criminal

listen to the pronunciation of criminal
Englisch - Türkisch
{i} sabıkalı

Polis sabıkalının nerede olduğunu buldu. - The police found out where the criminal lived.

Sabıkalı rehinelerin gitmesine izin vermedi. - The criminal didn't let the hostages go.

suçlu

Cezaevi suçluları islah eder mi? - Does prison reform criminals?

Bildiğim kadarıyla o bir suçludur. - For all I know, he's a criminal.

{s} suç oluşturan
suç işlemiş kimse
{s} canice
cezalı
{s} cinayet

Tom bir cinayet davasında bir şüpheli olarak tutuklandı. - Tom was arrested as a suspect in a criminal case.

Cinayet ve soygun suç eylemleridir. - Murder and robbery are criminal acts.

kriminal

Sami'nin kriminal kariyeri kısa kesildi. - Sami's criminal career was cut short.

Polis tıbbi konulardaki kriminal suçlamaları izlemekte isteksizdir. - The police are reluctant to pursue criminal charges in medical cases.

fahiş
suçla ilgili
çok kötü
(Askeri) CİNAİ, CEZAİ, KRİMİNAL
fahiş cani
tecavüz
criminal court ağır
criminal assault ırza tecavüz
{s} ceza

Hapishane suçluların cezalandırılmak için gittiği yerdir. - Jail is where criminals go to be punished.

Ceza hukukunda bir otoritedir. - He is an authority on criminal law.

{s} suça ait
criminal record
sabıka kaydı
criminal abortion
(Tıp) kriminal düşük
criminal attempt
suça teşebbüs
criminal courts
(Kanun) ceza mahkemeleri
criminal intent
(Kanun) taammüd
criminal investigation
(Kanun) ceza kovuşturması
criminal investigation
cezai soruşturma
criminal jurisdiction
(Kanun) yargılama yetkisi
criminal liability
(Kanun) cezai ehliyet
criminal procedure
ceza yargılaması
criminal abortion
kriminal abortus
criminal assault
ırza tecavüz
criminal contempt
mahkemeye hakaret
criminal conversation
zina
criminal conversation
canicesine hareket
criminal court
ceza mahkemesi
criminal court
ağır ceza mahkemesi
criminal discretion
cezai ehliyet
criminal law
ceza hukuku

Ceza hukukunda bir otoritedir. - He is an authority on criminal law.

Ceza hukuku, ceza yasası olarak da bilinen, bir suç olarak sınıflandırılmış olan bir hareket için takibat gerektirir. - Criminal law, also known as penal law, involves prosecution for an act that has been classified as a crime.

