomotiv) takımlar

Kendi takımlarıma ihtiyacım olacak. - I'll need my own tools.

tools
(Ticaret) araç gereçler
tools
alet takımı
tools
(Ticaret) alet
boring tool
delme aleti
calking tool
kalafat takımı
carbon tool steel
karbonlu takım çeliği
cold work tool steel
soğuk işlemlik takım çeliği
cutting tool
kesme takımı
cutting tool metal
kesme takım metali
edge tool
kenar aleti
garden tool
bahçe aleti
high speed tool steel
yüksek hız takım çeliği
hot work tool steel
sıcak iştenmiş takım çeliği
knife tool
torna kalem takımı
knurling tool
tırtıl çekme aleti
lathe tool
torna takımı
lawn tool
bahçe aletleri
machine tool
imalat aletleri
multiple tool lathe
çok takımlı torna
power tool
elektrikli alet

Tom çocuklarının elektrikli aletlerini kullanmasına izin vermezdi. - Tom wouldn't let his children use his power tools.

Tom nadiren elektrikli aletler kullanır. - Tom seldom uses power tools.

power tool
motorlu aygıt
precision tool
hassas alet
shaping tool
şekillendirme aleti
tire tool
lastik malzemesi
tooling
aletle işleme
turning tool
torna takımı
turning tool
torna kalemi
Stamping tool
Derin çekme kalıbı
burnishing tool
aracı parlatma
compression tool
sıkıştırma aleti
cutting tool
(İmalat) Kesme takımı, kesici takım
development tool
geliştirme aracı
facing tool
takım karşı karşıya
finishing tool
perdah takımı
floating tool
kayan araç
grafting tool
aşı takımı
machine tool
(Mühendislik) takım tezgahı
marking tool
İşaretleyici gereç
off tool
alet harici
past of tool
Aracın geçmiş
pressing tool
baskı aleti
snipping tool
(Bilgisayar) ekran alıntısı aracı
tooling
aletle sekillendir(mek)
tools
araç- gereç
turning tool
torna kalemi, torna takımı
willing tool
istekli aracı
Force Validation Tool
(Askeri) Kuvvet Onaylama Aracı
Joint Operation Planning and Execution System (JOPES) editing tool
(Askeri) Müşterek Harekat Planlama Ve İdare Sistemi (JOPES) düzeltme aracı
abrasive tool
aşındırıcı aygıt
advanced functionality tool
(Havacılık) gelişmiş fonksiyonlu cihaz
alloy tool steels
takım alaşım çelikleri
assembly tool
montaj aleti
assign to tool
(Bilgisayar) araca ata
bullet tool
Mermi imi aracı
compression tool
Sıkıştırma Aracı
connector tool
(Bilgisayar) bağlayıcı aracı
copy tool
(Bilgisayar) kopyala araç
creativity tool box
(Ticaret) yaratıcılık araç kutusu
crimp tool
(Telekom) sıkma aleti
customization tool
isteğe uyarlama aracı
delete tool
(Bilgisayar) sil araç
demolition tool kit
(Askeri) tahrip alet kiti
demolition tool kit
