paste

listen to the pronunciation of paste
Englisch - Türkisch
{f} yapıştırmak
macun

Kitabına macun koyan kişi ben değilim. - I am not the one who put paste on your book.

hamur
(Gıda) salça

O kan değil, domates salçası. - It's not blood, it's tomato paste.

bulamaç
(kâğıt) yapıştırmak
ezme
çiriş
{f} üstüne yapıştır
kola
üstüne yapıştırmak
(Diş Hekimliği) Az yağlı, merhemden daha katı kıvamda preparat
{i} beyaz tutkal
lapa
{f} ez
{f} argo yumruk atmak
{i} macu

Kitabına macun koyan kişi ben değilim. - I am not the one who put paste on your book.

(Tekstil) pat
paste döv/yapıştır
kola ile yapıştırmak
{f} (tutkalla) yapıştırmak
(Tıp) Yakı, sert ile yumuşak arası kıvam gösteren madde, hamur, macun, özellikle tedavi amacıylahariçten kullanılan koyu kıvamda herhangi bir merhem
{f} yumruk atmak
{i} elmas taklidi
macun/ezme/hamur
yapıştır

Şarkı sözlerini buldum,ama bunları kopyalayıp yapıştıramam. - I found the lyrics, but I can't copy paste them.

Yapıştırıcı ile iki kağıt yaprağını birbirine yapıştırdım. - I stuck two sheets of paper together with paste.

{i} tutkal
pasta

Herhangi biri pastayı gördü mü? - Has anyone seen the paste?

tomato paste
domates salçası

O kan değil, domates salçası. - It's not blood, it's tomato paste.

paste cells
(Bilgisayar) hücre yapıştır
paste from
(Bilgisayar) dosyadan yapıştır
paste from
(Bilgisayar) yapıştır
paste options
(Bilgisayar) yapıştırma seçenekleri
paste rows
(Bilgisayar) satır yapıştır
paste special
(Bilgisayar) yapıştır özel
paste special
(Bilgisayar) özel yapıştır
paste text
(Bilgisayar) metin yapıştır
paste values
(Bilgisayar) değerleri yapıştır
paste solder
hamur lehimi
paste like
hamurumsu
paste over
hamur üzerinde
paste all
(Bilgisayar) tümünü yapıştır
paste as
(Bilgisayar) farklı yapıştır
paste backfilling
(İnşaat) macun dolgu
paste bookmark
(Bilgisayar) yer işareti yapıştır
paste bookmark
(Bilgisayar) yer imi yapıştır
paste button image
(Bilgisayar) düğme resmini yapıştır
paste button image
(Bilgisayar) düğme resmi yapıştır
paste clip
(Bilgisayar) küçük resim yapıştır
paste columns
(Bilgisayar) sütun yapıştır
paste command
(Bilgisayar) komut yapıştır
paste content
(İnşaat) çimento hamuru içeriği
paste errors
(Bilgisayar) yapıştırma hataları
paste format
(Bilgisayar) biçimi yapıştır
paste format
(Bilgisayar) biçim yapıştır
paste format
(Bilgisayar) yapıştırma biçimi
paste format
(Bilgisayar) biçimleme yapıştır
paste formats
(Bilgisayar) biçimleri yapıştır
paste function
İşlev yapıştır
paste in
içine yapıştırmak
paste in back
arkaya yapıştır
paste in front
öne yapıştır
paste in progress
(Bilgisayar) yapıştırılıyor
paste insert
(Bilgisayar) yapıştırarak ekle
paste insert
(Bilgisayar) yapıştır ekle
paste jewelry
elmas taklidi mücevher
paste link
(Bilgisayar) bağlantıyı yapıştır
paste link
(Bilgisayar) bağlantı yapıştır
paste link
(Bilgisayar) yapıştır bağlantı
paste link
(Bilgisayar) bağ yapıştır
paste mix
(Bilgisayar) karıştırarak yapıştır
paste name
Ad Yapıştır
paste names
(Bilgisayar) ad yapıştır
paste object
(Bilgisayar) nesneyi yapıştır
paste on
üzerine yapıştırmak
paste option
(Bilgisayar) yapıştır seçeneği
paste palette
(Bilgisayar) paleti yapıştır
paste picture
(Bilgisayar) yapıştır resmi
paste picture
(Bilgisayar) resmi yapıştır
paste record
(Bilgisayar) kaydı yapıştır
paste rubbing
(Nükleer Bilimler) pasta sürme
paste sauce
makarna sosu
paste series
(Bilgisayar) seriyi yapıştır
paste shortcut
(Bilgisayar) kısayol yapıştır
paste shortcut
(Bilgisayar) kısayolu yapıştır
paste smb. one
yumruk atmak
paste special
Yapıştır (Özel)
paste table
(Bilgisayar) tablo yapıştır
paste table as
(Bilgisayar) tabloyu farklı yapıştır
paste tool
(Bilgisayar) yapıştır araç
paste up
provaların sayfa şekline getirilmiş hali
copy and paste
(Antika) 1. Kopyalayıp yapıştırmak2. Kopyala-yapıştır
walnut paste
Ceviz ezmesi
almond paste
bademezmesi
cement paste
(İnşaat) çimento hamuru
extend cut paste
(Matematik) uzat kes yapıştır
insert paste
(Bilgisayar) araya yapıştır
insert paste
(Bilgisayar) ekleyerek yapıştır
insert paste row
(Bilgisayar) araya satır yapıştır
tooth paste
(Tıp) diş macunu
cut and paste
kesmek ve yapıştırmak
polishing paste
parlatma macunu
print paste
baskı boyası
soil paste
toprak macunu
soldering paste
lehim macunu
starch paste
nişasta kolası
a paste
macun
anchovy paste
Ançuezli makarna
cocoa paste
kakao yapıştırın
dental paste
Diş macunu
fondant paste
Şekerleme hamuru, şekerleme macunu
full-fat soy paste
tam yağlı soya macunu
gum paste
Pasta vs. yapımında kullanılan şeker hamuru
mesir paste
mesir macunu
pasted
yapıştırılmış
pepper paste
Biber salçası