criminal liability
cezai sorumluluk
criminal medicine
adli tıp
criminal association
Suç ortaklığı, suç teşekkülü, suç örgütü
criminal background
Suç geçmişi
criminal case
Suç davası, suç dosyası
criminal charge
ceza şarj
criminal division
ceza bölünme
criminal enterprise
Suç örgütü
criminal intent
Suç işlemeye niyet
criminal justice
(İdari Yönetim) adalet sistemi
criminal justice
Suçlular ile ilgili adalet sistemi; içinde polis/kolluk, yargı ile ceza ve tutukevlerinin yer aldığı sistemin bütünü
criminal justice
ceza adaleti
criminal law
(Kanun) Ceza hukuku; suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve Özel Ceza Hukuku olarak ikiye ayrılır (Ceza genel ve Ceza özel olarak da ifade edilmektedir)
criminal mind
ceza zihin
criminal minds
ceza kafasında
criminal offense
suç
criminal organization
Organize suç
criminal pursuit
Suçlunun aranması, suçlu takibi
criminal record
Sabıka kaydı, adlı sicil
criminal-law
ceza hukuku
criminal; wicked; illegal
ceza, kötü; yasadışı
Criminal Investigation Division Command
(Askeri) Suç Tahkikatı Tümen Komutanlığı
criminal activity
suç faaliyeti
criminal charge
(Kanun) cezai kovuşturma
criminal code
ceza kanunu
criminal contempt
(Kanun) mahkemeye saygısızlık
criminal contempt
(Kanun) mahkemeyi tahkir
criminal court
ağırceza mahkemesi
criminal court law
(Kanun) ceza mahkemesi kanunu
criminal department
(Kanun) ceza dairesi
criminal division
(Kanun) ceza dairesi
criminal elements
suç öğeleri
criminal evidence
suç delili
criminal evidence
cezai delil
criminal investigation detachment
(Askeri) CEZA İŞLERİ SORUŞTURMA BİRLİĞİ: İyi yetişmiş ve güvenilir ceza işleri tahkik memurlarından oluşan inzibat birliği. Bu birlik, genellikle bir komutanlığa atanır veya bir inzibat teşkilatının emrine verilir. Buna "military police investigation detachment" da denir
criminal investigation division
(Askeri) CEZA İŞLERİ SORUŞTURMA ŞUBESİ: Büyük bir komutanlığın merkez komutanlığının bir şubesi
criminal investigator
(Askeri) CEZA İŞLERİ SORUŞTURMA MEMURU: Askeri kanuna tabii şahıs veya siviller tarafından, askeri şahıslara veya ordu mal ve tesislerine karşı işlenen suçların işleniş veya işlenmesi muhtemel şeklini araştıran şahıs. Buna "Military Police Criminal Investigator" da denir
criminal justice system
(Kanun) ceza yargılaması sistemi
criminal liabilities
(Kanun) cezai sorumluluk
criminal neglect
ağır ihmal
criminal neglect
ihmal
criminal negligence
cezai ihmal
criminal offense
cezayı gerektiren suç
criminal past
cezaî geçmiş
criminal past
suç geçmişi
criminal past
sabıka
criminal personality
suçlu kişilik
criminal procedures act
(Kanun) ceza muhakemeleri usul kanunu
criminal proceeding
cezai kovuşturma
criminal proceeding
(Kanun) cezai takibat
criminal proceedings
cezai soruşturma
criminal provisions
suç unsurları
criminal record
adli sicil
criminal record
sabıka
criminal registers
sabıka kayıtları
criminal sanction
(Kanun) cezai yaptırım
criminal sentence
(Kanun) ceza kararı
criminal sentence
(Kanun) ceza hükmü
criminal sociology
suç sosyolojisi
criminal statistics
suçlu istatistikleri
criminal still at large
hapishane kaçkını
prior criminal record
Sabıka kaydı
thought criminal
(Kanun) düşünce suçlusu
turkish criminal law
(Kanun) türk ceza kanunu
desperate criminal
tehlikeli suçlu
habitual criminal
alışılmış suçlu
International Criminal Court
(Kanun) Uluslararası Ceza Mahkemesi
Naval Criminal Investigative Service
Amerika'da donanmayla ilgili işlenen suçlarla ilgilenen araştırma birimi
code of criminal procedure
(Kanun) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, CMUK
court of criminal enforcement
icra ceza mahkemesi
expert in criminal rehabilitation
ceza rehabilitasyon uzman
mind of criminal
suçlunun düşünce şekli
most criminal
En ceza
offensive, criminal
Suç saldırı
outlaw, criminal, desperado
kanun kaçağı, ceza, çılgın
press a criminal charge
Biri hakkında cezai soruşturma başlatmak
repetition of criminal behavior
suç işleme tekrar
take criminal procedure
cezai işlem uygulamak
war criminal
savaş suçlusu
Bundeskriminalamt (federal criminal office)
(Askeri) (federal suç bürosu)
Defense Criminal Investigative Services
(Askeri) Savunma Bakanlığı Suç tahkikat Servisi
International Criminal Police Organization
(Askeri) Uluslar Arası (Suçla Mücadele) Kriminal Polis Teşkilatı
International Criminal Police Organization, United States National Central Burea
(Askeri) Uluslar Arası Kriminal (Suçla Mücadele) Polis Teşkilatı, Birleşik Devletler Ulusal Merkezi Bürosu (DOJ)
Naval Criminal Investigative Service
(Askeri) Deniz Kuvvetleri Kriminal Araştırma Dairesi
Naval Criminal Investigative Service regional office
(Askeri) Deniz Kuvvetleri Kriminal Araştırma Dairesi bölge ofisi
Naval Criminal Investigative Service resident agent
(Askeri) Deniz Kuvvetleri Kriminal Araştırma Dairesi daimi temsilcisi
Naval Criminal Investigative Service resident unit
(Askeri) Deniz Kuvvetleri Kriminal Araştırma Dairesi daimi birliği
United States Army Criminal Investigations Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Kriminal Araştırma Komutanlığı
accessory to a criminal act
(Kanun) suç vasıtası
accessory to a criminal act
(Kanun) bir suça iştirak
alleged criminal
(Kanun) zanlı
alleged criminal
(Kanun) suçlu olduğu iddia edilen
be treated like a criminal
suçlu muamelesi görmek
born criminal
(Tıp) doğuştan suçlu
combat identification; combat intelligence division; criminal investigation divi
(Askeri) muharebe tanımlama; muharebe istihbarat tümeni; suç tahkikatı tümeni
connected criminal cases
(Kanun) murtabıt ceza davaları
container control element; continuing criminal enterprise
(Askeri) konteyner kontrol unsuru; devam eden cezai teşebbüs
criminally
suç yönünden
defense criminal investigative organization
(Askeri) savunma suç tahkikat teşkilatı
have a criminal record
sabıkalı olmak
hiding a criminal
(Kanun) cürüm işleyeni saklama
juvenile criminal law
(Kanun) çocuk ceza hukuku
military criminal investigation organization
(Askeri) askeri kriminal araştırma teşkilatı
Englisch - Englisch
As abhorrent as vile crime, in a moral, logical or other non-legal context

