talking

listen to the pronunciation of talking
Englisch - Türkisch
{i} konuşma

Tom, bütün gece konuşmayı sürdürdü. - Tom kept talking all night.

John o kadar telaşlıydı ki konuşmaya vakti yoktu. - John was in such a hurry that he had no time for talking.

(Bilgisayar) konuşuyor

Başkalarını rahatsız ettiklerini öğrendiklerinde yüksek sesle konuşuyorlardı.. - They are talking loudly when they know they are disturbing others.

Kiminle konuşuyordun? - Who were you talking to?

ikaz
konuşan

Fred'le konuşan çocuk Mike'dır. - The boy talking with Fred is Mike.

Jim ile konuşan kız Mary'dir. - The girl talking with Jim is Mary.

{f} konuş

Kiminle konuşuyordun? - Who were you talking to?

Kütüphanede konuşmaya izin verilmiyor. - Talking in the library is not allowed.

konuşarak

Yaptığın hakkında konuşarak ne kadar çok zaman harcarsan, onu o kadar az zamanda yapmak zorunda kalırsın. - The more time you spend talking about what you do, the less time you have to do it.

Tom parti hakkında konuşarak sürprizi bozdu. - Tom ruined the surprise by talking about the party.

(isim) konuşma
konuşkan
talking point üstünde durulacak nokta
talking machine eski gramofon
i konuşan
konuşabilen
sesli (film)
sesli film
talk
konuşmak

Amcanla konuşmak istiyorum. - I want to talk to your uncle.

Hava hakkında konuşmak istemiyorum. - I don't want to talk about the weather.

talk
sohbet

Onlar geç saatlere kadar oturup sohbet ettiler. - They stayed up late talking.

Bir fincan kahve içerken sohbet ettik. - We talked over a cup of coffee.

talk
konuşma

John o kadar telaşlıydı ki konuşmaya vakti yoktu. - John was in such a hurry that he had no time for talking.

Dayınla konuşmak istiyorum. - I want to talk with your uncle.

talking nonse
hezeyan
talking to
fırça
talking picture
sözlü film
talking-to
azar
talking-to
paylama
talking-to
azarlama
talking-to
fırça
talking around
etrafında konuşmak
talking at cross-purposes
birbirinin maksadına aykırı
talking big
konuşmak büyük
talking book
kitap konuşuyor
talking book
(Yeni Sözcükler) Konuşan kitap, sesli kitap
talking down
aşağı konuşuyor
talking konusma
konuşan
talking of
konuşması
talking over
üzerinden konuşuyor
talking cure
(Pisikoloji, Ruhbilim) konuşma tedavisi
talking dictionary
konuşan sözlük
talking doll
konuşan bebek
talking in one's sleep
sayıklama
talking parrot
konuşan papağan
talking picture
sesli film
talking radio beacon
(Askeri) AKUSTİK MODÜLASYONLU RADAR
talking to
çıkışma
talking toy
konuşan oyuncak
talk
{i} laf

Ona laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan daha zor. - Giving advice to him is like talking to a brick wall.

Konuşurken lafımı bölme. - Don't interrupt me while I'm talking.

talk
görüşme

Barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. - The peace talks ended in failure.

Barış görüşmelerine acil bir ihtiyaç var. - There is an urgent need for peace talks.

jive talking
(Argo) çok abartarak konuşmak
smooth talking
düzgün konuşma
talk
sohbet etmek

Eski günlerdeki gibi sohbet etmek iyiydi. Bir ara yine konuşalım. - It was good chatting like old times. Let's talk again some time.

Seninle sohbet etmek istiyoruz. - We want to talk with you.

talk
söylemek

Akıllı insanlar söyleyecek bir şeyleri olduğu için ; aptallar, bir şey söylemek zorunda oldukları için konuşurlar. - Wise men talk because they have something to say; fools, because they have to say something.

