dedikodu

listen to the pronunciation of dedikodu
Türkisch - Englisch
gossip

Tom isn't the type of person who gossips. - Tom dedikodu yapan insan türü değildir.

She is very fond of gossip. - Dedikoduya çok düşkündür.

rumor

I know who started the rumor. - Bu dedikoduyu kimin çıkardığını biliyorum.

These rumors are probably true. - Bu dedikodular muhtemelen doğru.

dirt
tale
gossipry
tidbit
chitchat
word of mouth
schmooze
tattle
scandal
grapevine telegraph
talk

Tom was the talk of the town. - Tom şehrin dedikodusuydu.

He was the talk of the town. - O, şehrin dedikodusuydu.

route by which gossip and rumors are spread
grapevine

Hey Tom, I heard through the grapevine that you and Susie are going out. Way to go! - Hey Tom, dedikodu vasıtasıyla senin Susie ile çıktığını duydum. Tebrikler.

gossip, tittle-tattle, rumour, rumor
hearsay
scuttlebutt
rumour [Brit.]
tittle tattle
{i} talebear
tittle-tattle
whisper

Tom and Mary were whispering to each other. - Tom ve Mary birbirleriyle dedikodu yapıyorlardı.

{i} rumour
{i} report
gup
buzz
tittletattle
dedikodu gazetesi
grapevine
dedikodu yapmak
tittle-tattle
dedikodu gazetesi
word of mouth
dedikodu yapmak
wag one's tongue
dedikodu yapmak
tittletattle
dedikodu yapmak
talebear
dedikodu yapmak
carry tales
dedikodu yapmak
rumour
dedikodu yapmak
bear tales
dedikodu yoluyla
on the grapevine
dedikodu etmek/yapmak
to gossip about people
dedikodu etmek/yapmak
to gossip
dedikodu gazetesi
scandal sheet
dedikodu gazetesi
grapevine telegraph
dedikodu gazetesi
smear sheet
dedikodu kampanyası
whispering campaign
dedikodu yapma
jawing
dedikodu yapmak
tittle tattle
dedikodu yapmak
whisper
dedikodu yapmak
talk scandal
dedikodu yapmak
tattle
dedikodu yapmak
gossip

People like gossiping. - İnsanlar dedikodu yapmaktan hoşlanır.

dedikodu yazarı
gossip coloumnist
dedikodu çıkarmak
spread rumors
dedikodu çıkarmak
to spread rumours
dedikodular
rumours
Dedikodu yapmak
dish the dirt
boş dedikodu
idle gossip
dedikodu yapmak
tell tales
yaymak (haber/dedikodu)
put about
Türkisch - Türkisch
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal: "Kız aleyhine hiçbir aykırı dedikodu çıkmadı."- A. Gündüz
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal
laf
(Osmanlı Dönemi) KÎL U KAL
dedikodu kumkuması
İşi gücü dedikodu olan kimse
dedikodu
Favoriten