Put tomato and pepper paste in a bowl and melt them with boiling hot water.

polishing paste
parlatma harcı, parlatma macunu
scissors and paste
makas ve yapıştırma
sesame paste
Tahin
abbot's paste
(Tıp) Diş sinirini öldürmekte kullanılan, arsenik, morfin ve kreozot taşıyan pat, Abbot patı
baltimore paste
(Tıp) Bakınız: Aluminium paste
default paste
(Bilgisayar) varsayılan yapıştır
discharge printing paste
(Tekstil) aşındırma baskı patı
emery paste
aşındırıcı pasta
emery paste
düzleyici pasta
finishing paste
(Teknik,Tekstil) apre patı
finishing paste
(Tekstil) apre patı, apre çirişi
flour paste
hamur kolası
glue paste
(Marangozluk) tutkal macunu
grinding paste
öğütme macunu
jointing paste
(İnşaat) bileşke macunu
jointing paste
(İnşaat) derz macunu
lime paste
kaymak kireç
lime paste
kireç hamuru
lime paste
kireç kaymağı
neat cement paste
(İnşaat) çimento macunu
olive paste
(Gıda) zeytin hamuru
oral paste
(Tıp) oral pat
pasting
paste döv/yapıştır
periodontal pack, periodontal paste
(Diş Hekimliği) Periodontal bir hastalığın tedavisi süresince veya cerrahi bir periodontal operasyon sonrası, dişlerin çevresine ve dişetleri üzerine, koruyucu ve ağız artamından izole edici bir örtü teşkil eden, konerken yumuşak bir macun kıvamından olup, ağız ortamında sıkıştırıldığı dişlerarası boşluklardan kurtulamayacak kadar yarı elastiki bir sertlik kazanan malzeme
pigment paste
boya maddesi macunu
pigment paste
(Sanat) pigment macunu
polishing paste
cila pastası
polishing paste
parlatma harcı
printing paste
(Tekstil) baskı patı
puff paste
puf böreği hamuru
redo paste
(Bilgisayar) yeniden yapıştır
reduction paste
(Tekstil) açma patı
resist paste
(Tekstil) rezerve patı
smear with paste
çirişlemek
soldering paste
lehim pastası
special paste
özel macun
starch paste
(Tekstil) nişasta patı
tomato paste
(koyu) domates salçası
tomato paste
salça

