hamur

listen to the pronunciation of hamur
Türkisch - Englisch
paste
dough

Have you ever kneaded dough? - Hiç hamur yoğurdun mu?

The dough is still a little thick. - Hamur hâlâ biraz kalın.

leaven
dough, paste; paper pulp; (kâğıt) quality; essence, nature
(Spor) came
pulp
pastry

Sami had a pastry blog. - Sami'nin bir hamur işi bloğu vardı.

half-cooked (bread, cake, etc.)
grade, quality (of paper)
stuff
dough, paste
clay
clay (ready to be formed by a potter)
(a person's) essential nature, stuff
batter

Did you sift the flour before you made the cookie batter? - Kurabiye hamuru yapmadan önce unu eledin mi?

groundmass
hamur işi
pastry

Sami had a pastry blog. - Sami'nin bir hamur işi bloğu vardı.

hamur yoğurmak
(Gıda) work dough
hamur (kağıt)
quality
hamur açmak
roll out dough
hamur gibi
mushy
hamur haline getirmek
pulp
hamur işi
dolci
hamur işleri
(Gıda) pastry
hamur kağıt
(Matbaacılık, Basımcılık) paper pulp
hamur kıvamında
(Gıda) pastry
hamur olmuş
sad
hamur tatlıları
pastry
hamur tatlısı
pastry
hamur topağı
(Gıda) lump of dough
hamur yoğurma makinesi
(Gıda) dough kneading machine
hamur yoğurmak
knead dough
hamur kizartmasi
fried dough
hamur kızartması
Fried dough
hamur ruleti
Pastry wheel
hamur tatlısı
dumpling
hamur ara dinlendirme makinesi
(Gıda) dough maturing machine
hamur açmak
to roll out dough
hamur değirmeni
hollander
hamur gibi
limp
hamur gibi
doughy
hamur gibi
sodden
hamur gibi
soggy
hamur gibi
pasty
hamur gibi
pulpy
hamur gibi
1. worn-out, exhausted. 2. mushy, soggy (food). 3. under-cooked, doughy
hamur gibi bir halde
mushily
hamur gibi olma
pastiness
hamur haline getirilmiş
pulpwood
hamur haline getirmek
reduce to pulp
hamur içinde pişirilmiş et
toad in the hole
hamur içinde pişirilmiş et
(Gıda) toad-in-the-hole
hamur işi
French pastry
hamur karıştırıcı
(Gıda) pastry blender
hamur kasası
(Matbaacılık, Basımcılık) head box
hamur kasası cetvel dudağı
(Matbaacılık, Basımcılık) head box slice lip
hamur kolası
flour paste
hamur lehimi
paste solder
hamur mayası
leaven
hamur mayası
sourdough
hamur odunu
pulpwood
hamur olmak
to become doughy
hamur tahtası
breadboard
hamur tahtası
pastry board
hamur teknesi
kneading trough
hamur tutmak
to prepare dough, make dough
hamur yoğurmak
to knead dough, work dough
hamur yoğurmak
to knead dough
etli hamur
dumpling
birinci hamur
best quality paper
direkt hamur metodu
(Gıda) straight dough method
elmalı hamur tatlısı
apple dumpling
gevrek hamur işi
short pastry
ikinci hamur kâğıt
a lightly glazed paper
ince hamur
thin crust
içi hamur olmuş ekmek
sad bread
kalın hamur
thick crust
kızarmış hamur tatlısı
crumpet

He is eating a crumpet. - O bir kızarmış hamur tatlısı yiyor.

kızartılmış hamur tatlısı
cruller
mayalı hamur
leaven
mayalı kabarık hamur
sponge
mekanik hamur
(Matbaacılık, Basımcılık) mechanical pulp
sulu hamur
batter
tıngır elek tıngır saç, elim hamur karnım aç
(Konuşma Dili) My labors benefit everybody but me
hamur
Favoriten