(Askeri) TAHRİP ALET KİTİ: Patlayıcı maddeleri hazırlamada gerekli olan patlayıcı olmayan aletler, teçhizat ve aksesuarlar. Bknz. "demolition kit"
demolition tool kit
(Askeri) tahrip takım kiti
deployment tool
(Otomotiv) şişirme aleti
diamond tool
elmas uçlu aygıt
directory service migration tool
Seyyar Dizin Hizmeti Aracı
disaster assistance response team; dynamic analysis and replanning tool
(Askeri) felaket yardımı tepki timi; dinamik analiz ve yeniden planlama aracı
edge tool
{i} keskin alet
edge tool
(isim) keskin alet
edge tool
ucu keskin keski
edged tool
kesici aygıt
edged tool
köşe keskisi
edged tool
keskin alet
ellipse tool
(Bilgisayar) elips aracı
enable tool
(Bilgisayar) etkinleştir araç
enhanced logistics intratheater support tool
(Askeri) geliştirilmiş lojistik muharebe sahası içi destek aracı
entrenching tool
(Askeri) (S) TAHKİM EDEVATI: Bak. "intrenchment"
flywheel locking tool
(Otomotiv) volan kilitleme aleti
flywheel locking tool
(Otomotiv) volan sabitleme aleti
gas mask repair tool set
(Askeri) MASKE TAMİR TAKIMI: Maskeler üzerinde yetki verilen tamirleri yapmak için kullanılan aletler (yedek parçalar hariç)
graving tool
oyma keskisi
graving tool
heykeltraş kalemi
grooving tool
oluk açma aleti
hand tool
(Askeri) EL ALETİ: Elle kullanılan kazma, kürek gibi malzeme
hive tool
(Arılık) el demiri
interception tool
(Askeri) yakalama aracı
intrenching tool
(Askeri) (S) TAHKİM EDEVATI: Sahra tahkimatı yapmak için kıtalar tarafından kullanılan kazma, kürek vesaire aletler. Buna "entrenching tools" da denir
knife tool
kesici aygıtlar
lathe cutting tool
torna kesme kalemi
lathe tool
torna aleti
lifting tool
kaldırma aleti
lifting tool
vinç kolu
lining tool
şevli uçlu fırça
lining tool
kestirme fırçası
localization test tool
Yerelleştirme Sınama Aracını
logistics capability assessment tool
(Askeri) lojistik imkan ve kabiliyet değerlendirme aracı
machine tool
imalat aletleri,imalat makinesi
medical analysis tool
(Askeri) sıhhi analiz aracı
microsoft setup tool
(Bilgisayar) microsoft kur aracı
moulding tool
(Arılık) kalıp tahtası
multiple tool head
çok takımlı kafa
paste tool
(Bilgisayar) yapıştır araç
pointer tool
(Bilgisayar) işaretçi aracı
political tool
(Politika, Siyaset) politika aracı
press tool
(Bilgisayar) bastır araç
press tool
baskı aleti
pressing tool
sıkıştırma aparatı
rapid query tool
(Askeri) hızlı sorgulama aracı
Englisch - Englisch
A piece of software used to develop software or hardware

