renk renk

listen to the pronunciation of renk renk
Türkisch - Englisch
variegated
motley
varicolored
multicolored
party colored
parti coloured [Brit.]
multicoloured [Brit.]
varicoloured [Brit.]
party coloured [Brit.]
colorful, multicolored, varicolored
parti colored
colorful

Our garden is full of colorful flowers. - Bahçemiz renk renk çiçeklerle dolu.

parti coloured
varicoloured
party coloured
{s} multicoloured
koyu kırmızı renk
crimson
morumsu kırmızı renk
magenta
renk
hue
renk ölçer
colorimeter
soluk renk
pastel
akmak (renk)
run
boz (renk)
grizzly
cart (renk)
loud
donuk (renk)
drab
donuk (renk)
sad
donuk renk
drab
düz renk
(Bilgisayar) solid color
gerçek renk
(İnşaat) hue
gerçek renk
true color
geçerli renk
(Bilgisayar) current color
iki renk
two color
iki renk
two colors
ilk renk
(Bilgisayar) first color
koyu kırmızı renk
dark red
koyu renk
dark colour

She likes to wear dark colours. - Koyu renk giymeyi sever.

koyu renk yazılmış
bold-faced
koyu ve güzel (renk)
rich
kızıl renk
ginger
mavi renk
(Madencilik) sapphire
parlak (renk)
garish
renk
(Bilgisayar) colors

The colors of the American flag are red, white and blue. - Amerikan bayrağının renkleri kırmızı, beyaz ve mavidir.

The dog cannot distinguish between colors. - Köpek renkleri ayırt edemez.

renk
cab colour
renk
tinction
renk (tonu)
shade
renk almak
acquire (a certain) color
renk atma
fading
renk atma
(Otomotiv) staining
renk ayarı
(Bilgisayar) color set
renk açma
(Gıda) bleaching
renk düzeltme
(Fotoğrafçılık) color correction
renk grubu
(Bilgisayar) color scheme
renk körü
(Tıp) colourblind
renk körü
(Tıp) color-blind
renk modu
(Bilgisayar) color mode
renk planı
color scheme
renk seç
(Bilgisayar) select color
renk seçer
(Biyokimya) monochromator
renk tonu
cast
renk tonu
tint
renk tonu
colour tone
renk tonu
(İnşaat) tonality
renk tonu
(Bilgisayar) color tone
renk türü
(Bilgisayar) color type
renk türü
tint
renk türü
(Aydınlatma) hue
renk uyumu
(Otomotiv) colour matching
renk verme
(Tekstil) crocking
renk verme
tinction
renk yok
(Bilgisayar) no color
solgun (renk)
watery
soluk renk
faint
spot renk
spot color
tatlı (ses/renk)
mellow
ton (renk)
(İnşaat) tonality
yeni renk
(Bilgisayar) new color
yüksek renk
(Bilgisayar) high color
çiğ (renk)
glaring
çiğ (renk)
gaudy
açık (renk)
light
koyu gri ve siyah arası renk
between dark gray and black colors
renk dağılımı
color distribution
renk değiştirme
Changing colors
renk tayfı
color spectrum
yeşil ile mavi arası renk
between green and blue colors
(renk) açık
waterlogged
alaca kır renk
dapple grey
almaşık renk işlemi
sequential system
ana renk
primary colour, fundamental colour
ana renk
primary color
ana renk
primary

The three primary colors are the basis of all the other colors. - Üç ana renk, diğer bütün renklerin temelidir.

There are three primary colours and nine secondary colours for a total of twelve colours. - On iki rengin bir toplamı için üç ana renk ve dokuz ikinci derecede renk vardır.

ara renk
intermediate colour
ara renk
secondary color
ara renk
intermediate color
asıl renk
natural colour
açık sarı renk
primrose yellow
ağaca renk verme
stain
başka renk kâğıt oynamak
renounce
biraz renk katabilir misiniz
Could you add some color
birincil renk uyartıları
(Aydınlatma) reference colour stimuli
boz renk
dun
cildin renk değiştirmesi
pigmentation
dayanıklı renk
fast color
dinleyici kopyası renk grubu
(Bilgisayar) handout color scheme
dokularda renk maddesi fazlalığı
melanosis
donuk renk
scumble
donuk renk
undertone
doğal renk
natural colour
esas renk
fundamental colour
etkin renk
(Bilgisayar) active colour
fosforlu renk
luminous colour
hafif renk
tinge, tint
hafif renk
tint
hafif renk
tinge
haki renk
drab
hunter lab renk düzgesi
(Gıda) hunter lab color system
ikinci plândaki renk
overtone
ikinci renk
second color
kablo renk kodu
cable colour code
komplemanter renk
complementary colour
kontrast renk
contrasting colour
koruyucu renk
protective colour
koyu renk
dark

Tom likes to wear dark colors. - Tom koyu renkleri giymeyi seviyor.

