machine

listen to the pronunciation of machine
Englisch - Türkisch
makine

Çamaşır makinesi harika bir icattır. - The washing machine is a wonderful invention.

Bir zaman makinen olduğunu hayal et. - Imagine that you had a time machine.

{f} makine ile yapmak veya
makina gibi çalışan herhangi bir şey
(fiil) makine ile yapmak
{s} makineyle ilgili

O, makineyle ilgili bir açıklama yaptı. - He gave an explanation of the machine.

makina ile yapılmış
makine,v.makinada işle: n.makina
{i} politika çarkı
machine gun makinalı tüfek
mitralyöz
makinayla ilgili
makina ile imal etmek veya şekil vermek
{s} makine ile yapılmış
öndürmek
makineyle yapmak
{i} motorlu araç
{i} mekanizma
{f} makine ile yapmak
bilgisayar

Armonk, New York'ta bulunan IBM Şirketi dünyanın en büyük bilgisayar firmasıdır. - International Business Machines Corporation, based in Armonk, New York, is the world's largest computer firm.

Bir bilgisayar karmaşık bir makinedir. - A computer is a complex machine.

washing machine
Çamaşır makinesi
weighing machine
baskül
machine room
makine odası
machine accessible
makine ile ulaşılabilir
machine address
makine adresi
machine bolt
makine cıvatası
machine check
makine kontrolü
machine check
makine denetimi
machine check indicator
makine denetim göstericisi
machine check interruption
makine denetim kesmesi
machine code
makine kodu
machine controlled
makina kontrollü
machine cycle
makine çevrimi
machine dependent
makineye bağımlı
machine drill
deler çekiç
machine drill
marto perforatör
machine driven
makinalı
machine error
makine hatası
machine frame
makine şasisi
machine gun
makineli tüfek

O, bir makineli tüfek ile işgalcileri körfezde tuttu. - He kept the invaders at bay with a machine gun.

Mafya babası makineli tüfek ateşi yağmurunda öldürüldü. - The mafia boss was killed in a hail of machine gun fire.