The software engineer had been developing lots of EDA tools.

To equip with tools
To work on or shape with tools, e.g., hand-tooled leather
Penis; an obnoxious or uptight person

He won't sell us tickets because it's 3:00, and they went off sale at 2:59. That guy's such a tool.

To put someone else down (possibly in a subtle, hidden way), and in that way to use them to meet a goal

Dude, he's not your friend. He's just tooling you.

Something to perform an operation; an instrument; a means
A person or group which is used or controlled, usually unwittingly, by another person or group

He was a tool, no more than a pawn to her.

To work very hard
To intentionally attack the ball so that it deflects off a blocker out of bounds
Equipment used in a profession, e.g., tools of the trade

These are the tools of the trade.

A mechanical device intended to make a task easier

Hand me that tool, would you?.

{v} to shape with a tool
{n} an instrument, hireling, mean person, wretch
By association, any contemptible, inadequate, or unpleasant person
a button in a program like Paint which changes the behavior of the pointer For example the text tool in Paint changes the pointer to draw a box for writing text in the picture
Loosely speaking, a package implements a tool This is not exactly true, since a package can choose to implement more than one tool In general, you will find that there is a one-to-one mapping between a package and a tool A tool consists of a set of templates that manipulate a common set of objects
furnish with tools
To tool a coach To drive one; generally applied to a gentleman Jehu, who undertakes for his own amusement to drive a stage-coach To tool is to use the tool as a workman; a coachman's tools are the reins and whip with which he tools his coach or makes his coach go
You can refer to anything that you use for a particular purpose as a particular type of tool. The video has become an invaluable teaching tool
To drive, as a coach
the means whereby some act is accomplished; "my greed was the instrument of my destruction"; "science has given us new tools to fight disease"
A person who is used in relationships for reasons other than love
To title and decorate a binding by impressing engraved tools into the surface of the covering material The impression can be in gold (gold foil or leaf), in colour (coloured foil) or 'blind' (a dark or black impression caused either by heat and pressure alone or by using a tool dabbed in printer's ink)
a person who is controlled by others and is used to perform unpleasant or dishonest tasks for someone else
an implement used in the practice of a vocation work with a tool drive; "The convertible tooled down the street"
A software to develop softwares or hardwares
ride in a car with no particular goal and just for the pleasure of it; "We tooled down the street"
A tool is any instrument or simple piece of equipment that you hold in your hands and use to do a particular kind of work. For example, spades, hammers, and knives are all tools. I find the best tool for the purpose is a pair of shears. see also machine tool
An instrument such as a hammer, saw, plane, file, and the like, used in the manual arts, to facilitate mechanical operations; any instrument used by a craftsman or laborer at his work; an implement; as, the tools of a joiner, smith, shoe-maker, etc
A person who uncritically supports and assists established authority. See sellout
What is used to make the preform Sort of a mold
A complete idiot
also, a cutter, chisel, or other part of an instrument or machine that dresses work
A weapon
A machine for cutting or shaping materials; also called machine tool
If you say that workers down tools, you mean that they stop working suddenly in order to strike or to make a protest of some kind
{i} apparatus, device
A tool is a shortcut button, usually shown on a bar near the top of a window, that provides quick access to a commonly used command
{f} work or shape with a tool, ornament with a tool; equip with tools or machinery
A drawing function or screen icon, used to represent that function in a tool box
obscene terms for penis
work with a tool
A term used loosely to define a working apparatus mounted to the end of the robot arm, such' as a hand, gripper, welding torch, screw driver, etc See Arm, Gripper, and End-Effector
A tool is an instance of a class inside the Plone site However, unlike other objects, there can only ever be one instance of a particular tool inside a Plone site at any one time Some tools, such as portal_catalog, give administration options for the site manager
A cursor for performing tasks, such as drawing or translation, in the HyperChem workspace Tool icons are in a column at the left of the workspace
In AIPS++, a tool is a collection of Glish functions that can be applied to some common data, such as a MeasurementSet or Image A tool must be created for a specific data set using a constructor and then the associated functions can applied to that data A tool can also be considered to be an object, and the tool functions can be considered to be the object methods An tool is implemented as a Glish closure object and thus usually consists of a Glish record containing functions
A person used as an instrument by another person; a word of reproach; as, men of intrigue have their tools, by whose agency they accomplish their purposes
A device that is used by humans to complete a task
syn Horn, q v Tool is more commonly applied in welding and joining and like operations whereas Horn is more commonly applied in processing
(noun) Something regarded as necessary to the carrying out of one's occupation or profession: Pretexts are the tools of our trade
A mode for manipulating image functions Paintbrush and Clone are examples of tools
