etkileyici

listen to the pronunciation of etkileyici
Türkisch - Englisch
effective

We want to make learning effective, interesting, and fascinating. - Biz öğrenmeyi, etkili, ilginç ve etkileyici yapmak istiyoruz.

impressive

I find her very impressive. - Onu çok etkileyici buluyorum.

The house is not impressive if you're thinking of size. - Eğer boyutunu düşünüyorsan ev etkileyici değil.

fascinating

For me, history is a fascinating subject. - Benim için, tarih çok etkileyici bir konu.

I find that fascinating. - Onu etkileyici buluyorum.

telling
enchanting
salutary
moving

It's an incredibly moving story. - İnanılmaz etkileyici bir hikaye.

(Biyokimya) effector
propitiousness
sonorous
intriguing
charismatic

I think Tom is charismatic. - Tom'un etkileyici olduğunu düşünüyorum.

expressive

She has an extremely expressive singing voice. - Son derece etkileyici bir şarkı söyleme sesi var.

Tom has an extremely expressive singing voice. - Tom'un son derece etkileyici bir sesi var.

imposing
forceful
effective, influential
touchy
effectively
intense
affecting
affective
winged
speaking
dramatic
affecting, impressive, fascinating, magical
devastating
handsome
piquant
nifty
neat
profound
magical
pathetic
pithy
provocative
effectual
etkileyici bir şekilde
movingly
etkileyici olarak
devastatingly
etkileyici olmak
come across
etkileyici bakışlı
imposing-looking
etkileyici olma durumu, karizma
is impressive, status, charisma
etkileyici, güçlü
impressive, powerful
etkileyici bir biçimde
pithily
etkileyici bir biçimde
touchily
etkileyici bir tarzda
affectingly
etkileyici değişken
(Dilbilim) nusiance variable
etkileyici ifade veya üslup
felicity
etkileyici konuşmacı
rhetorician
etkileyici neden
efficient cause
etkileyici olmayan
unimpressive
etkileyici olmayan
unimposing
etkileyici roller
impressive-expressive roles
etkileyici roman
spellbinder
etkileyici şekilde
affectingly
etkile
affect

The event affected his future. - Olay onun geleceğini etkiledi.

Worry affected his health. - Endişe onun sağlığını etkiledi.

derinden etkileyici
affecting
olumsuz etkileyici
negative effector
etkile
impress

I was deeply impressed by the scenery. - Manzaradan derinden etkilendim.

I was impressed by the general knowledge of Japanese students. - Japon öğrencilerinin genel kültür bilgisinden etkilendim.

etkile
{f} affected

Most living creatures in the sea are affected by pollution. - Denizde yaşayan canlıların çoğu, kirlilikten etkilenir.

Smoking has affected his health. - Sigara içmek onun sağlığını etkiledi.

etkile
{f} affecting
etkile
{f} bias
etkile
stamp on
etkile
{f} obsessed
etkile
{f} biased
çok etkileyici
very impressive
en etkileyici bölüm
centre piece [Brit.]
en etkileyici bölüm
center piece
etkile
stamp#on
etkile
stampon
etkile
prejudiced
etkile
(Biyoloji) influence

I think that our living together has influenced your habits. - Sanırım birlikte yaşamamız alışkanlıklarını etkiledi.

That type of temple influenced all of the Middle East, mainly Egypt. - O tür tapınak bütün Orta Doğuyu, özellikle Mısır'ı etkiledi.

inandırıcı ve etkileyici konuşan
oratorical
Türkisch - Türkisch
Etkileyebilecek özellikte olan
karizmatik
etkileyici
Favoriten