sırasında

listen to the pronunciation of sırasında
Türkisch - Englisch
during

She is never online, even during her vacation. - O, tatili sırasında bile asla çevrimiçi değil.

I'm just going to rest during the summer vacation. - Yaz tatili sırasında sadece dinleneceğim.

while

There are big fines for talking on a hand-held mobile phone while driving. - Sürüş sırasında elde tutulan bir cep telefonu ile konuşmanın büyük cezaları vardır.

While the civil war went on, the country was in a state of anarchy. - İç savaş sırasında, ülke anarşik bir durum içindeydi.

in the course of

He met many fascinating people in the course of his travels. - O, seyahatleri sırasında çok sayıda etkileyici insanlarla tanıştı.

whilst
pending
1. at the right time, when the time is ripe. 2. in the course of, during: ders sırasında during the lesson
when necessary; during
in course of
even as
when necessary
during which
enregle
when

It's not uncommon for people to give fake personal information when registering to use websites. - Web sitelerini kullanmak için kayıt sırasında insanların sahte kişisel bilgi vermeleri nadir değildir.

The orchestra makes discordant noises when tuning up. - Orkestra akort etme sırasında kulak tırmalayan sesler yapar.

sıra
{i} alignment
sıra
array
sıra
sequence

Genes consist of a specific sequence of DNA. - Genler DNA'nın belirli bir sıralanmasından oluşur.

A convergent sequence is bounded. - Yakınsak bir sıra sınırlandırılmıştır.

sıra
{i} queue

We queued up for the bus. - Biz otobüs için sıraya girdik.

We queued up to get tickets for the concert. - Biz konsere bilet almak için sıraya girdik.

sıra
{i} bench

Tom took a seat next to Mary on the bench. - Tom oturma sırasında Mary'ye bitişik bir koltuk aldı.

The boy sitting on the bench is Tom. - Sırada oturan oğlan Tom'dur.

sıra
rank

He ranked fourth on a total of 56 runners. - O, toplam 56 koşucu arasında dördüncü sırada yer aldı.

His rank isn't high enough for that position. - Sıralaması bu pozisyon için yeterince yüksek değil.

sıra
place

Our friend finished the race in second place. - Arkadaşımız yarışı ikinci sırada bitirdi.

Mr Miyake showed me lots of places during my stay in Kurashiki. - Bay Miyake Kurashiki'de kaldığım sırada bana bir sürü yer gösterdi.

sıra
row

Tom always wants to sit in the front row. - Tom her zaman ön sırada oturmak ister.

Tom asked Mary to see about getting front row seats at the Lady Gaga concert. - Tom Mary'den Lady Gaga konserinde ön sıra koltuklardan almanın bir yolunu bulmasını istedi.

sıra
order

Tickets will be allotted in order of application. - Biletler başvuru sırasına göre ayrılacak.

Let's learn the basic tags in order. - Temel etiketleri sırayla öğrenelim.

sıra
line

You must stand in a line to buy the ticket. - Bilet almak için sırada durmalısınız.

Jane got too nervous when her turn came, and she blew her lines. - Jane sırası geldiğinde, ve sırasını kaçırdığında çok sinirlenir.

sıra
turn

It was my turn to clean the room. - Odayı temizleme sırası benimdi.

It's your turn to sing. - Şarkı söyleme sırası senin.

sıra
{i} range

Italy has two mountain ranges, the Alps and the Apennines. - İtalya'nın iki dağ sırası vardır, Alpler ve Apeninler.

sıra
desk

Mary is sitting at the desk. - Mary sırada oturuyor.

There is one apple on the desk. - Sıranın üzerinde bir elma var.

sıra
lineup
sıra
queue, line, file; order, sequence; turn; (oyunda) go; regularity; right time, occasion; desk, bench
ayin sırasında yapılan
ritual
sıra
right time
sıra
(okul) desk
sıra
{i} form

Form a straight line! - Düz bir sıra oluşturun.

sıra
(Biyoloji) batch
sıra
fit
sıra
innings

Tom pitched six innings. - Tom altı vuruş sırası fırlattı.

sıra
inning

Tom pitched six innings. - Tom altı vuruş sırası fırlattı.

sıra
pew

Tom usually sits in the back pew. - Tom genellikle arka sırada oturur.

sıra
(Askeri) frequency

The recent frequency of earthquakes makes us nervous. - Şu sıralardaki deprem sıklığı bizi endişelendiriyor.

sıra
go
sıra
regularity
sıra
locate

During the morning of March 20, 2015, a total solar eclipse will be visible from the Faroe Islands, located northwest of Scotland, and the Svalbard Islands, located east of Greenland. - 20 Mart 2015 sabahı sırasında tam güneş tutulması İskoçyanın kuzeybatısında yer alan Faroe adalarından ve Greenland'in doğusunda yer alan Svalbarg adalarından gözle görülebilir olacak.

sıra
amplitude
sıra
raw

Is it safe to eat raw fish during pregnancy? - Hamilelik sırasında çiğ balık yemek güvenli midir?

sıra
bout
sıra
arrange

Poetry consists of the best words arranged in the best order. - Şiir, en iyi sırada düzenlenmiş en iyi kelimelerden oluşur.

sıra
series
sıra
tier
sıra
succession
sıra
catena
sıra
string
sıra
occasion

Occasional showers are possible tomorrow. - Yarın ara sıra sağanaklar olabilir.