An application, command, or script that can be executed by SCM on one or more nodes to perform a task
an implement used in the practice of a vocation work with a tool drive; "The convertible tooled down the street" furnish with tools
To shape, form, or finish with a tool
The "mold" from which the part is made
To travel in a vehicle; to ride or drive
A tool defines a set of specific steps that must be completed in order to perform an operation They often require for the user to selecting with the mouse before the operation can be completed on the given selection
disapproval If you describe someone as a tool of a particular person, group, or system, you mean that they are controlled and used by that person, group, or system, especially to do unpleasant or dishonest things. He became the tool of the security services. = puppet
- A feature in WebCT that can be used in any course Tools are accessible via an icon on the course Homepage, a Tool Page, or on a content page's Action Menu Examples of tools are the Bulletin Board, Calendar, Quizzes, and Glossary
The tools of your trade or the tools of the trade are the skills, instruments, and other equipment that you need in order to do your job properly. They're here to learn the tools of their trade from their American colleagues. to drive along a street, especially for fun. Device for making material changes on other objects, as by cutting, shearing, striking, rubbing, grinding, squeezing, measuring, or other process. A hand tool is a small manual instrument traditionally operated by the muscular strength of the user; a machine tool is a power-driven mechanism used to cut, shape, or form materials such as wood and metal. Tools are the main means by which human beings control and manipulate their physical environment. flake tool machine tool stone tool industry tool and die making tool steel
the mold, either one- or two-sided and either open or closed, in or upon which composite material is placed in order to make a part
Hence, any instrument of use or service
In the context of the GRADE Administrator (multi-user version of GRADE), a tool is an object used by developers for working on a project For example, a tool could be the GRADE Modeler (for creating a model of a business system), the GRADE Registrator (for creating a model of an information-processing system), or Microsoft Word (for creating a manual)
drive; "The convertible tooled down the street"
an implement used in the practice of a vocation
An artefact made or used by man to perform a specific task In the prehistoric period, these were made of antler, wood, shell, stone or flint and later of bronze and iron See Adze, Awl, Axe, Blade, Burin, Leaf point, Scraper
A button in a program like Paint that changes the behavior of the pointer For example, the text tool in Paint changes the pointer to draw a box for writing text in the picture
Penis
In ArcView a tool is an icon which allows the user to manipulate images and data within the program For example ArcView's select tool allows the user to draw a box around features on a map to select them
(mandrel, chuck) -- The "mold" from which the part is made
tool chest
A large toolbox; a container, usually portable, for storing tools
tool of choice
An object or method (especially software) chosen to solve a particular problem as being the most appropriate instrument
tool post
A clamp that attaches a tool holder to a machine tool
tool-bar
a frame fitted to a tractor to which interchangeable implements are mounted
tool-rest
that part of a machine, such as a lathe, that supports the cutting tool
Tool Command Language
interpreted programming language used to develop prototype applications and CGI scripts, TCL (Computers)
tool along
(Slang) move casually
tool and die making
Industrial art of manufacturing stamping dies, plastics molds, and jigs and fixtures to be used in the mass production of solid objects. The making of dies for punch presses constitutes most of the work done in tool and die shops, and most such pressworking dies are used in the manufacture of sheet-metal parts such as the panels of an automobile body. See also machine tool
tool bag
a bag in which tools are carried
tool bag
{i} bag used for the storage of tools
tool bar
a collection of command buttons used to execute a command with a single click of the mouse, usually has icons to represent the commands
tool bar
A row of buttons at the top of your browser's window which you can use to perform a range of functions like: revisit pages, load images, stop transfers etc
tool bar
A row of icons, generally shown near the top of the screen when a software application is open Each icon represents a processing option
tool bar
A tool bar is a set of icons and/or menu names that appear at the top of a browser window Tool bars may be visable or hidden
tool bar
The graphic buttons located just under the menu bar that provide access to various display or control functions These tools are similar to the function keys in DOS
tool bar
The Toolbar is the grey bar at the top of you browser window that has the buttons arranged on it It is possible to hide this bar and so increase the room your browser has to display a web page (see Preferences)
tool bar
buttons across the top of the browser window including the back button, stop button, refresh, etc
tool bar
the row of buttons across the top of your browser window that includes the Back Button, Home Button, Stop Button
tool bar
A row of buttons you can click on to perform tasks and change displays within a window
tool bar
Group of icons or symbols that are usually located along the top, side or bottom of program's screen
tool bar
The tool bar appears right below the Menu Bar on your browser In many instances the various "tools" can be used instead of clicking on menu items The back button is one such tool When you want to get back to previous places you have been, click on the Back button You will eventually get back to where you began
