cement

listen to the pronunciation of cement
Englisch - Türkisch
çimento

İki çimento torbası yeterli olacak. - Two bags of cement will be enough.

Bir ev, çimentodan yapılmış sağlam bir temel üstüne inşa edilmiştir. - A house is built on top of a solid foundation of cement.

yapıştırıcı
birleştirici
bağlayıcı
(Otomotiv) solüsyon
yetiştirmek
(Diş Hekimliği) siman
çimento ile sıvamak
{f} sağlamlaştırmak
dolgu
tutkal
macun
birleştirmek
çimentolamak
sement
çiriş
{i} dolgu maddesi (diş)
(Tıp) Çimento, siman, sement, diş kökünü örten doku tabakası
{f} betonlamak
{f} beton ile kaplamak
dolgu/çimento
{f} güçlendirmek
{i} dostluk bağı
(Diş Hekimliği) Dişlerin kök bölümlerinde dentin tabakasının üstünü saran kemiksi doku
ile dostluk kurmak
{f} yapıştırmak
{i} zamk
birleştir/çimentola
çimento,v.yapıştır: n.çimento
{f} pekiştirmek
{i} diş kökünün dışındaki tabaka
Portland cement Portland çimento
(Diş Hekimliği) dolgu maddesi
cement bag
(İnşaat) çimento torbası
cement base
(İnşaat) çimento esaslı
cement based
(İnşaat) çimento esaslı
cement content
(İnşaat) çimento miktarı
cement content
(İnşaat) çimento dozajı
cement content
(İnşaat) çimento içeriği
cement grinding
(İnşaat) çimento öğütme
cement grout
(İnşaat) çimento şerbeti
cement grouting
(İnşaat) şerbetleme
cement kiln
(İnşaat) çimento fırını
cement mixer
betonyer
cement mixer
beton karıştırıcı
cement mixer
betonkarar
cement paste
(İnşaat) çimento hamuru
cement pipe
büz
cement plant
(İnşaat,Teknik) çimento fabrikası
cement production
(İnşaat) çimento üretimi
cement slurry
(İnşaat,Teknik) çimento şerbeti
cement slurry
(İnşaat,Teknik) çimento harcı
cement type
çimento tipi
cement bagging machine
çimento torbalama makinesi
cement block
çimento bloku
cement bound macadam
çimento makadam
cement conveyor
çimento taşıyıcısı
cement floor
çimento döşeme
cement good relations with
ile dosluk kurmak
cement grouting
çimento enjeksiyonu
cement gun
çimento tabancası
cement mixer
çimento karıştırıcısı
cement mortar
çimento harcı
cement pipe
çimento künk
cement plaster
çimentolu sıva
cement silo
çimento silosu
cement stone
çimento taşı
cement stucco
çimentolu sıva
cement test
çimento testi
cement tester
çimento test makinesi
cement work
çimento işi
cement bond
çimento bond
cement flagstone
çimento kaldırım taşı
cement gel
Çimento jeli
cement good relations with
ile dostluk kurmak
cement mill
Çimento değirmeni
cement mixer
çimento mikseri
cement mud
çimento çamur
cement pond
çimento, su birikintisi
cement screed
çimento şap
cement sludge
çimento çamur
cement tile
Çimento ile tutturulmuş karo ya da fayans döşeme
cement additive
(İnşaat) çimento katkısı
cement brick
çimento tuğlası
cement circuit
çimento devresi
cement coat
çimento sıva
cement coating
çimento kaplama
cement coating
(İnşaat) koruyucu beton kaplama
cement conveyor
çimento konveyörü
cement covering
(İnşaat) çimento sıva
cement dressing
(İnşaat) çimento sıvama
cement facing
(İnşaat) çimento sıva
cement feeder
çimento besleyici
cement fineness
çimento inceliği
cement finish
(İnşaat) çimento şap
cement finish
(İnşaat) şap
cement floor
(İnşaat) çimento şap
cement gel
(İnşaat) çimento peltesi
cement good relations
ile dostluk kurmak
cement head
(İnşaat) çimentolama başlığı
cement joint
çimentolu ek
cement lining
(İnşaat) çimento kaplama
cement mason
(İnşaat) çimento şap ustası
cement paint
(İnşaat) çimento badana
cement particle
çimento partikülü
cement particle
çimento zerresi
cement paving
(İnşaat) çimento döşeme
cement pigment
çimento pigmenti
cement plaster
