suçlu

listen to the pronunciation of suçlu
Türkisch - Englisch
culprit

Not all police investigations necessarily lead to the arrest of a culprit. - Tüm polis soruşturmaları mutlaka bir suçlu tutuklanmasına yol açmaz.

They arrested the culprit around six months later. - Suçlu yaklaşık altı ay sonra tutuklandı.

guilty

He was found guilty of murder. - O cinayetten suçlu bulundu.

He was guilty of murder. - O cinayetten suçluydu.

criminal

The police treated Tom like a common criminal. - Polis Tom'a sıradan bir suçlu gibi davrandı.

Does prison reform criminals? - Cezaevi suçluları islah eder mi?

culpable

According to what she said, he's culpable. - Onun söylediğine göre o suçlu.

(Argo) bushranger
(Kanun) bane
evil-doer
transgressive
deliquent
arrestable
peccable
piacular
yeggman
guilty of

He is guilty of murder. - O cinayetten suçludur.

He was guilty of murder. - O cinayetten suçluydu.

accused

Sami was an accused sex offender. - Sami cinsel suçlu olmakla suçlandı.

Do you think the accused is really guilty of the crime? - Sanığın gerçekten suçtan suçlu olduğunu düşünüyor musunuz?

guiltily
(Kanun) blameful
lawbreaker
delinquent
guilty person; criminal, felon
misdemeanant
malefactor
felon

Tom is a convicted felon. - Tom hüküm giymiş bir suçlu.

guilty, culpable, delinquent; criminal, felon, offender, culprit, delinquent mücrim
offender

Tom is a registered sex offender. - Tom kayıtlı bir seks suçlusu.

The more laws, the more offenders. - Yasalar ne kadar çoksa, suçlular da o kadar çoktur.

transgressor
evil doer
(Hukuk) convict

Tom is a convicted felon. - Tom hüküm giymiş bir suçlu.

Tom was convicted of second degree murder and sentenced to ten years in jail. - Tom ikinci derece cinayetten suçlu bulundu ve on yıl hapse mahkum edildi.

con

I was convinced that he was guilty. - Onun suçlu olduğuna ikna edildim.

The suspect was given the third degree until he confessed his crime. - Şüpheli suçunu itiraf edene kadar üçüncü dereceden suçlu sayıldı.

(Kanun) outlaw
felonious
suçlu bulmak
convict
suç
{i} crime

The police set out to solve the crime. - Polis, suçu çözmek için yola çıktı.

The crime rate is decreasing in Canada. - Kanada'da suç oranı düşüyor.

suç
{i} offense

He was unaware of the enormity of the offense. - Suçun iğrençliğinden habersizdi.

This was Tom's third offense, so he was put in jail. - Bu Tom'un üçüncü suçuydu, bu yüzden hapse kondu.

suçlu bulma
conviction
suçlu bulmak
(Kanun) bring in a verdict of guilty
suçlu bulunmak
found guilty
suçlu ilan etmek
outlaw
suçlu izlenimi uyandıran
furtive
suçlu olmak
to be guilty
suçlu olmak
be guilty
suçlu olmak
be guilty of
suçlu olmak
guilty
suçlu psikolojisi
criminal psychology
suçlu çıkarmak
convict
suçlu bulunmak
Be found guilty, be returned guilty, stand convicted
suçlu hissetmek
Feel guilty
suçlu anonsu
all-points bulletin
suçlu aramadan ödeme yapan sigorta
no fault insurance
suçlu bir şekilde
blamefully
suçlu bir şekilde
culpably
suçlu bulmak
to find guilty, to convict
suçlu bulmak
find guilty
suçlu bulmak
crime
suçlu bulundu
found guilty
suçlu bulunmak
be found guilty
suçlu bulunmak
stand convicted
suçlu bulunmak
to be found guilty
suçlu bulunmak
be returned guilty
suçlu durumuna düşürmek
set down
suçlu görmek
find guilty
suçlu hisseden
guilty
suçlu istatistikleri
criminal statistics
suçlu kimse
malefactor
suçlu kişilik
criminal personality
suçlu köpek gibi
hangdog look
suçlu muamelesi görmek
be treated like a criminal
suçlu muamelesi görmüş
criminalized
suçlu muamelesi yapmak
criminalize
suçlu olduğu iddia edilen
(Kanun) alleged criminal
suçlu olduğu iddia edilen kişi
(Hukuk) alleged offender
suçlu olduğu kararına varmak
bring in a verdict of guilty
suçlu olduğuna inanılmak
believed to be quilty
suçlu olduğuna karar verilmek
be returned guilty
suçlu olduğuna karar vermek
(Kanun) return a verdict of guilty
suçlu olduğunu göstermek
incriminate
suçlu olmak
to be considered guilty
suçlu olmak
to be guilty (of)
suçlu rehabilitasyonu uzmanı
(Tıp) penologist
suçlu yaratmak
criminalize
suçlu çocuk
juvenile delinquent
suçlu çıkarma
exprobation
suçlu çıkarmak
to incriminate
suçlu çıkarmak
to find (someone) guilty
suçlu çıkarmak
incriminate
suçlu çıkmış
incriminated
suç
{i} error

Don't blame him for the error. - Hata için onu suçlamayın.