tool bar
The tool bar is a line (sometimes multiple lines) of icons at the top of an Emacs frame Clicking on one of these icons executes a command You can think of this as a graphical relative of the menu bar (q v ) See section P 16 Tool Bars
tool bar
Docked tool box
tool bar
provides direct access to a number of functions and features on internet programs like browsers and e-mail clients All of these are also available as pull-down menu commands
tool bar
A collection of buttons that typically make the more common tools for an application easily accessible Although often grouped in a line under the menus, a toolbar can be located on the left or right side of the working area--or even be relocatable to any area of the screen the user wishes In some applications (for example, MS Office applications such as Word), the toolbar is user-configurable--the user can display different toolbars, and add or remove tool buttons from the bar
tool box
{i} special box for work utensils; group of utility programs used for computer file management
tool box
A tool box is a metal or plastic box which contains general tools that you need at home, for example to do repairs in your house or car
tool crib
(Ticaret) A specific area dedicated to the storage of tooling items, which typically does not include production components. Locator and limited-physical access systems are often useful based on the amount of tooling stored
tool in the hands of
instrument in the service of, person being used unwittingly to fulfill another's purposes
tool kit
A tool kit is a special set of tools that are kept together and that are often used for a particular purpose. a set of tools
tool kit
The set of all weapons and tools that was created and used by a person or group of people
tool kit
This is the list of items that are used to help one quit and that help one to stay quit
tool kit
place where one keeps one's tools
tool kit
A set of artefacts
tool kit
a set of carpenter's tools
tool kit
The term for a collection of tools, weapons, or implements which are typical of a culture or an industry During the Neolithic period, this included arrow heads, axes and axe heads, knives, scrapers, and sickle blades See Acheulian industries
tool operator
one who uses tools, one who works with tools, technician
tool shed
a small building in a garden, where you keep tools
tool steel
alloy steel that is suitable for making tools; is hard a tough and can retain a cutting edge
tool steel
Any high-carbon or alloy steel used to make a cutting tool for machining metals and for metal-casting dies
tool steel
A generic term applied to a wide range of steels, both plain carbon and alloy It includes steels suitable for various types of cutting tools, press tools, hot and cold heading dies, moulds for plastics and die- casting, extrusion tools, hand tools, etc
tool steel
Hard steel, usually crucible steel, capable of being tempered so as to be suitable for tools
tool steel
Any of a class of carbon and alloy steels commonly used to make tools Tools steels are characterized by hardness and resistance to abrasion, often accompanied by high toughness and resistance to softening at elevated temperature These attributes are generally attained with high carbon and alloy contents
tool steel
Specialty steels that are produced in small quantities, contain expensive alloys, and are often sold only by the kilogram and by their individual trade names. They are generally very hard, wear-resistant, tough, nonreactive to local overheating, and frequently engineered to particular service requirements. They must be dimensionally stable during hardening and tempering. They contain strong carbide formers such as tungsten, molybdenum, vanadium, and chromium in different combinations, and often cobalt or nickel to improve high-temperature performance. See also high-speed steel
tool tip
{i} part of a robotic machine that comes in contact with the object being worked on
tool tip
A text label displayed next to a toolbar button whenever the mouse cursor is over the button Toolbar buttons are always mapped to menu items, so if a menu hint is defined for the associa ted menu item, this is also displayed in the status bar
tool tip
(n ) A short text string that is displayed on screen to describe the interface element beneath the pointer
tool tip
A brief message which is displayed over a control or link as the mouse pointer is positioned over the related icon Tool Tips can provide a more substantive description for the functions of various controls
tool tip
Tool Tip S60
tool tip
A short text string that appears on screen to describe the interface element beneath the pointer
tool up
(Slang) equip with an arm
tool-and-die work
the craft of making special tools and dies
Jacot tool
A special-purpose lathe used by watchmakers to burnish and adjust the size of cone pivots
Luser Attitude Readjustment Tool
Any blunt instrument used to forcibly insert clue into lusers
Luser Attitude Readjustment Tool
Any long implement, such as a baseball bat, used to strike lusers
Luser Attitude Readjustment Tool
Any instrument which is large, heavy and painful, used to respond appropriately to particularly annoying lusers
course authoring tool
Software designed for creating e-learning courses
dry-tool
climbing bare rock using ice-climbing equipment
dry-tool
sexual intercourse in absence of lubricant
entrenching tool
A short shovel, usually with collapsible handle, used by soldiers for digging entrenchments, foxholes etc
five tool player
Alternative spelling of five-tool player
five-tool player
A player than can hit for a high batting average, for power, runs the bases well, throws well and fields well