He wore a dark sweater. - O koyu renkli bir kazak giymişti.

koyu renk bir kravat gösterin lütfen
Please show me a tie in a solid color
koyu renk boya
impasto
koyu renk boyama
impasto
koyu renk boyamak
impaste
koyu renk ile yazılmış
bold face
koyu renk meşe
(Marangozluk) fumed oak
koyu renk saçlı
dark-haired
koyu renk yazılmış
bold
koyu renk yazılmış
bold face
koyu renk yazılmış
bold faced
kromat sarısı renk
chrome
kurşuni renk
grey
kızıl renk
carbuncle
kızılımsı sarı renk
ginger
mavi renk körlüğü
(Tıp) acynoblepsia
mavimsi yeşil renk
aquamarine
mod/renk
(Bilgisayar) mode/color
ne renk istersiniz
What color do you prefer
nesne-renk
(Aydınlatma) object-colour
optimal renk uyartıları
(Aydınlatma) optimal colour stimuli
otomatik renk
(Bilgisayar) automatic color
oynadıkça renk değiştiren
iridescent
parlak kırmızı renk
minium
parlak renk
bright color

I like bright colors. - Parlak renkleri severim.

They like to wear bright colors. - Onlar parlak renkler giymeyi severler.

parlak renk
bright colour
pastel renk
pastel

I like pastel colors. - Pastel renkleri severim.

pembemsi gri renk
dovecolour [Brit.]
pembemsi gri renk
dovecolor
primer toplanabilir renk
primary additive colour
referans renk uyartıları
(Aydınlatma) reference colour stimuli
referans renk çözeltisi
reference color solution
renk
color; hue; coloring
renk
tincture
renk
(someone's) true colors; (someone's) true nature; (someone's) true opinions or beliefs
renk
complexion
renk
colour [Brit.]
renk
coloring
renk
colouring [Brit.]
renk
color (colour)
renk
tint
renk
flush
renk
color, character, quality, tone, complexion
renk
colour, color
renk alma
discoloration
renk almak
(for something) to acquire (a certain) color
renk artışı
colour excess
renk atmaz
unfading
renk atmaz
fadeless
renk ayarı
register
renk ayrımı
colour separation
renk açma
decolorant
renk bileştirici
colorplexer
renk bilgisi
chromatics
renk bulaşması
colour contamination
renk cümbüşü
riot of colors
renk cümbüşü
array of bright colors
renk dağıtıcı
sampler
renk dengesi
colour balance
renk derinliği
depth of colour, depth of shade
renk değeri
colour value, tristimulus value of a light
renk değişimi
colour change
renk değiştirmek
to colour, to color
renk diski
colour disc
renk doğruluğu
colour fidelity
renk duyarlığı
colour sensitivity
renk duyusu
colour sense
renk düzeltme
colour correction
renk eşiği
colour threshold
renk farkı
offshade
renk filtresi
colour filter
renk göstergesi
colour indicator
renk harmonisi
colour harmony
renk haslığı
colour fastness
renk hatası
colour error
renk hücresi
colour cell
renk kartı
(Tekstil) colour card
renk karışımı
colour blending
renk kataloğu
colour chart
renk katan
embellisher
renk katmak
relieve
renk katmak
colour [Brit.]
renk katmak
color
renk katmak
embellish
renk katmak
adorn
renk katmak
to tinge
renk kaybı
(Gıda) discoloration
renk kimyası
colour chemistry
renk kodlayıcı
colour coder
renk kodu
colour code
renk kombinasyonu
colour combination
renk kontrastı
colour contrast
renk kontrolü
colour control
renk koyuluğu
depth of colour
renk körlüğü
achromatopsy
renk körlüğü
Daltonism
renk körlüğü
colour blindness [Brit.]
renk körlüğü
color blindness
Türkisch - Türkisch
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
renk tayfı
Birleşik bir ışık demetinin bir biçmeden geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü
renk tayfı
Beyaz ışığın prizmadan geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü
RENK
(Osmanlı Dönemi) Bulanık su
basit renk
Prizmadan geçen beyaz ışığın ayrıldığı renklerden her biri
renk
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum: "Birisi sütsüz çikolata renginde, uzun boylu, geniş omuzlu, Amerikan boksörlerine benziyordu."- A. Gündüz
renk
Nitelik
renk
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
renk
Nitelik, özellik, ölçü
renk bilimi
Rengi ve renk olaylarını inceleyen bilim dalı
renk cümbüşü
Türlü renklerin oluşturduğu karışım
renk körlüğü
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
renk körü
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
renk yuvarı
Güneşin yuvarını saran, yaklaşık olarak 10.000 km kalınlığındaki küre kabuğu, kromosfer
renk ölçme
Sıvıların, dağıtıcı yüzeylerin, canlıların vb.nin renklilik derecesini ölçme, kolorimetri
sağır renk
Değişik renklerin veya boyaların karışmasından ortaya çıkan ve kesin bir adı olmayan renk
ölü renk
Parlaklığı olmayan, donuk renk
renk renk
Favoriten