O kan değil, domates salçası. - It's not blood, it's tomato paste.

undo paste
(Bilgisayar) yapıştırmayı geri al
unna's paste
(Tıp) Bileşiminde glikojelatin ve çinko bulunan bir merhem
welding paste
kaynak pastası
welding paste
kaynak macunu
Englisch - Englisch
A substance that behaves as a solid until a sufficiently large load or stress is applied, at which point it flows like a fluid
To insert a piece of media(e.g. text, picture, audio, video, movie container etc.) previously copied or cut from somewhere else
To strike or beat someone or something

He got up and pasted Byfield in the mouth.

To stick with paste; to cause to adhere by or as if by paste
Specifically, one of flour, fat, or similar ingredients used in making pastry
A soft mixture, in particular:
Specifically, one used as an adhesive, especially for putting up wallpapers, etc
To defeat decisively or by a large margin
Specifically, one of pounded foods, such as fish paste, liver paste, or tomato paste
A hard lead-containing glass, or an artificial gemstone made from this glass
{v} to fasten or stick with paste
{n} a thick mixture of solids and fluids, a cement
{i} dough; glue; spread; toothpaste, soft substance used with a toothbrush to clean one's teeth
A soft composition, as of flour moistened with water or milk, or of earth moistened to the consistence of dough, as in making potter's ware
A soft mixture, in particular
Paste is a soft, wet, sticky mixture of a substance and a liquid, which can be spread easily. Some types of paste are used to stick things together. Blend a little milk with the custard powder to form a paste. wallpaper paste
Specifically, in cookery, a dough prepared for the crust of pies and the like; pastry dough
an adhesive made from water and flour or starch; used on paper and paperboard
a command menu (Mac in the Edit menu) or key commands that allows you to take information that has been cut or copied to the clipboard and put it in a document
Paste is a soft smooth mixture made of crushed meat, fruit, or vegetables. You can, for example, spread it onto bread or use it in cooking. tomato paste. fish paste sandwiches
An adhesive made from starch or flour such as rice or wheat, generally prepared by heating together a mixture of starch and water and subsequently cooling the resulting product This in turn may be diluted with water to produce the required texture PVA may be added to give an adhesive combining its fast drying and strength with the working qualities of paste where long term reversibility is not required
A command on the Edit menu that inserts data copied to the clipboard into a document
To insert information from the Clipboard Information can be pasted multiple times
To insert text or graphics from a clipboard or scrap area into the area you are working on
The mineral substance in which other minerals are imbedded
any mixture of a soft and malleable consistency
A highly refractive vitreous composition, variously colored, used in making imitations of precious stones or gems
To transfer the content previously copied to the clipboard (˜) another location in a document, or to another document This term was adopted from the process of applying glue or wax to paper repro in order to"paste" it to a layout board
A kind of cement made of flour and water, starch and water, or the like, used for uniting paper or other substances, as in bookbinding, etc
{f} cause to adhere, stick; insert information that was copied or taken from another place into the current document (Computers); hit, strike (Slang)
a tasty mixture to be spread on bread or crackers
To unite with paste; to fasten or join by means of paste
Inserting information into a document from the clipboard
To transfer the contents of the clipboard into the current document The command key sequence is usually Command - V
Insert text or other data as input into one computer program that has been copied into a clipboard by the same or by another computer program
to insert some text or an image you previously cut or copied; To paste - hold down the control key and press V (you must have cut or copied something first)
(1, noun) A standard EditMenuitem, which places data from the Clipboard into a specified location, e g , the current Cursor(3) position (2, verb) The act of Pasting data from the Clipboard
also used in calico printing as a vehicle for mordant or color
Pasting is the act of telling your computer to insert saved items(text, images, etc) at the point where your cursor is located
To insert a piece of text previously copied or cut from somewhere else
A command which transfers an object from the clipboard into the DTP work area
Inserting data into an area Pasting is commonly used in reference to text files where a block of text is cut from one area and pasted into another area
an adhesive made from water and flour or starch; used on paper and paperboard any mixture of a soft and malleable consistency cover the surface of; "paste the wall with burlap"
place clipboard contents at cursor location
hit with the fists; "He pasted his opponent"
A soft confection made of the inspissated juice of fruit, licorice, or the like, with sugar, etc
Placing information into a document that has temporarily been held on the computer's clipboard