machine independent
makineden bağımsız
machine independent language
makineden bağımsız dil
machine instruction
makine komutu
machine instruction code
makine komut kodu
machine intelligence
makine zekası
machine interruption
makine kesilmesi
machine language
makine dili
machine language code
makine dili kodu
machine learning
özdevimli öğrenme
machine made
makinede yapılmış
machine made
makine yapısı
machine made brick
makine tuğlası
machine mixing
makineyle karıştırma
machine oil
makina yağı
machine oil
makine yağı
machine operation
makine işlemi
machine operator
makine operatörü
machine oriented language
makina yönelimli dil
machine pay
bankamatik ödemesi
machine planting
makineli dikim
machine procedure
makine prosedürü
machine readable
makinece okunur
machine readable information
makinece okunur bilgi
machine rifle
makinalı tüfek
machine run
makine yürütümü
machine sensible
makinece algılanır
machine sensible
makinece algılanabilir
machine shop
makine atölyesi
machine shop
makina atölyesi
machine shop
tamir atölyesi
machine spoilt work time
makine hatalı çalışma zamanı
machine stitch
makina dikişi
machine tool
imalat aletleri
machine tools
imalat aletleri
machine tools
makine aletleri
machine translation
makina çevirisi
machine vice
makine mengenesi
machine wash
makinada yıkama
machine word
makine kelimesi
machine word
bilgisayar sözcüğü
machine-made carpet
makine halısı
machine-readable
makinece okunabilir
machine bed
(Mühendislik) tezgah gövdesi
machine building
makinası
machine check interruptions
makine denetim kesilmeleri
machine down
makine aşağı
machine frame
(Mühendislik) tezgah gövdesi
machine head
(Muzik) Burgu: Telli sazlarda, telleri germeye yarayan mandal
machine hour
makine saat
machine lubricating oil
Makine yağı
machine molding
(Mühendislik) makinalı kalıplama
machine park
Makinapark, makina parkı, makina parkuru: Bir işletmenin sahip olduğu makinaların tümüdür. Firmaların bünyesindeki toplam makina miktarıdır
machine power
makine gücü
machine print(ing)
makine baskı (ıng)
machine screw
(Mühendislik) makina vidası, cıvata başlı vida, somunlu vida
machine shed
makine dökmek
machine shop
(Mühendislik) atelye, ıslık
machine technician
makine teknikeri
machine tool
(Mühendislik) takım tezgahı
machine-aided
makine destekli
machine check handler
makine arızası işleyici program
machine code
makina kodu,makine kodu
machine code
makine dili
machine dry
kurutma makinesinde kurutmak
machine foot
(Tekstil) makine ayağı
machine for shoddy
(Tekstil) açma makinesi
machine gun
makinalı tabanca,makineli tüfek
machine gun
(Askeri) MAKİNALI TÜFEK: 7.62 NATO mermisi atan ve tanklara monte edilmiş 30 kalibrelik silahların yerini alan, sandık kısmı kısa bir makinalı tüfek
machine gun
mitralyöz
machine gun battery
(Askeri) MAKİNALI TÜFEK GRUBU: Bak. "battery"
machine gun nest
(Askeri) MAKİNALI TÜFEK YUVASI: Genel olarak gizli ve tahkim edilmiş bir makinalı tüfek mevzii
machine gun nets
(Askeri) Makinalı tüfek yuvası
machine gun position
(Askeri) M.T. mevzii
machine gunner
(Askeri) MAKİNALI TÜFEK NİŞANCISI: Bir makinalı tüfeğin mürettebatından olup, makinalı tüfekle nişan alan ve ateş eden kimse
machine ip
(Bilgisayar) makine ıp
machine ip
(Bilgisayar) makine ıp'si
machine ip list
(Bilgisayar) makine ip listesi
machine ip list
(Bilgisayar) makine ıp listesi
machine language
bilgisayar dili
machine language
(Askeri) MAKİNA DİLİ: Doğrudan doğruya bir makina tarafından kullanılabilen bir dil. Ayrıca bakınız: "Machine oriented language" ve "object language"
machine language
makina dili,makine dili
machine operation
makina işlemi,makine işlemi
machine operator
makinist, makine işleten kimse
machine oriented language
makina yönelimli dil,makineye yönelik dil
machine oriented language
(Askeri) MAKİNA DİLİ: Komputer veya komputer sınıfından belirli bir makina tarafından anlaşılabilecek bilgileri ifade için, kullanılan bir düzen. Böyle bir dil, makina faaliyetlerini sınırlayan ve idare eden emirleri ve makina tarafından kayıt veya üzerinde işlem yapılacak bilgileri ihtiva edebilir
machine positioning precision
makina konumlama kesinligi
machine readable information
makinece okunabilir bilgi
machine record unit
(Askeri) MAKİNALI KAYIT KISMI: Personel ve teşkillerin kayıtlarını tutan ve, genellikle, karargahlarda bulunan bir kısım. Bu kısım, delikli kart makinaları ile mekanik ayırma ve sıralama cihazlarının kullanılmasında eğitim görmüş personelden müteşekkildir
machine records
(Askeri) MAKİNALI KAYITLAR
machine resolution
(Elektrik, Elektronik) makine ile ayird etme
machine shop
makina atölyesi,makine fabrikası
machine shop
atölye
machine shop
tornacı dükkânı
machine speed
(Tekstil) makine hızı, makine devri
machine tool
imalat aletleri,imalat makinesi
machine tools
(Askeri) TAKIM TEZGAHLARI, İMALAT TEZGAHLARI: Tahta veya maden kesen, şekillendirilen, cilalayan veya ek yapan ve satış fiyatı 500 dolardan fazla olup, motor veya elektrik motoru ile çalışan aletler. Örneğin "lathe (torna) " ve "plane (planya) " gibi
machine vision
bilgisayarla goru
machine width
(Matbaacılık, Basımcılık) makine genişliği
matching machine
oluk planyası
matching machine
kiniş planyası
man machine symbiosis
adam makine sembiyoz
matching machine
oluk planyasi, kiniş planyasi
man/machine interface
(Askeri) kullanıcı/makine arayüzü
vending machine
içine para atılarak yiyecek, içecek, sigara gibi ürünler satın alınabilen makina
vending machine
(para ile çalışan) satış otomatı
sewing machine
dikiş makinası