Printing such asinine opinions without rebuttal is criminal, even when not libel!.

Of or relating to crime, criminality
Of or relating to crime control, notably penal law

His criminal record shows his resistance to all crime prevention and - repression.

In various legal systems, the most serious type of law-breaking, carrying graver sentences than one or more 'lesser' categories

Our superior penal courts deal with crimes, leaving misdemeanors and minor offenses to lower tribunals, at least in first instance.

A person who is guilty of a crime, notably breaking the law
Being against the law, forbidden by legislation
Guilty of breaking the law
{n} a person accused or guilty
{a} guilty, faulty, not civil
guilty of crime or serious offense; "criminal in the sight of God and man"
someone who has committed (or been legally convicted of) a crime guilty of crime or serious offense; "criminal in the sight of God and man"
1 Done with malicious intent, with a disposition to injure persons or property 2 One who has been convicted of a violation of the criminal laws
One who has committed a criminal offense; one who has been legally convicted of a crime; one adjudged guilty of a crime
relating to crime or its punishment; "criminal court
A criminal is a person who regularly commits crimes. A group of gunmen attacked a prison and set free nine criminals in Moroto
{i} person who has committed a crime
A guy no different from the rest Except that he got caught
One who has been convicted of a felony or a misdemeanor
disapproval If you describe an action as criminal, you think it is very wrong or a serious mistake. He said a full-scale dispute involving strikes would be criminal. someone who is involved in illegal activities or has been proved guilty of a crime. International Criminal Police Organization criminal law International Criminal Court
Criminal means connected with crime. Her husband faces various criminal charges
relative to crime
One who has commited a crime; especially, one who is found guilty by verdict, confession, or proof; a malefactor; a felon
Guilty of crime or sin
a person who is guilty of breaking the law
bringing or deserving severe rebuke or censure; "a criminal waste of talent"; "a deplorable act of violence"; "adultery is as reprehensible for a husband as for a wife"
A guy no different from the rest , except that he got caught
Law Relating to the administration of penal law; that is, law pertaining to offenses against society which are punishable by fine or imprisonment
Involving a crime; of the nature of a crime; said of an act or of conduct; as, criminal carelessness
A guy no different from the rest of us except that he got caught
That which pertains to or is connected with the laws of crimes, the administration of penal justice, or which relates to or has the character of crime One who has committed a criminal offense and has been found guilty and legally convicted of a crime
relating to crime or its punishment; "criminal court"
involving or being or having the nature of a crime; "a criminal offense"; "criminal abuse"; "felonious intent"
Relating to crime; opposed to civil; as, the criminal code
{s} illegal, against the law, felonious
Someone that has been convicted of a felony or a misdemeanor
someone who has committed (or been legally convicted of) a crime
being against the law
someone who has committed (or been legally convicted of) a crime guilty of crime or serious offense; "criminal in the sight of God and man" involving or being or having the nature of a crime; "a criminal offense"; "criminal abuse"; "felonious intent" relating to crime or its punishment; "criminal court
criminal law
The area of law pertaining to crime and punishment
criminal laws
plural form of criminal law
criminal negligence
Failure to use reasonable care, and thus put someone at risk of injury or death
criminal negligences
plural form of criminal negligence
criminal offences
plural form of criminal offence
criminal procedure
The legal process for adjudicating claims that someone has violated criminal law
criminal procedures
plural form of criminal procedure
criminal record
A record of past crimes an individual has been convicted of
criminal records
plural form of criminal record
criminal-law
Attributive form of criminal law

criminal-law professor.

