to keep private

listen to the pronunciation of to keep private
Englisch - Türkisch

Definition von to keep private im Englisch Türkisch wörterbuch

secret
sır

O sır sonsuza dek saklanamaz. - That secret can't be kept forever.

O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir. - He is capable of keeping a secret when he wants to.

secret
{s} gizli

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
esrar
secret
saklı

Onu saklı tutmak için hiçbir neden yok. - There's no reason to keep it a secret.

Birbirimizden saklımız yok. - We have no secrets from each other.

secret
gizemli

Belki bazen fazla gizemliyimdir. - Perhaps I'm sometimes too secretive.

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

secret
gizem

Bu albümde saklı gizemli şarkı var. - There's a secret song hidden on this album.

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

secret
yaşırın
secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
to private
Özel için
keep private
gizli tutmak
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
in on the sec
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
muamma
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
anlaşılmaz şey
secret
{i} giz

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Englisch - Englisch
{v} secret
to keep private

  Silbentrennung

  to keep pri·vate

  Türkische aussprache

  tı kip prayvıt

  Aussprache

  /tə ˈkēp ˈprīvət/ /tə ˈkiːp ˈpraɪvət/

  Wort des Tages

  heliolatry
Favoriten