Bu dikiş makinasını kavramak ne kadar sürer? - How long does it take to get the hang of this sewing machine?

counter forming machine
(Film) (Ayakkabı) Fort forma makinesi
counter molding machine
(Film) (Ayakkabı) Fort forma makinesi
counter moulding machine
(Film) (Ayakkabı) Fort forma makinesi
telegraph machine
Telgraf makinesi
machined
işlenmiş
machining
{i} makinada işleme
machining
{f} makinada işle: prep.makinada iş
machining
(Nükleer Bilimler) işleme (mekenik)
accounting machine
(Bilgisayar) sayışım makinası
boring machine
(Mekanik) delik işleme tezgahı
boring machine
(Jeoloji) sondaj makinası
boring machine
delik büyütme tezgahı
boring machine
(Mekanik) oyma tezgahı
compound machine
bileşik makine
compound machine
birleşik makine
dressing machine
(Tekstil) apre tezgahı
drying machine
kurutma aygıtı
drying machine
(Tekstil) kurutma makinası
embossing machine
gofre silindiri
facsimile machine
faks
facsimile machine
(Bilgisayar) faks makinesi
folding machine
kırma makinesi
following machine
budinöz yardımcı tertibatı
following machine
merdane yardımcı tertibatı
fusing machine
(Tekstil) yapıştırma makinesi
grinding machine
taşlama makinesi
having a machine
makineli
induction machine
(Elektrik, Elektronik) endüksiyon motoru
induction machine
(Elektrik, Elektronik) endüksiyon jeneratörü
knitting machine
(Tekstil) örme makinası
knitting machine
trikotaj
linking machine
(Tekstil) remayöz
machining
(Telekom) mekanik işleme
offset machine
(Matbaacılık, Basımcılık) ofset makinesi
padding machine
emdirme makinesi
polishing machine
(Otomotiv) polisaj makinası
reserve machine
ihtiyat makinesi
seed drill machine
(Tarım) tohum ekmek makinesi
sewing machine
nakış makinesi
sizing machine
(Teknik,Tekstil) haşıl makinesi
slot machine
meşrubat otomatı
spinning machine
(Tekstil) iplik eğirme makinesi
stack machine
yığıt makinası
tapping machine
kılavuz tezgahı
tattoo machine
dövme makinesi
tunnel boring machine
tünel açma makinesi
winding machine
(Sinema) sarıcı
machinability
(makinede) işlenebilme
machinability
işlenirlik
machinable
(makinede) işlenebilir
machinable
işlenir
Machining
(Tekstil) işleme
machinability
islenebilirlik
machinability
(Mühendislik) işlenebilirlik
machinable
işlenebilir
machines
makineler

Bu makinelerle çalıştığında bir çift deri eldiven bir zorunluluktur. - A pair of leather gloves is a must when you work with these machines.

Fabrika birçok karmaşık makineleri kullanır. - The factory uses many complicated machines.

machines
tezgahlar
Englisch - Englisch
to make by machinery
A mechanical or electrical device that performs or assists in the performance of human tasks, whether physical or computational, laborious or for entertainment
A computer

Game developers assume they're pushing the limits of the machine.

A vehicle operated mechanically; an automobile
Especially, the group that controls a political or similar organization
A person or organisation that seemingly acts like a machine, being particularly efficient, single-minded, or unemotional

The government has become a money-making machine.

An answering machine or, by extension, voice mail

I called you earlier, but all I got was the machine.

