thanks to

listen to the pronunciation of thanks to
Englisch - Türkisch
sayesinde

Yardımın sayesinde, kitabı oldukça iyi anlayabildim. - Thanks to your help, I could understand the book quite well.

Ben onun tavsiyesi sayesinde başarılı oldum. - It was thanks to his advice that I succeeded.

(Konuşma Dili) bu sayede
in sayesinde
-in yüzünden
müteşekkür

türkçeden farklı olarak tam anlamıyla bizdeki gibi "sayesinde" anlamından çok teşekkürlü, müteşekir anlamında kullanılır örn: "thanks to my father I was able to buy a new car".

sayesinde: Thanks to you we've gotten this done. Sayende bunu bitirdik
thanks
teşekkür

Açıklaman için teşekkürler. - Thanks for your explanation.

Oh, teşekkürler! Ne kadar düşünceli. - Oh, thanks! How thoughtful.

thanks
teşekkür ederim

Beni Facebook'ta eklediğin için teşekkür ederim. - Thanks for adding me on Facebook.

Gerekeni yaptığınız için teşekkür ederim. - Thanks for doing what needed to be done.

thanks
{ü} teşekkürler

Oh, teşekkürler! Ne kadar düşünceli. - Oh, thanks! How thoughtful.

Gerçekten teşekkürler, bu çok kullanışlı. - Thanks indeed, handy this!

thanks
sağ ol

Sağ ol, altı dosyanın tamamını indirdim. - Thanks, I downloaded all six files.

Burada olduğun için sağ ol. - Thanks for being here.

thanks
{ü} sağol

Uğradığın için sağol. - Thanks for dropping by.

Geçen sene kurulan lunapark sağolsun şehir popüler oldu. - Thanks to the amusement park built last year, the city has become popular.

thanks
iyilik sağlık
thanks
i., çoğ. Thanks! k.dili. Teşekkürler!/Mersi!
thanks
şükür

Şükürler olsun bir övgü ifadesi ya da Allaha şükürdür. - Hallelujah is an expression of praise or thanks to God.

thanks
şükran

Onlar Şükran Gününde hindi yediler. - They ate turkey on Thanksgiving Day.

Şükran gününde hindi yemek bir gelenektir. - It's a custom to have turkey at Thanksgiving.

thanks
mersi
thanks to

  Türkische aussprache

  thängks tı

  Aussprache

  /ˈᴛʜaɴɢks tə/ /ˈθæŋks tə/

  Etymologie

  [ 'tha[ng]k ] (transitive verb.) before 12th century. Middle English, from Old English thancian; akin to Old English thanc gratitude; more at THANKS.

  Videos

  ... when he moved to New York City at age nine last month thanks to the support of ...
  ... And thanks to the decayed remains of ancient ferns, ...

  Wort des Tages

  dreary
Favoriten