To err is human. To blame somebody else for your errors is even more human. - Hatasız kul olmaz. hataların için başka birini suçlamak daha insanidir.

suç
{i} culpability
suç
{i} blame

She blamed him for all her problems. - O bütün problemleri için onu suçladı.

She consented to take the blame. - Suçu üstlenmeye razı oldu.

suç
{i} wrong

Tom and Mary blamed themselves for everything that went wrong. - Tom ve Mary yanlış giden her şey için kendilerini suçladılar.

He accused us of wronging him. - Bizi ona haksızlık etmekle suçladı.

-den suçlu
guilty of
halkın suçlu tabakası
folk devil
iade edilebilir (suçlu)
extraditable
iade etmek suçlu
extradite
siyasi suçlu
(Askeri,Politika, Siyaset) political criminal
suç
erime
suç
delictum
suç
trendy
suç
wrongdoing

Was he, in fact, guilty of wrongdoing? - Aslında o haksızlıktan dolayı suçlu muydu?

yakalanmış (suçlu)
apprehended
suç
sin

You're guilty as sin. - Yüzüne bakılmayacak kadar suçlusun.

Do not mistake sin with crime. - Günahı suçla karıştırmayın.

suç
fault

He convinced me that it was not his fault. - Onun onun suçu olmadığına beni ikna etti.

He will never admit his fault. - O, suçunu asla itiraf etmeyecektir.

suç
misdemeanor
suç
infraction
suç
offence

Such an offence is punished by a fine and/or imprisonment. - Böyle bir suç ceza ve / veya hapis ile cezalandırılır.

Sami committed an offence. - Sami bir suç işlemişti.

suçlu gibi
accusingly
suçlu gibi
guiltily
hem suçlu hem güçlü
both offenders and stronger
potansiyel suçlu
potential offenders
suç
Job

An attorney's job is proving that his client is innocent. - Bir avukatın işi müvekkilinin suçsuz olduğunu kanıtlamaktadır.

The police's job is to prevent and investigate crime. - Polisin işi suçu önlemek ve araştırmaktır.

suç
an offense
suç
criminal offense
suç
criminalizing
suç
the offense
suç
committing crime
alışılmış suçlu
habitual criminal
aşırı suçlu olma durumu
criminousness
cinsel suçlu
(Pisikoloji, Ruhbilim) sex offender

Sami was an accused sex offender. - Sami cinsel suçlu olmakla suçlandı.

doğuştan suçlu
(Tıp) born criminal
hem suçlu hem güçlü
offensive though at fault
hem suçlu, hem güçlü
(Konuşma Dili) He's guilty himself, yet he acts innocent and doesn't hesitate to impugn others
iade edilmiş (suçlu)
extradited
itiyadi suçlu
recidivists
itiyadi suçlu
(Kanun) repeater
kendini suçlu hissetmek
(deyim) have on one's conscience
kendini suçlu çıkarmak
incriminate oneself
mükerrer suçlu
(Politika, Siyaset) habitual offender
suç
felony

Have you ever been convicted of a felony? - Sen hiç bir suçtan mahkum edildin mi?

What you're doing right now is a felony. - Şu anda yaptığın şey bir suç.

suç
{i} delict
suç
absolve
suç
rap

Dan was arrested and charged with rape. - Dan tutuklandı ve tecavüzle suçlandı.

Rape and sexual assault are crimes of violence. - Tecavüz ve cinsel taciz şiddet suçlarıdır.

suç
crime, offence, offense, fault, guilt; criminal
suç
caper
suç
delinquency

The increase in juvenile delinquency is a serious problem. - Çocuk suçluluğundaki artış ciddi bir sorundur.

suç
(Hukuk) crime, offence
suç
misdeed
suç
criminality
suç
irregularity
suç
offence [Brit.]
suç
transgression
suç
misdemeanour [Brit.]
suç
offense, blameworthy act
suç
guilt

He is guilty of murder. - O cinayetten suçludur.

I'm afraid he will never admit his guilt. - Korkarım o suçunu asla itiraf etmeyecek.

suç
absolution
suç
malfeasance
suç
{i} misdemeanour
tehlikeli suçlu
desperate criminal
yakalanmak (suçlu)
be busted
yalan tere yemin etmekten suçlu
perjured
çocuk suçlu
juvenile offender
çocuk suçlu
juvenile delinquent
çocuk suçlu
delinquent
Türkisch - Türkisch
Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim: "Suçluların ani, delice hareketleri gizli kalabilirdi."- A. Gündüz
Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim
cerim
(Osmanlı Dönemi) PAYZEN
(Hukuk) MÜCRİM
suçlu olmak
Suçlu sayılmak
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
(Osmanlı Dönemi) Suçlu olduğu hâlde suçunu bilmez ve suçsuz olduğunu iddia eder kimse hakkında kullanılan bir tâbirdir
Suç
cürüm

Cürüm nispeti mütemadiyen fazlalaşıyor. - Suç oranı sürekli olarak artıyor.

Suçlular
(Hukuk) MÜCRİMİN
adi suçlu
Basit suçları işleyen kimse
potansiyel suçlu
Suçlu olduğu varsayılan veya tahmin edilen kimse
suç
Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış
suç
Yasalara aykırı davranış, cürüm
suç
Yasalara aykırı davranış, cürüm: "Casusluk suçundan yakalanıp müebbet hapse mahkûm olmadın mı?"- R. H. Karay
suç
Hukuka aykırı eylem
suçlu
Favoriten