to shape or finish by machinery
{n} any engine to aid human power in the application of force
(n) A combination of interrelated parts used for applying, storing, or transforming energy to do work Machines consist of one or more assemblies, which are analyzed using techniques such as kinematics and dynamics
Any computer, including file or computer servers, diskfull workstations, or diskless workstations
Supernatural agency in a poem, or a superhuman being introduced to perform some exploit
A screw with a thread along the entire length of the shaft
make by machinery; "The Americans were machining while others still hand-made cars"
belonging to a machine
Asemmaru
Any computer, including file or compute servers, diskfull workstations, or diskless workstations
(Legato Storage Manager Administrator's Guide; search in this book)
{i} man-made device made up of interconnected parts that work together to perform a given task or function; group of people that controls an organization or cause; person that acts in a stiff mechanical manner
A synonym for Repeater
a person who seemingly acts like a machine, a person who is very proficient at a task
A political organization arranged and controlled by one or more leaders for selfish, private or partisan ends
Syringe
A mechanical device that transmits, modifies, or changes the direction of force in order to help people do work
In general, any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by means of which force and motion may be transmitted and modified, as a screw and its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum or a pulley about its pivot, etc
turn, shape, mold, or otherwise finish by machinery
is the collection of all Stateflow blocks in the Simulink model
a group that controls the activities of a political party; "he was endorsed by the Democratic machine"
a mechanism or device that helps people do work The main machines are the lever, the pulley, the wheel and axle, the inclined plane, the wedge and the screw
a thing made up of fixed and moving parts, used for doing some kind of work
{f} produce via mechanical means, create using a machine
A construction, commonly used in the 19th and early 20th Centuries, to "enhance" the spectacle of f fireworks display Great efforts were made to disguise the presence of fireworks within statues and ornaments, which would then be ignited to produce the intended, but concealed, firework effect
especially, a construction, more or less complex, consisting of a combination of moving parts, or simple mechanical elements, as wheels, levers, cams, etc
any mechanical or electrical device that transmits or modifies energy to perform or assist in the performance of human tasks
Often used as a synonym for computer, workstation, or host
To subject to the action of machinery; to effect by aid of machinery; to print with a printing machine
n mesin
apparatus for applying mechanical power MAGNIFIER an object that increases the apparent size of an object MAGNIFY to increase the apparent size
the group that controls a political or similar organization
A device that multiplies force at the expense of distance or that multiplies distance at the expense of force
Any single stand-alone unit or system, in particular a computer
A highly organized party under the control of a boss, based on patronage and control of government activities They were common in many cities in the late nineteenth and early twentieth centuries
Table describing the machine associated with a particular tracefile machine_id - Primary key nickname - Name used to identify the machine architecture - The type of machine (e g , Cray T3) description - Free-form description of the run-time environment proc_speed - The speed of the macine's processor overall_proc_quantity - The number of processors the machine has overall_memory_size - The size of the machine's memory cache_size - The size of the machine's cache area clock_sync - Binary descriptor (yes/no) clock_rollover - Binary descriptor (yes/no) clock_resolution - The degree of accuracy of the machine's clock
A device with fixed and moving parts that modifies mechanical energy in order to do work
A machine is a piece of equipment which uses electricity or an engine in order to do a particular kind of work. I put the coin in the machine and pulled the lever a color photograph of the sort taken by machine to be pasted in passports
an actual machine in the mind (like ordinary machinery), constructed out of mental mass and energy, that has been made by the individual to do work for him, usually having been set up so as to come into operation automatically under certain predetermined circumstances See also mental mass
commonly used for "computer"
a device for doing useful work - one in which a force applied at one point is used to overcome a force at another
with their supports and connecting framework, calculated to constitute a prime mover, or to receive force and motion from a prime mover or from another machine, and transmit, modify, and apply them to the production of some desired mechanical effect or work, as weaving by a loom, or the excitation of electricity by an electrical machine
a device for overcoming resistance at one point by applying force at some other point
any mechanical or electrical device that transmits or modifies energy to perform or assist in the performance of human tasks a device for overcoming resistance at one point by applying force at some other point a group that controls the activities of a political party; "he was endorsed by the Democratic machine"
If you machine something, you make it or work on it using a machine. The material is machined in a factory All parts are machined from top grade, high tensile aluminium. machined brass zinc alloy gears. + machining ma·chin·ing our machining, fabrication and finishing processes
4-wheeled motor vehicle; usually propelled by an internal combustion engine; "he needs a car to get to work"
an efficient person; "the boxer was a magnificent fighting machine"
an intricate organization that accomplishes its goals efficiently; "the war machine"
a mechanical or electrical device that performs or assists in the performance of human tasks, or is used for amusement (like a pinball machine)
Any mechanical contrivance, as the wooden horse with which the Greeks entered Troy; a coach; a bicycle
You can use machine to refer to a large and well-controlled system or organization. Nazi Germany's military machine He has put the party publicity machine behind another candidate. see also fruit machine, sewing machine, slot machine, vending machine. Device that amplifies or replaces human or animal effort to accomplish a physical task. A machine may be further defined as a device consisting of two or more parts that transmit or modify force and motion in order to do work. The five simple machines are the lever, the wedge, the wheel and axle, the pulley, and the screw; all complex machines are combinations of these basic devices. The operation of a machine may involve the transformation of chemical, thermal, electrical, or nuclear energy into mechanical energy, or vice versa. All machines have an input, an output, and a transforming or modifying and transmitting device. Machines that receive their input energy from a natural source (such as air currents, moving water, coal, petroleum, or uranium) and transform it into mechanical energy are known as prime movers; examples include windmills, waterwheels, turbines, steam engines, and internal-combustion engines. boring machine broaching machine carding machine drilling machine Fourdrinier machine grinding machine Machine Gun Kelly knitting machine machine gun machine language machine code machine tool milling machine political machine sawing machine sewing machine testing machine Turing machine vending machine International Business Machines Corporation
made by a machine
A combination of persons acting together for a common purpose, with the agencies which they use; as, the social machine
A person who acts mechanically or at the will of another
A device for increasing (or decreasing) a force or simply changing the direction of a force
machine code
System of instructions and data directly understandable by a computer's central processing unit
machine gun
A type of firearm that continuously fires bullets in rapid succession
machine guns
plural form of machine gun
machine independent
Not dependent on the type of computer system on which software is being executed

