to keep private

listen to the pronunciation of to keep private
İngilizce - Türkçe

to keep private teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

secret
sır

O, asla sır saklayamaz. - She can never keep a secret.

O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir. - He is capable of keeping a secret when he wants to.

secret
{s} gizli

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
esrar
secret
saklı

Tom sırları bizden saklıyor. - Tom has been keeping secrets from us.

Onu saklı tutmak için hiçbir neden yok. - There's no reason to keep it a secret.

secret
gizemli

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

Belki bazen fazla gizemliyimdir. - Perhaps I'm sometimes too secretive.

secret
gizem

Tom her zaman çok gizemliydi. - Tom was always very secretive.

Gizem bir sır olarak kalacak. - The secret will remain a secret.

secret
yaşırın
secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
to private
Özel için
keep private
gizli tutmak
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
in on the sec
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
muamma
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
anlaşılmaz şey
secret
{i} giz

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

İngilizce - İngilizce
{v} secret
to keep private