keep private

listen to the pronunciation of keep private
Englisch - Türkisch
gizli tutmak
secret
sır

Birisi düşmana sırrı sızdırdı. - Someone leaked the secret to the enemy.

O sır sonsuza dek saklanamaz. - That secret can't be kept forever.

secret
{s} gizli

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
saklı

Görünen o ki, o sırrı saklıyor. - It seems that she is keeping that secret.

Onu saklı tutmak için hiçbir neden yok. - There's no reason to keep it a secret.

secret
gizemli

Belki bazen fazla gizemliyimdir. - Perhaps I'm sometimes too secretive.

Bu albümde saklı gizemli şarkı var. - There's a secret song hidden on this album.

secret
gizem

Bu albümde saklı gizemli şarkı var. - There's a secret song hidden on this album.

Tom her zaman çok gizemliydi. - Tom was always very secretive.

secret
yaşırın
secret
esrar
secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
secret
in on the sec
secret
anlaşılmaz şey
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
muamma
secret
{i} giz

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Englisch - Englisch
{v} secret
keep the matter private
guard the secrecy of, keep (information) to oneself
keep private

  Silbentrennung

  keep pri·vate

  Türkische aussprache

  kip prayvıt

  Aussprache

  /ˈkēp ˈprīvət/ /ˈkiːp ˈpraɪvət/

  Wort des Tages

  jericho
Favoriten