Many techniques have been tried to get a workable system of machine independent code.

machine instruction
Any of a set of discrete instructions, each with its own binary representation and associated assembly language mnemonic, that a CPU can execute; typically they will involve the movement, comparison or manipulation of data
machine instructions
plural form of machine instruction
machine language
The set of instructions that a particular computer is designed to execute; generated from a high-level language by an assembler, compiler or interpreter

Though machine language is efficient for computers, it is inefficient for programmers.

machine languages
plural form of machine language
machine learning
A field concerned with the design and development of algorithms and techniques that allow computers to learn
machine of government
A political machine
machine pistol
A lightweight submachine gun, capable of being fired with one hand
machine politician
a politician who belongs to a small clique that controls a political party for private rather than public ends
machine room
A dedicated room for computers and related data processing equipment, often having a raised floor, abundant and dedicated air conditioning, and specialized power supply and fire suppression systems
machine room
A limited-access room in a larger building dedicated to HVAC equipment and other machinery
machine rooms
plural form of machine room
machine screw
A screw designed for metal or a similar material, usually with no point and a relatively fine thread, intended for prepared, threaded holes
machine screws
plural form of machine screw
machine shop
A facility that has machine tools for working with metals or other relatively hard materials, such as some polymers. Various kinds of machine shops make and repair all types of metal objects, from machine tools, dies, and molds to mass-produced parts such as screws, pistons, or gears
machine shops
plural form of machine shop
machine tool
A tool, usually itself a machine and usually power-driven, used for machining. Examples include lathes, milling machines, shapers, planers, hobbers, drill presses, jig borers, and others
machine tools
plural form of machine tool
machine translation
The act of translating something by means of a machine, especially a computer
machine translation
The act of translating a computer language into a form more directly usable by the computer
machine-gun
To fire a machine gun
machine-gun
To kill people with a machine gun
machine-gunner
Someone who uses a machine gun
machine-readable
Capable of being read by a machine; especially by a computer system
machine-readable dictionaries
plural form of machine-readable dictionary
machine-readable dictionary
An electronic dictionary that is designed to be interpretable by machines (either as well as by humans, or instead of by humans)
machine-translation
Attributive form of machine translation

machine-translation expert.

machine-washable
Capable of being washed in a washing machine without being damaged
machine-washable
Dishwasher-safe

Modern dishwashers clean most pots, pans, china and cutlery . Several china and cutlery manufacturers now indicate that their goods are machine-washable.