The original five-tool player, Ewing is widely considered the greatest ballplayer of the nineteenth century.

five-tool players
plural form of five-tool player
grafting tool
any tool used in grafting
grafting tool
a very strong curved spade used in digging canals
hand tool
A tool powered by human muscle rather than a motor or engine
machine tool
A tool, usually itself a machine and usually power-driven, used for machining. Examples include lathes, milling machines, shapers, planers, hobbers, drill presses, jig borers, and others
power tool
A tool powered by a motor
set tool
A blacksmithing tool meant to be struck by a hammer
tooler
a criminal who defrauds a fruit machine and steals the money inside
tooler
stonemason's chisel
cutting tool
In the context of metalworking, a cutting tool, is any tool that is used to remove metal from the workpiece by means of shear deformation. It frequently refers to as a tool bit
snipping tool
(Bilgisayar) Snipping Tool is an application included in premium editions of Windows Vista and Experience Pack for Windows XP Tablet PC Edition 2005. The program is a screen-capture tool that allows taking screenshots (called snips) of windows, rectangular areas, or a free-form area. Snips can then be annotated, saved (as an image file or HTML page), or e-mailed. The shortkey for the tool is WIN+S
A tool
frower
aircraft tool operating
use of aircraft tools or machinery
aircraft tool operator
person who is trained to work with aircraft tools
bleed tool
implement used in bleeding a person
core tool
A stone tool consisting of a core that is flaked to produce a cutting edge or edges
cutting tool
sharp tool which is used to cut things
edge tool
{i} any sharp cutting tool
edge tool
A tool, such as a chisel, that has a cutting edge
edge tool
any cutting tool with a sharp cutting edge (as a chisel or knife or plane or gouge)
entrenching tool
a hand shovel carried by infantrymen for digging trenches
flake tool
A stone tool consisting of a flake that is often modified by further chipping or flaking. Stone Age devices, usually flint (see chert and flint), shaped by flaking off small particles or by breaking off a large flake to use as a tool. Prehistoric humans preferred flint and similar siliceous stones because of the ease with which they could be chipped and for their sharp cutting edges. They also used sandstones, quartzites, quartz, obsidian, and volcanic rocks. Stone tools were chipped by striking a block of flint with a hammer of stone, wood, or bone or by striking the block itself on the edge of a fixed stone. Pressure flaking consists of applying pressure by means of a pointed stick or bone near the edge of a flake or blade, to detach small flakes, and was used mostly to put the finishing touches on tools. See also stone-tool industry
garden tool
used for working in gardens or yards
garden tool mama
(Slang) prostitute, whore
hand tool
a tool used with workers' hands
hand tool
Hand tools are fairly simple tools which you use with your hands, and which are usually not powered. a tool that does not use electricity
machine tool
A machine tool is a machine driven by power that cuts, shapes, or finishes metal or other materials. a tool for cutting and shaping metal, wood etc, usually one that uses electricity. Stationary, power-driven machine used to cut, shape, or form materials such as metal and wood. Machine tools date from the invention of the steam engine in the 18th century; most common machine tools were designed by the middle of the 19th century. Today dozens of different machine tools are used in the workshops of home and industry. They are frequently classified into seven types: turning machines such as lathes; shapers and planers; power drills or drill presses; milling machines; grinding machines; power saws; and presses (e.g., punch presses)
machine tool
a powered machine for cutting or shaping or finishing metals or other materials
measuring tool
device used to take measurements (i.e. a ruler)
power tool
a tool driven by a motor
power tool
a tool that works by electricity
shaping tool
a tool for shaping metal
stone-tool industry
Any of several assemblages of artifacts that display the earliest technology used by humans. These stone tools have survived in great quantities and now serve as the major means of determining hominid activities. Archaeologists have classified distinct stone-tool industries on the basis of style and use and named them after the site of their original identification. The major industries include (in chronological order) the Oldowan, Acheulean, Mousterian, Aurignacian, Solutrean, and Magdalenian
tooled
past of tool
tooled
tooled leather has been decorated by having patterns cut into its surface
tooler
