esrar

listen to the pronunciation of esrar
Türkisch - Englisch
hashish
marijuana

I had an argument with Tom about the use of marijuana. - Tom'la esrar kullanımı hakkında tartıştım.

Medical marijuana is legal in this state. - Bu ülkede tıbbi esrar yasaldır.

mystery
joint
weed
hay
mysteries
(Argo) mull
shat
cannabis

Buying and consuming cannabis is prohibited by law in many countries. - Esrar satın almak ve tüketmek birçok ülkede kanunen yasaklanmıştır.

Should cannabis be legal? - Esrarın yasal olması gerekir mi?

mary jane
secrets
pot

When I was in Spain, I listened to this kind of music. It was very fast and its fans smoked pot in order to dance to it. - Ben İspanya'dayken bu tür müzik dinledim. O çok hızlıydı ve onun hayranları onunla dans etmek için esrar içtiler.

dope

Sami started smoking dope regularly. - Sami düzenli olarak esrar içmeye başladı.

shit [sl.]
tea
marihuana
cabbala
enigma

The Mona Lisa has an enigmatic smile. - Mona Lisa'nın esrarengiz bir gülümsemesi var.

hemp
hasheesh
grass
cabala
hash
junk

My cousin is a junkie. - Kuzenim bir esrarkeştir.

maryjane
hashish, marijuana, marihuana, shit, grass, pot
riddle
secret
shit

Yo, man, this shit is top notch. - Hayır, adamım, bu esrar birinci sınıftır.

marijuana cigarette
meth
drug
esrar almayı başarmak
(Argo) score
esrar iptilası
(Kanun) heroinism
esrar içicisi
pot smoker
esrar içmek
smoke weed
esrar içmek
(Argo) toke
esrar kafası
(Argo) pothead
esrar kaçakçılığı
hashish smuggling
esrar kaçırmak
run drugs
esrar perdesi
smoke screen
esrar perdesi
a curtain of secrecy, concealment
esrar perdesini kaldırmak
lift the curtain
esrar tekkesi
hashish den
esrar çekmek
to smoke hash, to be on the grass
esrar çekmek
smoke hash
esrar çekmek
(Argo) toke
esrar çekmiş
dopey
esrar çekmişlik
dopiness
kubar esrar
Powder hashish
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Elinde ve el ayasında olan hatlar
(Osmanlı Dönemi) Keyif veren zehir. Uyuşturucu madde
(Osmanlı Dönemi) (Sır. C.) Sırlar. Gizli hikmetler ve mânalar. Bilinmeyen şeyler
Gizler, sırlar
Gizler, sırlar: "Yüzüme, tekrar o eski, esrar dolu gözlerle bakıyor."- Y. Z. Ortaç
Hint kenevirinden çıkarılan ve kullanılacak miktara göre uyarıcı, sarhoş edici veya uyuşturucu etkileri olan bir madde
(Osmanlı Dönemi) gizli sırlar gizli hikmetler ve mânâlar ve hakikatler
mal
duman
sarıkız
ot
keyif
marihuana
fino
esrar kumkuması
Kim olduğu ve neler yaptığı bilinmeyen kimse
esrar otu
Hint keneviri
esrar perdesi
Bir şeyin anlaşılmasını güçleştiren engel
esrar tekkesi
Toplu ve gizli olarak esrar içilen yer
esrar
Favoriten