Floods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution have all, on occasion, influenced modern society. - Seller, şiddetli rüzgar fırtınaları, kuraklıklar, öldürücü donlar ve hava kirliliği sorunları hepsi,ara sıra, modern toplumu etkilenmiştir.

sıra
band
sıra
{i} slot
açılış sırasında
during the opening, during the start-up
sıra
occurrences
sıra
ordinal

Some countries use ordinal numbers to count millennia, whereas others count them using cardinal numbers. - Bazı ülkeler bin yıllık dönemi saymak için sıra numaralarını kullanırken, diğerleri asıl sayıları kullanarak sayarlar.

Sıra
(Askeri) column
baskı sırasında yetiştirilen haber
stop press
depolama ve taşıma sırasında ziyan olan miktar
outage
dokuma sırasında çektirmek
preshrink
doğum sırasında ölmek
die in childbirth
gebelik sırasında
during pregnancy
helikoptere uçuş sırasında yakıt ikmali
(Askeri) helicopter in-flight refueling
imalat sırasında muayene
(Havacılık) in-process inspection
konuşma sırasında
conversationally
oturum açma sırasında
(Bilgisayar) at logon time
randevu sırasında
(Askeri) start descent point
sıra
the right time to ...: Şimdi denize girmenin tam sırası. Now's just the right time for a dip in the sea. Şimdi sırası değil. This isn't the right time
sıra
{i} settle
sıra
{i} train

There is a bench in front of the train station. - Tren istasyonunu önünde bir sıra var.

They discovered a very talented player during summer training. - Onlar yaz eğitimi sırasında çok yetenekli bir oyuncu keşfettiler.

sıra
desk (in a school classroom)
sıra
file

The children went upstairs in single file. - Çocuklar tek sıra halinde üst kata çıktı.

She sorted the files in alphabetical order. - O, dosyaları alfabetik olarak sıraladı.

sıra
linage
sıra
point, moment, time: O sırada öğretmen geldi. At that point the teacher came in. Çiçekleri suladığım sırada telefon çaldı. The telephone rang while I was watering the flowers
sıra
order, sequence
sıra
{i} spell

Having misconceptions of what mathematics is is even more ordinary than not knowing how to spell my name. - Matematiğin ne olduğu ile ilgili yanılgıların olması ismimi nasıl heceleyeceğinizi bilmediğinizden bile daha sıradandır.

sıra
(things) placed in a row: sıra ağaçlar trees planted in a row
sıra
turn: Sıra sende. It's your turn
sıra
{i} arrangement
sıra
row; line; queue; file
sıra
progression
sıra
bank

I got to the bank and luckily didn't have to get in line. - Bankaya gittim ve neyseki sırayla girmek zorunda kalmadım.

The bank collapsed during the recession. - Banka ekonomik durgunluk sırasında çöktü.

sıra
cue
sıra
of all shapes and sizes: sıra portakalı oranges of all shapes and sizes
sıra
thread
sıra
bank , sequence
Türkisch - Türkisch
Gerekince, yerinde ve zamanında
sıra
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi: "Şehir esnafı şekercisinden tutun da, berberine kadar iki sıra durup kendisini alkışladılar."- S. F. Abasıyanık
sıra
Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman: "Bu sırada, elinde paketiyle gelen Mustafa Efendi yaklaştı."- M. Ş. Esendal. Üzerinde birkaç kişinin yer almasına yarar tahtadan oturacak yer: "Oturacak yerler tahta sıralardan olur."- S. Birsel
sıra
Üzerinde birkaç kişinin yer almasına yarar tahtadan oturacak yer
sıra
Bu biçimdeki topluluğun durumu
sıra
Sıra durumunda olan, sıra oluşturan
sıra
Düzen
sıra
Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman
sıra
Belirli bir düzene ve niteliğe göre dizilme durumu
sıra
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
sıra
Sıra kelimesi ardı, arkası, önü ve yanı kelimelerinden sonra gelerek tamlamalar kurar ve ardından, arkasından, önünden, yanından, beraberinde, anlamlarında kullanılır
sıra
Dershane, meclis gibi yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde yapılmış olan mobilya
Englisch - Türkisch

Definition von sırasında im Englisch Türkisch wörterbuch

sıra
nokta üst üste punctuation colon
sırasında
Favoriten