Tom bir şey söylemek üzereydi fakat önce Mary konuşmaya başladı. - Tom was about to say something, but Mary started talking first.

talk
hakkında konuşmak

Hiç kimse bu konu hakkında konuşmak istemedi. - No one wanted to talk about it.

Onun hakkında konuşmak için birinci olmak isteyen kimse olmadığı ortaya çıktı.Şimdi ne yaparız? - It turned out there was nobody who would be the first to talk about it. What do we do now?

talk
söz etmek

Tom'un yaptığı şeyden söz etmek istiyor musun? - Do you want to talk about what Tom did?

talk
(Tıp) talk
give sb a talking-to
fırça çekmek
give sb a talking-to
azarlamak
give sb a talking-to
paylamak
speaking
{f} konuş

İngilizce konuşmak kolay değildir. - Speaking English isn't easy.

İngilizce konuşmak kolay değildir. - Speaking English is not easy.

talk
boş laf
talk
konuşma biçimi

Onun konuşma biçimini seviyor. - He likes the way she talks.

Ben sadece Tom'un konuşma biçimini severim. - I just love the way Tom talks.

talk
{f} konuş

Çeşitli şeyler hakkında konuştuk. - We talked about various things.

Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor. - Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely.

good talking
konuşmak iyi
it's no use talking
faydasız konuşuyor
keep talking
konuşmaya devam et
speaking
konuşarak

Tom hem Fransızca hem de İngilizce konuşarak büyüdü. - Tom grew up speaking both French and English.

Tom hem İngilizce hem de Fransızca konuşarak büyüdü. - Tom grew up speaking both English and French.

the talking
konuşmak
what are you talking about
sen neden bahsediyorsun
a truce to talking
konuşmaya ara verme
get talking
konuşmaya başlamak
get talking
konuşturmak
give smb. a talking to
haşlamak
give smb. a talking to
azarlamak
let him do the talking
bırak konuşsun
musical and talking toys
müzikli ve konuşan oyuncaklar
speaking
speaking acquaintance uzaktan aşinalık
speaking
hitabetme kabiliyeti olan
speaking
konuşacak gibi
speaking
söyleme

Doğruyu söylemek suç değildir. - Speaking the truth is not a crime.

Sıkı bir şekilde konuşulursa, o bundan hiç hoşlanmadı ama bir şey söylemedi. - Strictly speaking, she didn't like it at all, but she didn't say a thing.

speaking
tanıdık
speaking
{s} dokunaklı
speaking
tıpkısı olma
speaking
(isim) konuşma
speaking
{s} akıcı

Bir yıl içinde hepinizi akıcı İngilizce konuşturacağım. - I'll have you all speaking fluent English within a year.

Akıcılığınızı geliştirmek için, olabildiğince sık olarak anadili ile konuşanları denemelisiniz. - To improve your fluency, you should try speaking with native speakers as often as you can.

speaking
hitap

Tom halka hitap etmede iyidir. - Tom is good at public speaking.

speaking
{s} etkileyici
speaking
ezberden nutuk söyleme
speaking
{s} berrak
speaking
{i} konuşma

Açıkça konuşmak gerekirse, o güvenilmez biri. - Frankly speaking, he is untrustworthy.

Bay Smith ile konuşmak istiyorum. Ben Smith. - I'd like to talk to Mr Smith. This is Smith speaking.

speaking
{s} konuşan

Hiç İngilizce konuşan bir izleyici ile konuştun mu? - Have you ever spoken to an English speaking audience?

Ana dilini konuşan bir sürü arkadaşım var, bu yüzden ana dilini konuşanlarla konuşarak bir sürü deneyimim oldu. - I have a lot of friends who are native speakers, so I've had a lot of experience speaking with native speakers.

speaking
speaking likeness aşırı benzeyiş
talk
dedikodu

Tom şehrin dedikodusuydu. - Tom was the talk of the town.