criminal-offence
Attributive form of criminal offence
Criminal Cases Review Commission
a British organization, set up in 1997, that investigates cases where it is believed a person might have been wrongfully convicted of a crime
Criminal Identification Squad
police unit trained in criminal identification
Criminal Justice Bill
a series of changes to British law in 1995, officially called the Criminal Justice and Public Order Act, which changed the law relating to a person's right to silence (=their right to say nothing when the policearrest them, or when they are on trial in a court of law) , and also made the laws against squatting (=living in a building without the owner's permission) and trespassing (=being on someone's land without their permission) much stricter
criminal act
violation of law whose maximum penalty is a 3-year sentence; serious crime, offense against society
criminal action
criminal prosecution, claim in a criminal court (usually by the state or nation)
criminal appeal
petitioning the court for a reversal of a ruling
criminal case
A case brought by the government against a person accused of committing a crime
criminal case
a case in law in which there is a crime committed against society (murder, rape, kidnapping, etc)
criminal case
A case which arises out of a crime
criminal case
evidence and witnesses which are used by the prosecution against a person accused of a crime
criminal claim
accusation of a crime, claim that one committed a crime
criminal code
codex of laws defining criminal acts
criminal contempt
an act of disrespect that impedes the administration of justice
criminal conversation
Adultery
criminal conversation
adultery, consensual sex between a married person and someone other than his/her spouse (Law)
criminal court
court which tries people accused of criminal offenses
criminal court
a court having jurisdiction over criminal cases
criminal court
A criminal court is a law court that deals with criminal offences. A court empowered to hear and decide on cases involving offenses against criminal law
criminal intelligence services of canada
an agency of the Canadian government that unifies the intelligence units of Canadian law enforcement agencies
criminal investigation command
the United States Army's principal law enfocement agency responsible for the conduct of criminal investigations for all levels of the Army anywhere in the world
criminal investigation department
division of Scotland Yard which researches crimes
criminal investigation division
section in the police department that investigates crimes
criminal justice
The system of law enforcement, the bar, the judiciary, corrections, and probation that is directly involved in the apprehension, prosecution, defense, sentencing, incarceration, and supervision of those suspected of or charged with criminal offenses
criminal law
Criminal law is considered to be legal services provided in connection with the actual or potential prosecution of individuals, municipalities and government for alleged breaches of federal or provincial statutes or municipal by-laws, generally viewed as criminal or quasi-criminal
criminal law
That body of the law that deals with conduct considered so harmful to society as a whole that it is prohibited by statute, or common law, and is prosecuted and punished by the state
criminal law
Governs crimes (felonies and misdemeanors) Crimes are offenses against the state Civil law deals with private offenses, such as violations of contracts, and failure of professional duty The standard of proof for crimes is higher than for civil proceedings For major crimes guilt be established beyond a reasonable doubt
criminal law
Statutes and common law of crimes and their punishment
criminal law
刑法
criminal law
A body of court decisions based on federal and state statutes concerning wrongs against persons or society
criminal law
Concerned with the relationship between the individual and the general public Criminal actions (e g motoring offences) are usually brought by the state The principal function of criminal proceedings is to punish the offender Criminal cases are tried by a magistrates' court or a crown court
criminal law
remedy
criminal law
* Governs crimes (felonies and misdemeanors) Crimes are offenses against the state Civil law deals with private offenses, such as violations of contracts, and failure of professional duty The standard of proof for crimes is higher than for civil proceedings For major crimes guilt be established beyond a reasonable doubt
criminal law
The branch of law concerned with actions taken by the government against a person accused of committing a crime
criminal law
Law that deals with crimes and their punishments.criminal lawyer n. laws concerning crimes and their punishments civil law, common law common law. Body of law that defines criminal offenses, regulates the apprehension, charging, and trial of suspected offenders, and fixes punishment for convicted persons. Substantive criminal law defines particular crimes, and procedural law establishes rules for the prosecution of crime. In the U.S., substantive criminal law originated for the most part in common law, which was later codified in federal and state statutes. Modern criminal law has been affected considerably by the social sciences, especially in the areas of sentencing, legal research, legislation, and rehabilitation. See also criminology