Machine Gun Kelly
George Kelly Barnes (1895-1954), legendary American outlaw from the 1920s (dealt in bootlegged liquor, bank robberies, kidnapping, and more)
machine bolt
a bolt with a square or hexagonal head on one end and a threaded shaft on the other end; tightened with a wrench; used to connect metal parts
machine bolt
A bolt with a square or hexagonal head
machine center
(Ticaret) A work center composed of a set of machines that process a common group of products and is considered as a single resource for routing definition and capacity planning
machine code
a set of instructions coded so that the computer can use it directly without further translation
machine code
Machine code is a way of expressing instructions and information in the form of numbers which can be understood by a computer or microchip. ma'chine .language instructions in the form of numbers that are put into a computer
machine dependent
program which can only run on one type of computer
machine gun
Automatic firearm which fires rifle-caliber or larger ammunition and is capable of continuous fire Subcategories include: squad automatic weapons (SAW) or light (LMG), general-purpose (GPMG), and heavy (HMG)
machine gun
a rapidly firing automatic gun (often mounted) shoot with a machine gun
machine gun
An automatic, rapid-fire weapon that is fired from a mount
machine gun
a rapidly firing automatic gun (often mounted)
machine gun
A machine gun is a gun which fires a lot of bullets one after the other very quickly. a burst of machine-gun fire. see also sub-machine gun. A gun that fires rapidly and repeatedly. a gun that fires a lot of bullets very quickly. Automatic weapon capable of rapid, sustained fire, usually 500-1,000 rounds per minute. Developed in the late 19th century by such inventors as Hiram Maxim, it profoundly altered modern warfare. The World War I battlefield was dominated by the belt-fed machine gun, which remained little changed into World War II. Modern machine guns are classified into three groups: the squad automatic weapon, chambered for small-calibre assault-rifle ammunition and operated by one soldier; the general-purpose machine gun, firing full-power rifle ammunition and operated by two; and the heavy machine gun, firing rounds of 12.7 mm (.5 in) or higher and often mounted on an armoured vehicle. See also submachine gun
machine gun
shoot with a machine gun
machine gun
A firearm of military significance, often crew-served, that on trigger depression automatically feeds and fires cartridges of rifle size or greater Civilian ownership in the U S has been heavily curtailed and federally regulated since 1934
machine gun
gun that fires automatically
machine hours
(Ticaret) The actual time recorded by a machine when used for production, and used in efficiency and utilization calculations
machine independent
program which can run on several types of computers
machine language
A set of instructions for a specific central processing unit, designed to be usable by a computer without being translated. Also called machine code. or machine code Elemental language of computers, consisting of a string of 0s and 1s. Because machine language is the lowest-level computer language and the only language that computers directly understand, a program written in a more sophisticated language (e.g., C, Pascal) must be converted to machine language prior to execution. This is done via a compiler or assembler. The resulting binary file (also called an executable file) can then be executed by the CPU. See also assembly language
machine language
programming language written in binary code that is executable by a computer without translation
machine learning
Machine learning encompasses techniques where a machine acquires knowledge from its previous experience One of the better known examples of machine learning is artificial neural networks
machine learning
Sub-speciality of artificial intelligence concerned with developing methods for software to learn from experience, or to extract knowledge from examples in a database See also: Artificial intelligence, Knowledge acquisition
machine learning
The ability for a computer system to develop new knowledge based on its past experiences This is the defining characteristic of a true artificial intelligence system
machine learning
The ability of a machine to improve its performance based on previous results
machine learning
a general term referring to the use of computer algorithms to construct models from a set of known data Machine learning is often a component of data-mining
machine learning
The attempt to enable computers to learn from experience and improve their performance over time Includes genetic algorithms, neural networks, decision trees, case-based reasoning, and many others
machine learning
  The ability of a device to improve its performance based on its past performance  
machine learning
Machine learning is defined as the use of algorithms to generate a model from data, which is one step in the knowledge discovery process This is similar to the definition of empirical learning or inductive learning in Readings in Machine Learning by Shavlik and Dietterich Note that in their definition, training examples are "externally supplied," whereas here they are assumed to be supplied by a previous stage of the knowledge discovery process (ultimately, raw data are "externally supplied")
machine learning