O, şehrin dedikodusuydu. - He was the talk of the town.

talk
{f} 1. konuşmak: She taught her parrot how to talk. Papağanına konuşmayı öğretti. Be quiet when I'm talking to you! Seninle konuştuğum zaman
talk
{i} söz

Biz konuşurken sözümüzü kesti. - She cut in when we were talking.

Pek çok şey sözde kolaydır, fakat gerçekleştirmesi aslında zordur. - Many things are easy to talk about, but difficult to actually carry out.

talk
hoşbeş
talk
görüşmek

Biz seninle görüşmek istiyoruz. - We want to talk to you.

talk
kelam
talk
hükmü geçmek
talk
söylenti
talk
(Nükleer Bilimler) konuşum
talk
konuşmak: She taught her parrot how to talk. Papağanına konuşmayı öğretti. Be quiet when I'm talking to you! Seninle konuştuğum zaman
talk
talk of hakkında ko
talk
lakırdı etmek
turns at talking
(Dilbilim) konuşma sırası
Türkisch - Türkisch

Definition von talking im Türkisch Türkisch wörterbuch

TALK
(Osmanlı Dönemi) Doğum ağrısı
talk
Deri hastalıkları için kullanılan bir tür pudra
talk
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
talk
özellikle süt çocuklarının pişik gibi deri hastalıkları için kullanılan bir tür pudra
talk
çene yarıştırma
Englisch - Englisch
Present participle of talk
The action of the verb to talk

It is usually better to solve problems by talking than by fighting.

{n} the act of speaking oral conversation
Given to talk; loquacious
That talks; able to utter words; as, a talking parrot
uttering speech; "talking heads"
{s} speaking
an exchange of ideas via conversation; "let's have more work and less talk around here"
{i} speaking; conversing
talking drum
Any of several drums whose pitch can be regulated by squeezing the sides
talking drums
plural form of talking drum
talking head
A pundit who discusses issues of the day, especially one on TV
talking heads
plural form of talking head
talking in circles
Present participle of talk in circles
talking out of turn
Present participle of talk out of turn
talking point
A specific topic raised in a conversation or argument which is intended as a basis for further discussion, especially one which represents a point of view

First, it will be demonstrated that marital violence continued to be a talking point within polite society.

talking points
plural form of talking point
talking shop
Alternative form of talk shop
talking-point
Alternative spelling of talking point
talking-to
A rebuke or reprimand
talking board
The Ouija board, also known as a spirit board or talking board, is a flat board marked with the letters of the alphabet, the numbers 0-9, the words "yes", "no", "hello" (occasionally), and "goodbye", along with various symbols and graphics. It is a registered trademark of Hasbro Inc., which markets and distributes the Ouija Board as part of its line of board games. It uses a planchette (small heart-shaped piece of wood) or movable indicator to indicate the spirit's message by spelling it out on the board during a séance. Participants place their fingers on the planchette and it is moved about the board to spell out words. It has become a trademark that is often used generically to refer to any talking board
talking book
A recorded reading of a book, designed for use by the visually impaired
talking book
sound recording of someone reading a book; frequently used by blind people
talking book
a book that has been recorded onto tape for blind people
talking drum
A drum used originally for communication between villages Usually an hourglass shaped two-headed drum where the heads are laced together with thongs of gut or leather The drum is typically held between the arm and body so that varying pressure can be applied to the thongs which alter the drum’s pitch, thus "talking " Just as in some African languages, a change in pitch can alter the meaning of the "words "
talking drum
A drum used originally for communication between villages Usually an hourglass-shaped, two-headed drum where the heads are laced together with thongs of gut or leather The drum is typically held between the arm and body so that varying pressure can be applied to the thongs to alter the drum’s pitch, thus causing "talking " In some African languages, a change in pitch can alter the meaning of the "words "
talking drum
Talking Drum
talking film
cinematic film which has sound
talking hairdo
television reporter who is more interested in and worried about appearance than material essence
talking head
Talking heads are people who appear in television discussion programmes and interviews to give their opinions about a topic. = pundit. someone on television who talks directly to the camera, especially to give their opinions
talking head
one makes pretentious but meaningless statements; close-up shot of a person talking (Television)
talking head
a talker on television who talks directly into the cameras and whose upper body is all that is shown on the screen
talking picture
cinematic film which has sound
talking picture
a movie with synchronized speech and singing
talking point
A talking point is an interesting subject for discussion or argument. It's bound to be the main talking point during discussions between the Prime Minister and the President. Something, such as an especially persuasive point, that helps to support an argument or a discussion. a subject that a lot of people want to talk about
talking point
an especially persuasive point helping to support an argument or discussion
talking shop
disapproval If you say that a conference or a committee is just a talking shop, you disapprove of it because nothing is achieved as a result of what is discussed. a committee, group etc whose job is to discuss and solve problems, but who do not achieve any action
talking(a)
uttering speech; "talking heads
talking-to
{i} admonition, scolding, lecture (Slang)
talking-to
If you give someone a talking-to, you speak to them severely, usually about something unacceptable that they have done, in order to show them they were wrong. an occasion when you talk to someone angrily, especially a child or someone who is below you in rank
look who's talking
used when someone receives criticism for something by someone else who is guilty of the same thing
now you're talking
A phrase indicating agreement with a previously stated suggestion to change a course of action