from the keyboard, Control + V (PC) or Apple + V (Mac) Put the cursor into the window or text area where the copied material is to be pasted Then click Control + V or Apple + V to paste the material where desired
Temporary storage area for any object that you cut or copy Also called your clipboard Pastes an object from the clipboard to the selected area
a term for imitation gemstones Fine jewelry was often imitated in finely made copies to protect the wearer from theft, and these were referred to as "paste"
Overlays the current contents of the system clipboard onto the session window, starting at the current cursor position If the contents of the clipboard are larger than the space available in the presentation space (screen), it is clipped Paste does not overlay the clipboard contents onto areas that are protected by the host application
To copy an object from a buffer (or clipboard) to a file In word processing, blocks of text are moved from one place to another by cutting and pasting When you cut or copy a block of text, the word processor removes the block from your file and places it in a temporary holding area (a buffer) You can then paste the material in the buffer somewhere else Modern operating systems, such as Microsoft Windows, allow you to cut an object from one application and paste it into another Depending on how the object is pasted, it can be either linked or embedded
Paste is a hard shiny glass that is used for making imitation jewellery. paste emeralds. see also pasting
cover the surface of; "paste the wall with burlap"
Inserts the contents of the Clipboard at the caret position
to take material previously copied to the Windows Clipboard and put in in a document or similarly to place a whole file in a new location after copying it
hit with the fists; "He pasted his opponent
If you paste something on a surface, you put glue or paste on it and stick it on the surface. pasting labels on bottles Activists pasted up posters criticizing the leftist leaders
join or attach with or as if with glue; "paste the sign ont the wall"; "cut and paste the sentence in the text"
sizing
paste egg
Alternative form of pace egg
paste-egg
Alternative spelling of paste egg
paste up
stick on with paste; collage, something made by combining a number of different elements
paste-up
A layout of a completed ad, with all elements in their final position, but without color
paste-up
The assembling of type elements, illustrations, etc , into final page form, ready for photographing See: Mechanical and Page Makeup to top
paste-up
The process of pasting all of the design elements of a page in proper positions
paste-up
Placing graphics and text in a mechanical either manually or electronically
paste-up
- The formation of a graphic design or layout by pasting elements on a stiff board Increasingly, artists bypass physical paste-up and create layouts on the computer
paste-up
1) to combine art elements (type, illustrations, lines, photographs, etc ) into a unified whole, using manual tools and wax/adhesives or using a computerized system to manipulate and combine the art elements into a whole page 2) same as "mechanical" - the term for a camera-ready piece of artwork, including type, photos, line art, all attached to one sheet or matte board
paste-up
Act of producing mechanical art
paste-up
Preparation of positive materials into a layout for photographing to film negatives
paste-up
Manually pasting the type, photographs, line art, and other elements of an image to a board Referred to as camera ready, this paste-up board is then photographed to create film negatives or positives Alternative terms: mechanical; photomechanical
paste-up
a composition of flat objects pasted on a board or other backing; "they showed him a paste-up of the book jacket
paste-up
Artwork pasted up as copy for photographic reproduction
paste-up
The ends of rolls of coiled stamps joined together with glue or tape
paste-up
a piece of paper with writing and pictures stuck on it that shows what a page will look like when a book or magazine is produced
paste-up
To paste copy to mounting boards and, if necessary, to overlays so it is assembled into a camera-ready mechanical The mechanical produced is often called a paste-up
paste-up
A camera-ready layout of illustrative and type material which is configured in the proper position on paperboard and is used for reproductive purposes
paste-up
a composition of flat objects pasted on a board or other backing; "they showed him a paste-up of the book jacket"
bloater paste
A spread (a form of fish paste), made from bloaters, traditionally eaten on toast with afternoon tea
copy and paste
to copy date from one location and paste it to another
curry paste
curry powder that has had oil, milk or water added. Pastes that are sold commercially invariably use oil as the medium to better preserve the flavours
cut and paste
Composing a document by piecing together components of other documents
cut and paste
to delete text or other data in one document and insert it in the same or different one
cut-and-paste
pieced together from several sources
diamond paste
A paste used to polish the steels, containing microscopic diamond particles
fish paste
Any of several varieties of spread, made from fish with the addition of some cereal, traditionally eaten on toast
library paste
A gluelike adhesive made from a mixture of water and flour (or starch), used to bind paper or paperboard
pasting
defeat, beating