The process by which computer systems can be directed to improve their performance over time Examples are neural networks and genetic algorithms
machine load report
(Ticaret) A report of demand for a given machine or machine center by production orders released to the floor, that normally compares load and capacity in terms of hours or units, and identifies the orders creating the demand
machine pistol
A lightweight automatic submachine gun designed to be fired when held by one or two hands
machine readable
suitable for feeding directly into a computer
machine readable dictionary
a machine-readable version of a standard dictionary; organized alphabetically
machine screw
a screw used either with a nut or with a tapped hole; slotted head can be driven by a screwdriver
machine screw
A screw with a thread along the entire length of the shaft
machine shop
workshop where metal is cut and shaped etc
machine shop
A workshop where power-driven tools are used for making, finishing, or repairing machines or machine parts
machine shop
workshop where metal is cut and shaped etc , by machine tools
machine shop
by machine tools
machine stitch
made by a sewing machine using two threads
machine tool
a powered machine for cutting or shaping or finishing metals or other materials
machine tool
A machine tool is a machine driven by power that cuts, shapes, or finishes metal or other materials. a tool for cutting and shaping metal, wood etc, usually one that uses electricity. Stationary, power-driven machine used to cut, shape, or form materials such as metal and wood. Machine tools date from the invention of the steam engine in the 18th century; most common machine tools were designed by the middle of the 19th century. Today dozens of different machine tools are used in the workshops of home and industry. They are frequently classified into seven types: turning machines such as lathes; shapers and planers; power drills or drill presses; milling machines; grinding machines; power saws; and presses (e.g., punch presses)
machine translation
{i} MT, translation of text from one language to another performed by a computer
machine translation
the use of computers to translate from one language to another
machine translation
Automatic translation, as by computer, from one natural language to another
machine type
{i} kind of machine, model of a particular appliance
machine utilization
(Ticaret) The measure of machine hours recorded against production vs. the hours available or scheduled for a given period
machine vision
(Ticaret) Systems that use video cameras, robots or other devices, and computers to visually analyze an operation or activity. Typical uses include automated inspection, optical character recognition and other non-contact applications
machine wash
wash by machine; "Can these shirts be machine-washed?
machine washable
if clothes are machine washable, it is possible to wash them in a washing machine safely
machine word
basic unit of data size a computer (usually 2 bytes)
machine-accessible
stored in, controlled by, or in direct communication with a central computer
machine-displayable text
electronic text that is stored and used in the form of a digital image
machine-gun
to shoot at someone or something with a machine gun
machine-gunner
one who uses or operates a machine gun, soldier who carries a machine gun
machine-head
a small button attached to the strings on an instrument such as a guitar that you turn in order to make the instrument play in tune
machine-made
made using a machine   handmade
machine-made
produced by a machine, not handcrafted
machine-made
made by machine
machine-made
Constructed on an electrically powered machine, now usually computer controlled
machine-made
Paper that is produced on a rapidly moving machine which forms, dries,sizes, and presses the sheet This process forms an extremely uniform sheet
machine-made
– A term that refers to cigars made entirely by machine, using heavier weight wrappers and binds, and usually short filler in place of long filler
machine-readable
Information or data that can be read or interpreted for processing by a device
machine-readable
A code or characters that can be read by machines
machine-readable
That characteristic of printed information that permits the direct transfer of information from a printed surface to a data processing system without operator intervention Bar coding and optical character recognition are technologies of machine reading, as are imaging cameras
machine-readable
records that must be interpreted by hardware and/or software
machine-readable
Information encoded in a form which can be read by a machine, usually means computer-readable
machine-readable
a general term for printed material which can be directly transferred to a data processing system
machine-readable
in a form that can be understood and used by a computer
machine-readable
That characteristic of printed information that permits the direct transfer of information that permits the direct transfer of information from a printed surface to a data processing system, without operator intervention
machine-readable text
electronic text that is stored as strings of characters and that can be displayed in a variety of formats
man-machine
A state of "oneness", between a programmer and his computer. When the observer cannot readily identify the transition between the human programmer (usually some form of system engineer) and the computer
man-machine
Of or pertaining to a system that includes both human and machine and/or their interface