one who tools leather
tooler
stonemasons chisel
tooling
(Ticaret) The tools and support devices required to setup and position equipment for a production run, which may be consumed during that run or remain available for additional jobs. Requirements for unique or specialized tools are scheduled through their addition to the bill of materials (while excluded from product cost) or by other methods to ensure their availability for a specific order
tooling
Decoration on a leather binding which is created by using hand tools which impress the pattern into the leather
tooling
present participle of tool
tooling
Decoration of a book's cover by impression of gold leaf or other material
tooling
The tools and support devices required to setup and position equipment for a production run Requirements for unique or specialized tools are scheduled through their addition to the bill of materials (while excluded from product cost) or by other methods to ensure their availability for a specific order
tooling
For plastic injection molding, the solid stock of materials that serve as molds for products Tools are synonymous with molds, although tools typically have a longer lifecycle (number of parts that can be fashioned) than molds made of softer materials Tools may be developed for production parts or prototype parts Prototype tools are usually built of less permanent material (such as aluminum) and are used to create a limited number of parts to be used for testing of engineering and manufacturing elements See: Amortization Other types of tooling are used for manufacturing requiring stamping, roll-forming, extruding, die-casting, etc
tooling
decoration applied with a hand-tool (as opposed to having been blocked in a mechanical press)
tooling
The selection of tools needed to produce the desired contours and dimensions of a machined metal part
tooling
The specific components in contact with the plastic that form the closure
tooling
Tooling is the decoration of a surface with the aid of metal hand tools and stamps (a technique employing the latter being termed stamped) On bindings, the tools were used to impress the decoration into the leather covering, which was often dampened The impression or indentation produced is called blind if it remains uncoloured Gold tooling became popular in the fifteenth century In this process, gold leaf was laid onto a coating of glair and impressed into the leather with a heated tool, leaving an image in gold after the excess was rubbed away Gilded surfaces (see gilding) in illumination were also sometimes tooled
tooling
Tools needed to make an article
tooling
General name given to several related techniques of working vegetable-tanned leather to create effects of low relief: carving, stamping, embossing, etc
tooling
and burnishing done while the vessel is on the wheel can add a variety of textures Wire, wood and metal tools of various types can be used Old dental tools are excellent for trimming and incising purposes For burnishing, bone tools are better
tooling
Work performed with a tool
tooling
{i} work; tools or implements for work
tooling
A specialty end effectors that performs a specific task that would normally require a tool; e g drilling, screwing, etc
tooling
Operation of pressing in and striking a compound in a joint in order to press compound against the sides of a joint and secure good adhesion Also the finishing off of the surface of a compound in a joint so that it is flush with the surface
tooling
Molds, dies and other devices for applications such as plastic injection molding and die casting
tools
Items in the top-right corner of the page that assist you in using our software regardless of the current workspace The Forum tools include Web files, Site map, Bookmarks, Search, Help, and Logout To access a tool, click on the name of the tool you want The tools are located above the right side of the blue toolbar
tools
devices to cut, shape, form and mix materials
tools
Instruments/tools are methodological and technical aids for defined aspects of a problem (decision, management) For complex tasks they can be combined together to form 'methods' They belong to the following categories: orientation, analysis, assessment, planning (concept and strategy development), and implementation (concept and strategy)
tools
In ArcView a tool changes the mouse control from it's original graphic (usually and arrow) to a new one which performs a specific function
tools
third-person singular of tool
tools
The Tools Menu Output Stats Import Stats Fantasy Draft Simulator Advanced Tools
tools
items that are not produced by the Amway® corporation that Amway® distributors use to train and motivate themselves and business associates Some examples tapes, books, and seminars
