tavsiye etmek

listen to the pronunciation of tavsiye etmek
Türkisch - Englisch
recommend

I found out a very interesting site I'd like to recommend. - Tavsiye etmek istediğim çok ilginç bir site buldum.

advise
1. to recommend, advise. 2. to recommend, commend
advise to be
prescribe
suggest
Recommend, advise, suggest
to advise, to recommend, to counsel
preach
exhort
commend
(doktor) order
counsel
direct
tavsiye et
{f} recommended

The teacher recommended this dictionary to us. - Öğretmen bize bu sözlüğü tavsiye etti.

My friend recommended that I shouldn't buy an iPad yet, but to wait until I see what Apple's competitors come out with. - Arkadaşım henüz bir iPad almamam gerektiğini fakat Apple'ın rakiplerinin ne konuşacaklarını görünceye kadar beklememi tavsiye etti.

tavsiye etme
presentation
tavsiye etme
advising
tavsiye et
advise

He advised an early start. - Erken bir başlangıcı tavsiye etti.

My brother advised me to stop smoking. - Erkek kardeşim bana sigara içmeyi bırakmamı tavsiye etti.

tavsiye et
{f} counsel
tavsiye et
advise to be
tavsiye et
{f} advising
tavsiye et
advised

I advised him to take a rest. - Ben ona dinlenmesini tavsiye ettim.

My brother advised me to stop smoking. - Erkek kardeşim bana sigara içmeyi bırakmamı tavsiye etti.

ısrarla tavsiye etmek
urge
Englisch - Englisch
Recommend, advise
Türkisch - Türkisch
Salık vermek
Bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek
tavsiye etmek
Favoriten