The man-machine system is a combination of people and equipment interacting to produce a desired result from given inputs. .

Maxim machine gun
first efficient machine gun which was sufficiently mobile to be used in combat
ATM machine
A pleonastic but common variant of ATM
Enigma machine
fig. something which decrypts or makes understandable something enigmatic (see quotation)
Enigma machine
a small portable electro-mechanical rotor machine used to encrypt and decrypt secret messages, made famous by Germany in WWII
Java Virtual Machine
a software part of the Java runtime environment that can be accessed with commands, like a microprocessorLike most virtual machines, the Java Virtual Machine has a stack-based architecture akin to a microcontroller/microprocessor., enabling a set of computer software programs and data structures to use a virtual machine model for the execution of other computer programs and scripts
Machin
Any of the British series of definitive stamps first issued in 1967 featuring a side view portrait of Queen Elizabeth II
Rube Goldberg machine
A comical, overcomplicated machine which performs a simple task
Turing machine
An abstract computing machine introduced in 1936 by Alan Turing to give a mathematically precise definition of computability
answering machine
A device that automatically records voice mail from unanswered telephone calls
automated teller machine
A device that provides bank customers with cash withdrawal and other services without the need for a bank teller
automatic data processing machine
A computer
automatic teller machine
An automated teller machine
baby machine
a derogatory term for a woman, suggesting that her sole purpose is to bear children
ball machine
A machine that shoots tennis balls out of a pipe
bank machine
An automated teller machine
bathing machine
A portable changing room that was rolled down a beach to the edge of the sea to allow people to paddle in the sea modestly
carding machine
A machine used for carding materials
cash machine
An automated teller machine
compound machine
Any combination of simple machines working together
deflavorizing machine
An imaginary device which removes the quality from something; particularly food

My granny always runs her vegetables through the deflavorizing machine before allowing us to eat them.

dictation machine
A sound recording device most commonly used to record speech for later playback or to be typed into print
drum machine
An electronic device that can be programmed to play digital drum sounds
drying machine
A clothes dryer
dynamo-electric machine
A generator that creates electricity using spinning magnets
exercise machine
Any of a great variety of devices, powered either by electricity or by the user, used to improve strength or physical fitness
fax machine
A device which scans, transmits, receives and prints documents (faxes) transmitted by telephone
forest machine
A machine used for logging or various other forestry purposes
fruit machine
A device developed to identify homosexual people by measuring their physical responses to different kinds of pornography
fruit machine
A slot machine, especially one having spinning wheels identified with pictures of fruit
gumball machine
A machine that dispenses gumballs when someone inserts coins and uses the handle
jet machine
Any of several devices that use a jet of water or abrasive mixture to clean something
karaoke machine
A machine that plays sounds simultaneously from a microphone and a prerecording
laugh machine
A machine or program or track that inserts canned laughter into a television show
little brown fucking machine
A Filipino woman regarded as a sex object

LBFM is Navy speak for Little Brown Fucking Machine. They are the bar girls sailors meet in all the ports in the Orient. The term is generic for bar girls.

machinable
Able to be made or modified by machine
machining
The act or process of machining, of manufacturing or finishing by machine
machining
Present participle of machine
milling machine
A machine tool in which a rotating cutter is moved against the workpiece (or vice versa) in order to cut the latter to a desired shape
money machine
A very profitable scheme or institution, sometimes one that disregards aesthetic or spiritual concerns in favour of making money
perpetual motion machine
a hypothetical device that exhibits perpetual motion, especially one that does useful work with no input of energy
poker machine
slot machine (for gambling)
pokie machine
slot machine (for gambling)

Australian clubs allow instant membership to anyone, so keen are they to share the diverting pleasures of the pokie machine.

political machine
A local political organization that controls a large number of personal votes and can therefore exert political influence
rowing machine
An exercise machine whose action resembles that of rowing a boat
scrum machine
a padded, weighty device against which a pack of rugby football forwards can practice scrummaging, and rucking. It is used by players of both rugby league and rugby union
scrummaging machine
A scrum machine
sewing machine
Any mechanical or electromechanical device used to stitch cloth or other material; normally uses two threads to form lock stitches
sewing-machine
Attributive form of sewing machine

with sewing-machine precision.

sex machine
Any machine that is used for sexual pleasure
sex machine
Someone with considerable sexual prowess
simple machine
A device that only requires the application of a single force to work
slot machine
A vending machine
slot machine
A gambling machine so operated; a fruit machine or one-armed bandit
slot machine
three of a kind sevens
machine
Favoriten