tools
Search Calendar Feedback Usability S Affairs Home
tools
Free software that works with Dictionary com
tools
Items on the Forum toolbar that assist you in using Forum regardless of the current summit The Forum tools include web files, the site map, search, the Help system, and logging out To access a Forum tool, click on the linked titles of the tools located above the right side of the blue toolbar
tools
In IT the term refers to methods of representing designs; for example, storyboards, flow charts or managing projects; for example, Gantt charts
tools
Glassmaker tools include the blow-pipe, pontil, gathering iron, pucellas, shears, clapper, woods, pallet, blocking wood, pincers, battledore, lipper, and crimper
tools
Items on the Forum toolbar that assist you in using Forum regardless of the current workspace The Forum tools include web files, the site map, search, the Help system, and logging out To access a Forum tool, click on the linked titles of the tools located above the right side of the blue toolbar
tools
[of quality] - graphical and statistical methods to plan work activities, collect data, analyze results, monitor progress, and solve problems [1] Total quality - a people-focused management system that aims at continual increase in customer satisfaction at continually lower real cost [1] Total quality control - a comprehensive approach to quality developed by A V Feigenbaum, primarily from an engineering perspective [1] Total quality management (TQM) - the system for managing for total quality and organization-wide performance excellence [1] Traceability - the ability to quantify a laboratory's measurement uncertainty in relationship to national standards [11] Trait approach - a leadership theory that involves discovering how to be a leader by examining the characteristics and methods of recognized leaders [5]
tools
A menu on the Menu bar that enables you to select options that are useful for setting the technical properties of the FrontPage screen, Webs, and Web pages
tools
Various objects used in magic Mainly Dagger, Cup, Pentacle and Wand
tools
anything you use to help you do something We use a hammer (icon) to put a nail into a wall We use a dictionary when we are learning a new language
tools
A Main Inventory Table category to note the presence of agricultural or craft tools in the inventory Only textile production tools have been included in the Detail Inventory
tools
»Yellow Pages
tools
Classes of objects that can appear in Visual Basic programs A tool supplies the pattern for the controls you drag onto your Visual Basic application
tools
What a word processor is to letter writers; tools are to software developers A tool might be a debugger or a software visualization It refers to software that makes it easier to write and debug other software
tools
Free software! -CleverKeys -Dictionary com Toolbar -more
tools
See power tools
tools
n Objects used for magical purposes There are particular tools associated with each of the five Directions
tools
Glossary of Terms Search Site FAQ
tools
Items on the WebWorkZone toolbar that assist you in using WebWorkZone regardless of the current workspace The WebWorkZone tools include web files, the site map, search, the Help system, and logging out To access a WebWorkZone tool, click on the linked titles of the tools located above the right side of the blue toolbar
tools
plural of tool
turning tool
cutting tool used for carving and engraving
visualization tool
(Ticaret) A training or measurement tool that provides a graphic display of data or concepts to increase understanding
tool

  Türkische aussprache

  tul

  Aussprache

  /ˈto͞ol/ /ˈtuːl/

  Etymologie

  [ tül ] (noun.) before 12th century. From Middle English, from Old English tōl (“tool, implement, instrument”, literally “that with which one prepares something”), from Proto-Germanic *tōlan (“tool”), from Proto-Indo-European *dewǝ- (“to tie to, secure”). Cognate with Scots tuil (“tool, implement, instrument, device”), Icelandic tól (“tool”), Faroese tól (“tool, instrument”). Related to Old English tāwian (“to make, prepare, or cultivate”); see taw, and tow ("fibres used for spinning").(Can we this quote?) Carus, Paul, The philosophy of the tool, Chicago: The Open Court Publishing Company, page 3-4:1984 , Hall, John Richard Clark, A Concise Anglo-Saxon Dictionary, Supplement by Herbert D. Merritt, edition 4, Cambridge University Press, ISBN 9780802065483, page 338 & 345:

  Tempora

  tools, tooling, tooled

  Gemeinsame Collocations

  tool shed, tool steel, tool box, tool kit, tool post

  Videos

  ... will make Google even more useful as an assistive tool. ...
  ... A professional would go into a tool and they would add a lot ...
Favoriten