advisable

listen to the pronunciation of advisable
Englisch - Türkisch
akla yatkın
{s} akla uygun
müsait
makul
mantıklı
{s} akıllıca, makul, doğru
{s} tavsiye edilebilir

İlacı almanız tavsiye edilebilir. - It is advisable for you to take the medicine.

Trene binmek tavsiye edilebilir. - It is advisable to take the train.

{s} uygun

Önlemler uygun olabilir. - Precautions may be advisable.

tavsiye edilir
recommended
(Bilgisayar) önerilen

Ortalama bir araba için önerilen lastik basıncı yaklaşık 32 psi'dir. - The recommended tyre pressure of the average car is around 32 psi.

advisability
tavsiye edilebilirlik
recommended
(Bilgisayar) önerilen değer
recommended
{f} tavsiye et

Avukat müvekkilinin yasal yollara başvurmasını tavsiye etti. - The lawyer recommended his client to take legal action.

Öğretmen bize bu sözlüğü tavsiye etti. - The teacher recommended this dictionary to us.

recommended
(Bilgisayar) önerilir

Şifrelerinizi başkalarının görebileceği yerlere yazmamanız önerilir. - It's recommended that you don't write your passwords down where others might see them.

Biletler 30 dolardır ve rezervasyon önerilir. - Tickets are $30, and reservations are recommended.

be advisable
önerilebilir
advisability
{i} uygunluk
advisably
tavsiye edilir bir şekilde
be advisable
Tavsiyeleri pekiştirmek için kullanılır: Great caution is advisable. Son derece dikkat edilmeli
not to be advisable
akıl kârı bir iş olmamak
recommended
tavsiye edilen

Bu, çok tavsiye edilen bir restorandır. - This is a highly recommended restaurant.

Bu bana tavsiye edilen gerçekten faydalı olan tek rehber. - This is the only guidebook that was recommended to me that is really useful.

Englisch - Englisch
Capable of being advised or willing to be advised
Worthy of being recommended; desirable

Perhaps it will be advisable for me to state my reasons for marrying.

{a} prudent, fit to be done, fit, proper
worthy of being recommended or suggested; prudent or wise; "such action is neither necessary nor advisable"; "extreme caution is advisable"; "it is advisable to telephone first"
{s} desirable; worthwhile; recommended
Proper to be advised or to be done; expedient; prudent
Ready to receive advice
recommended
If you tell someone that it is advisable to do something, you are suggesting that they should do it, because it is sensible or is likely to achieve the result they want. Because of the popularity of the region, it is advisable to book hotels or camp sites in advance = wise + advisability ad·vis·abil·ity I have doubts about the advisability of surgery in this case. inadvisability. something that is advisable should be done in order to avoid problems or risks   inadvisable
advisability
The quality of being advisable or prudent; advisableness
advisability
An instance of advisability; a consideration in determining overall advisability
Advisability
the quality of being advisable; "they questioned the advisability of our policy"
advisability
the quality of being advisable; "they questioned the advisability of our policy
advisability
{i} profitability, worthwhileness
advisability
The quality of being advisable; advisableness
advisably
Wisely, in an advisable manner
advisably
in an advisable manner, as recommended
advisably
With advice; wisely
it is advisable
it is recommended, it is suggested
it is advisable that
it would be preferable to, it is worthwhile to
advisable
Favoriten