gizemli

listen to the pronunciation of gizemli
Türkisch - Englisch
mysterious

That life is mysterious, I admit. - O, yaşamın gizemli olduğunu kabul ediyorum.

There's something mysterious about him. - Onun hakkında gizemli bir şey var.

sibyllic
cryptic
sibylic
mystic

I have often admired the mystical way of Pythagoras, and the secret Magic of numbers. - Pisagorun gizemli yoluna ve rakamların gizli büyüsüne sık sık hayran olurum.

enigmatic
enigmatical
sphinxlike
mystical

I have often admired the mystical way of Pythagoras, and the secret Magic of numbers. - Pisagorun gizemli yoluna ve rakamların gizli büyüsüne sık sık hayran olurum.

mysterious, inscrutable
secret

You seem to be very secretive. - Sen çok gizemli görünüyorsun.

Tom was always very secretive. - Tom her zaman çok gizemliydi.

secretive

You're always very secretive. - Sen her zaman çok gizemlisin.

You seem to be very secretive. - Sen çok gizemli görünüyorsun.

uncanny
inscrutable
occult
arcane
gizem
{i} mystery

Today, we are going to unravel the mystery of the English subjunctive. - Bugün, İngilizce dilek kipinin gizemini çözeceğiz.

He had no difficulty explaining the mystery. - O, gizemi açıklamada zorluk çekmedi.

gizemli tur
(Turizm) mystery tour
gizemli bir hava verme
mystification
gizemli bir hava vermek
mystify
gizemli bir şekilde
mysteriously

Tom mysteriously vanished in 2013. - Tom 2013'te gizemli bir şekilde kayboldu.

Sami has mysteriously gone missing. - Sami gizemli bir şekilde kayboldu.

gizemli bir şekilde
elvishly
gizemli bir şekilde
darkly
gizemli bir şekilde
inscrutably
gizemli bir şekilde
enigmatically
gizemli davranmak
enigmatize
gizemli kimse
sphinx
gizemli olarak
enigmatically
gizemli olayları konu alan
(Konuşma Dili) cloak-and-dagger
gizemli olmayan
nonmystical
gizem
{i} enigma

Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. - Rusya, bir muammanın içindeki gizemle sarılmış bir bilmece.

What she said was an enigma to me. - Onun söylediği benim için bir gizemdi.

gizem
{i} cabala
gizem
{i} arcanum
gizem
{i} cabbala
gizem
mystery sır
gizem
secret

The universe is full of secrets. - Evren gizemlerle dolu.

The secret will remain a secret. - Gizem bir sır olarak kalacak.

gizem
arcana
gizem
mistery
kısmen gizemli
semimystical
Englisch - Türkisch

Definition von gizemli im Englisch Türkisch wörterbuch

gizem
musterion

Yunanca kökenli bir kelimedir.

gizemli
Favoriten