Bob: 'Now you're talking! ''.

talk
To discuss

We're not talking rocket science here: it should be easy.

talk
To communicate, usually by means of speech

Although I don't speak Chinese I managed to talk with the villagers using signs and gestures.

talk
A conversation
talk
A lecture
talking.
chinning
talk
{n} speech, conversation, discourse, tale, a public conference with or among Indians, and an official verbal communication
talk
{v} to speak, prate, converse, discourse
smooth talking
(adjective) (informal) persuasive
like talking to the wall
nobody is listening to me, nobody understands what I'm saying, everyone is ignoring me
look who's talking
there's the pot calling the kettle black!
sleep talking
uttering speech while asleep
smooth-talking
A smooth-talking man talks very confidently in a way that is likely to persuade people, but may not be sincere or honest. the smooth-talking conman who has wrecked their lives. = silver-tongued. a smooth-talking person is good at persuading people and saying nice things, but you do not trust them
sweet talking
smooth talking, flattering
talk
chin
talk
To speak freely; to use for conversing or communicating; as, to talk French
talk
If people are talking about another person or are talking, they are discussing that person. Everyone is talking about him People will talk, but you have to get on with your life. Talk is also a noun. There has been a lot of talk about me getting married
talk
an exchange of ideas via conversation; "let's have more work and less talk around here"
talk
If you talk a particular language or talk with a particular accent, you use that language or have that accent when you speak. You don't sound like a foreigner talking English They were amazed that I was talking in an Irish accent
talk
A protocol that allows two people on remote computers to communicate in a real-time fashion See also Internet Relay Chat
talk
(`talk about' is a less formal alternative for `discussion of') discussion; "his poetry contains much talk about love and anger"
talk
reveal information; "If you don't oblige me, I'll talk!"; "The former employee spilled all the details"
talk
When different countries or different sides in a dispute talk, or talk to each other, they discuss their differences in order to try and settle the dispute. The Foreign Minister said he was ready to talk to any country that had no hostile intentions They are collecting information in preparation for the day when the two sides sit down and talk John Reid has to find a way to make both sides talk to each other The speed with which the two sides came to the negotiating table shows that they are ready to talk
talk
Like the talk in an IRC chat, this is the simplest method of communication, and is used for speaking with people in the same room See the MOOing 101 tutorial for more information
talk
divulge confidential information or secrets; "Be careful--his secretary talks"
talk
{f} communicate with spoken words, converse, speak; gossip, spread rumors; chitchat; lecture; reveal secret information
talk
You can say that you are talking a particular thing to draw attention to your topic or to point out a characteristic of what you are discussing. We're talking megabucks this time
talk
USENET's version of talk radio
talk
talk is another command you can type at the Unix% or WWW% if you are able to locate someone on the server (See my definition above on Finger ) When the command 'talk _____' (fill in the blank with the person's login name) is executed, your screen splits in half If your party that you are ringing respond to the message at the bottom of his/her screen, then you can have a conversation, as though you are on the phone Neat huh? Take a look at my labreport for more on this! Oh by the way to end your conversation use the command C-c or C-z Have fun!!
talk
any noise a prop makes, such as two coins clinking
talk
If you say that something such as an idea or threat is just talk, or all talk, you mean that it does not mean or matter much, because people are exaggerating about it or do not really intend to do anything about it. Has much of this actually been tried here? Or is it just talk?
talk
Report; rumor; as, to hear talk of war
talk