criminal law
The area of law dealing with breaches of the defined acceptable standards of behaviour in the community Defined in Acts of Parliament
criminal law
That body of the law that deals with conduct considered so harmful to society as a whole that it is prohibited by statute, prosecuted and punished by the government
criminal law
laws which pertain to criminal offenses
criminal law
the body of law dealing with crimes and their punishment
criminal law ordinance
laws which concern criminal offenses
criminal liability
responsibility for illegal actions
criminal mind
type of mind which is constantly planning crimes
criminal negligence
criminal neglect, malpractice, carelessness or inattention that is considered to be criminal in nature
criminal negligence
(law) recklessly acting without reasonable caution and putting another person at risk of injury or death (or failing to do something with the same consequences)
criminal negligence
an act of negligence that is a violation of law and constitutes a crime
criminal negligence
an act of negligence that is a violation of law and constitutes a crime D ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
criminal negligence
- The unconscious creation of risk when a reasonable person would assume that there is some degree of danger created by the unconscious act
criminal offender
person guilty of a crime
criminal offense
act committed or omitted in violation of a law
criminal possession
(law) possession for which criminal sanctions are provided because the property may not lawfully be possessed or may not be posessed under certain circumstances
criminal procedure
court trial, proceedings of a criminal court trial
criminal proceeding
criminal trial, procedures followed by a criminal court during a trial
criminal record
a list of crimes for which an accused person has been previously convicted; "he ruled that the criminal record of the defendant could not be disclosed to the court"; "the prostitute had a record a mile long
criminal record
registration of a criminal history, written index of a criminal past
criminal record
an official record kept by the police of any crimes a person has committed
criminal suit
a lawsuit alleging violations of criminal law by the defendant
career criminal
A person who makes a living illegally by committing crimes
war criminal
a person guilty of a war crime
criminally
{a} wickedly, badly
naval criminal investigative service
The Naval Criminal Investigative Service (NCIS) is the United States Department of the Navy's primary law enforcement agency and successor to the former Naval Investigative Service (NIS)
A criminal
nocent
Central Criminal Court
the official name of the Old Bailey, the most important criminal court in the UK
International Criminal Court
Permanent judicial body established by the Rome Statute of the International Criminal Court (1998) to prosecute individuals accused of genocide, war crimes, and crimes against humanity. The court commenced operations on July 1, 2002, after the requisite number of countries (60) ratified the Rome Statute (some 140 countries signed the agreement). The ICC was established as a court of last resort to prosecute the most heinous offenses in cases where national courts fail to act. It is headquartered in The Hague. By 2002 China, Russia, and the U.S. had declined to participate in the ICC, and the U.S. had campaigned actively to have its citizens exempted from the court's jurisdiction
Nazi criminal
member of Germany's Nazi party who committed atrocities during World War II
a criminal
scelerat
common criminal
ordinary thief, ordinary lawbreaker
court of criminal assize
{i} court of law dealing with criminal matters
criminally
in a shameful manner; "the garden was criminally neglected
criminally
In violation of law; wickedly
criminally
In a criminal manner
criminally
in a criminal manner, illegally
criminally
in violation of the law; in a criminal manner; "the alterations in the document were ruled to be criminally fraudulent" in a shameful manner; "the garden was criminally neglected
criminally
in violation of the law; in a criminal manner; "the alterations in the document were ruled to be criminally fraudulent"
criminally
in a shameful manner; "the garden was criminally neglected"
criminals
plural of criminal
desperate criminal
violent and reckless criminal
habitual criminal
repeat offender, lawbreaker who continually reverts to criminal activity
involved in criminal activities
criminal, involved in illegal activities
reclaim a criminal
return a criminal to a law-abiding lifestyle, rehabilitate a criminal
united nations crime prevention and criminal justice
the United Nations office responsible for crime prevention and criminal justice and law reform
united states army criminal investigation laboratory
a defense laboratory of the Criminal Investigation Command; the Army's primary forensic laboratory in support of criminal intelligence
war criminal
an offender who violates international law during times of war
war criminal
committed illegal acts during wartime according to the international standards on battle, committed crimes against humanity
was accused of a criminal act
he was prosecuted for illegal activities, he was accused of committing an illegal act
criminal
Favoriten