Usonians are giving a nasty pasting to your limey ass!.

phosphorus paste
a paste of white phosphorus used to tip early matches
phosphorus paste
a paste of yellow phosphorus and water, mixed with flour and used as an insecticide and rat poison
pouf paste
Batter that rises on baking to form hollow cases for various fillings
tomato paste
a concentrate of tomato purée; used in making pizzas etc
fondant paste
A sweet made of a soft paste of flavoured (and usu. coloured) sugar; (more fully fondant paste) such a paste
almond paste
almond spread, paste of almond used in baking
anchovy paste
paste made primarily of anchovies; used in sauces and spreads
anchovy paste
spread made out of anchovies (small edible fish)
cement paste
Cement plus water When the mass has reacted with water and developed strength it is called hardened cement paste
cement paste
the plastic combination of cement and water that supplies the cementing action in concrete
copy and paste
duplicate something and attach the copy in another place; feature in most operating systems that enables a user to save something temporarily and insert it somewhere else (Computers)
cream puff paste
pastry which is cooked in a pan before using it in baking
cut & paste
cut out (with scissors) and stick on using glue; (Computers) functions which allows one to remove something from one place and deposit it in another (text, pictures, etc.)
cut and paste
{i} (Computers) functions which allow a person to remove something (text, pictures, etc.) from one place and deposit it in another
cut and paste
{f} cut out (with scissors) and stick on using glue; (Computers) cut something (text, pictures, etc.) from one place and paste it in another place
pasted
past of paste
pasted
affixed or as if affixed with glue or paste; "he stayed glued to one spot"; "pieces of pasted paper"
pastes
plural of paste
pastes
third-person singular of paste
pasting
If a sports team or political party is given a pasting, they are heavily defeated. = thrashing
pasting
present participle of paste
pasting
{i} slap, smack, hit; strike, blow; fisticuffs, beatings, hits
pasting
If something or someone takes a pasting, they are severely criticized. The people who run Lloyd's of London took a pasting yesterday. the critical pasting that the film received
puff paste
dough used for very light flaky rich pastries
scissors and paste
cutting tool and glue
tomato paste
tomato puree that is used in cooking
tomato paste
thick concentrated tomato puree
tooth paste
paste or powder for brushing one's teeth
vienna paste
A caustic application made up of equal parts of caustic potash and quicklime; called also Vienna caustic
paste
Favoriten