You can use talk to say what you think of the ideas that someone is expressing. For example, if you say that someone is talking sense, you mean that you think the opinions they are expressing are sensible. You must admit George, you're talking absolute rubbish
talk
Subject of discourse; as, his achievment is the talk of the town
talk
A UNIX utility that allows one user to communicate instantaneously with another user
talk
If you talk to someone, you tell them about the things that are worrying you. You can also say that two people talk. Your first step should be to talk to a teacher or school counselor We need to talk alone Do ring if you want to talk about it I have to sort some things out. We really needed to talk. Talk is also a noun. I think it's time we had a talk
talk
If someone talks when they are being held by police or soldiers, they reveal important or secret information, usually unwillingly. They'll talk, they'll implicate me
talk
To deliver in talking; to speak; to utter; to make a subject of conversation; as, to talk nonsense; to talk politics
talk
A UNIX command that enables users to talk in real-time similar to Internet Relay Chat
talk
a program that lets you speak to someone elsewhere in the world using your modem and Internet connection instead of your telephone You need a soundcard and microphone, and the other person must be using the same program you are Also known as Voice On the Net (VON) The term 'talk' is also used to describe the kind of typed chat that takes place between two people rather than a group in a chat room
talk
A program that allows two users to communicate using keyboards and display screens Each user's screen is divided in half; one half shows what the user types, while the other half shows what the other person types
talk
To utter words; esp
talk
To cause to be or become by talking
talk
Text telephone: a service that permit two people who are logged in to host computers to engage in a split-screen "conversation," in which what one user types is presented on the top half of both screens while the other user's typing is presented on the bottom half of both screens Available on OAK
talk
A protocol which allows two people on remote computers to communicate in real-time
talk
What is being said about a subject of interest
talk
When a handset is powered on, and is engaged in a voice or data call Talk time is the approximate length of time that a fully charged battery will last while on a continuous call, under ideal conditions, before needing to be recharged
talk
express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This depressed patient does not verbalize"
talk
To prate; to speak impertinently
talk
Talk is a UNIX protocol that lets two people conduct a real-time, text-based "conversation" over the Internet A conversation can be initiated by using the command "talk" followed by the e-mail address of the person with whom you wish to speak at the UNIX command line
talk
Discussion and debate
talk
To consume or spend in talking; often followed by away; as, to talk away an evening
talk
talk to a user
talk
the act of giving a talk to an audience; "I attended an interesting talk on local history" an exchange of ideas via conversation; "let's have more work and less talk around here" (`talk about' is a less formal alternative for `discussion of') discussion; "his poetry contains much talk about love and anger" idle gossip or rumor; "there has been talk about you lately" express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This depressed patient does not verbalize" exchange thoughts; talk with; "We often talk business"; "Actions talk louder than words
talk
talk to another user - two way screen-oriented communication program
talk
to converse familiarly; to speak, as in familiar discourse, when two or more persons interchange thoughts
talk
If you talk on or about something, you make an informal speech telling people what you know or think about it. She will talk on the issues she cares passionately about including education and nursery care He intends to talk to young people about the dangers of AIDS. = speak Talk is also a noun. A guide gives a brief talk on the history of the site
talk
exchange thoughts; talk with; "We often talk business"; "Actions talk louder than words
talk
emphasis You can say talk about before mentioning a particular expression or situation, when you mean that something is a very striking or clear example of that expression or situation. Took us quite a while to get here, didn't it? Talk about Fate moving in a mysterious way!
talk
A UNIX program which allows two users on different machines to carry on a dialogue in real time by typing messages into a split screen
talk
idle gossip or rumor; "there has been talk about you lately"
talk
The act of talking; especially, familiar converse; mutual discourse; that which is uttered, especially in familiar conversation, or the mutual converse of two or more
talk
A utility to give real-time and interactive user to user communication in a tty Users ``talk'' by typing and reading one anothers text in the upper and lower halfs of the tty An now outdated version of Ethiopic Talk is still available
talk
Board
talk
exchange thoughts; talk with; "We often talk business"; "Actions talk louder than words"
talk
You can use the expression talking of to introduce a new topic that you want to discuss, and to link it to something that has already been mentioned. Belvoir Farms produce a delicious elderflower tea. Talking of elderflower, you might wish to try Elderflower Champagne
talk
A protocol which allows two people on remote computers to communicate in a real-time fashion
talk
When you talk, you use spoken language to express your thoughts, ideas, or feelings. He was too distressed to talk The boys all began to talk at once Talk is also a noun. That's not the kind of talk one usually hears from accountants
talk
If one group of people talks to another, or if two groups talk, they have formal discussions in order to do a deal or produce an agreement. We're talking to some people about opening an office in London The company talked with many potential investors It triggered broad speculation that GM and Jaguar might be talking
talk
to talk shop: see shop
talk
{i} conversation; speech, lecture; meeting; rumor; manner of talking
talk
an internet command to have a 1-to-1 exchange of messages with another internet user; similiar to a phone conversation
talk
a speech that is open to the public; "he attended a lecture on telecommunications"
talk
deliver a lecture or talk; "She will talk at Rutgers next week"; "Did you ever lecture at Harvard?"
talk
the act of giving a talk to an audience; "I attended an interesting talk on local history"
talk
If you talk something such as politics or sport, you discuss it. The guests were mostly middle-aged men talking business
talk
Talks are formal discussions intended to produce an agreement, usually between different countries or between employers and employees. Talks between striking railway workers and the Polish government have broken down
talk
To confer; to reason; to consult
talk
chatty topic Groups that discuss controversial topics such as politics, religion, and current affairs Opinions can be very explicit and extreme because there are no hold backs
talk
use language; "the baby talks already"; "the prisoner won't speak"; "they speak a strange dialect"
talk
If you talk to someone, you have a conversation with them. You can also say that two people talk. We talked and laughed a great deal I talked to him yesterday When she came back, they were talking about American food Can't you see I'm talking? Don't interrupt. Talk is also a noun. We had a long talk about her father, Tony, who was a friend of mine. = conversation
trash talking
when a sports player or sports fan says rude or unpleasant things to or about a sports player
way of talking
manner in which one talks, way of expressing words
what we are talking about
what is the actual subject of this conversation; get straight to the point
Türkisch - Englisch

Definition von talking im Türkisch Englisch wörterbuch

talk
(Tıp) talk
talk
(Tıp) tak
talk
talcum
talk
talk at
talk
talc
talk
talc, talcum
talk
(Tabiat Doğa) (mineral, maden) talc
talking

  Türkische aussprache

  tôkîng

  Aussprache

  /ˈtôkəɴɢ/ /ˈtɔːkɪŋ/

  Etymologie

  [ 'tok ] (verb.) 13th century. Middle English; akin to Old English talu tale.

  Gemeinsame Collocations

  talking trash

  Videos

  ... is amazing. >>Kevin Allocca: We were talking before, you've ...
  ... years, $5 trillion? That's math that doesn't add up. We have ' we have a president talking ...

  Wort des Tages

  odium
Favoriten