(İnşaat) çimento sıva
cement plug
çimento tıkacı
cement product
çimento ürünü
cement sample
çimento numunesi
cement stabilization
çimento stabilizasyonu
cement standard
çimento standardı
cement store
(İnşaat,Teknik) çimento deposu
cement strength
çimento mukavemeti
cement test
(İnşaat) çimento denemesi
cement tests
(İnşaat) çimento deneyleri
cement tile
(İnşaat) karosiman
cement tile
(İnşaat) çimento karo
cement trowel
(İnşaat) dikdörtgen mala
cement trowel
(İnşaat) çimento şap malası
cement truck
(İnşaat) dökme çimento kamyonu
cement types
(İnşaat) çimento çeşitleri
cement wash
(İnşaat) çimento badana
cement weigher
(İnşaat) çimento kantarı
cemented
yapışık
cemented
(İnşaat) çimentolanmış
cementing
(İnşaat) yapıştırma
cementing
(İnşaat) çimentolama
film cement
(Sinema) zamk
masonry cement
(İnşaat) harç çimentosu
slag cement
(Askeri) curuflu
soil cement
(İnşaat) zemin çimento
void cement ratio
çimento boşluk oranı
Portland cement
Portland çimentosu
acid resisting cement
aside dayanıklı çimento
aluminous cement
aluminli çimento
artificial cement
suni çimento
asbestos cement
asbestli çimento
asbestos cement pipe
asbestli çimento boru
asphalt cement
asfalt çimentosu
blast furnace cement
yüksek fırın çimentosu
bulk cement
dökme çimento
film cement
film yapıştırıcısı
hydraulic cement
su altında sertleşen çimento
iron cement
demir macunu
iron portland cement
demirli portland çimentosu
low heat cement
düşük ısılı çimento
metallurgical cement
metalurji çimentosu
slag cement
cüruf çimentosu
slow-setting cement
geç katılaşan çimento
Roman cement
Roma çimentosu
asphaltic mastic or cement
asfaltik sakız veya çimento
blended cement
(İnşaat) Katkılı çimento
bone-cement
(Tıp, İlaç) Kemik dolgusu
cements
yapıştırır
composite cement
kompozit çimento
ferro-cement
(İnşaat) Ferro Cement genellikle sık aralıklarla serilmiş, sürekli nispeten küçük çaplı tel örgülerle donatılmış çimento harçından oluşan ince cidarlı bir betonarme çeşididir
fiber cement
elyaf çimento
fibre-cement pipe
fiber-çimento boru
fire cement
ateş çimentosu
high-expansion cement
Yüksek genleşme çimento
hs cement
hs çimento
natural cement
tabii çimento, doğal çimento
slag cement
(İnşaat) Cüruflu çimento
splicing cement
film yapıştırıcısı, zamk
sulphate resisting cement
sulfata dayanıklı çimento
vertical cement kiln
dikey çimento fırınının
water cement ratio
Su-çimento oranı
white cement
beyaz çimento
aluminium cement
(Mimarlık) fondü alüminli çimento
artificial cement
yapay çimento
bituminous cement
bitümlü bağlayıcı
colored cement
(İnşaat) renkli çimento
containing cement
çimentolu
expansive cement
(Askeri) genleşen çimento
expansive cement
(İnşaat) genleşir çimento
fibrous cement
elyaflı çimento
glass sermet cement
(Diş Hekimliği) cam iyonomer simanına yaklaşık % 50 oranında gümüş katılarak hazırlanmış, azı dişlerde amalgam yerine tutuculuk ve renk avantajı nedeni ile tercih edilen yeni bir dolgu maddesi
grout cement
çimento enjeksiyonu
marble cement
(İnşaat) mermer çimentosu
marble cement
(İnşaat) şaplı alçı
natural cement
(İnşaat,Teknik) tabii çimento
natural cement
(İnşaat) doğal çimento
neat cement grout
(İnşaat) akışkan harç
neat cement mortar
(İnşaat) saf çimento harcı
neat cement mortar
(İnşaat) çimento macunu
neat cement paste
(İnşaat) çimento macunu
portland cement
kaliteli çimento
refractory cement
refraktör çimento
rotary cement kiln
(İnşaat) döner çimento fırını
rubber cement
kauçuk tutkalı
rubber cement
lastik solüsyon
sack of cement
(İnşaat) torba çimento
special cement
hususi çimento
super cement
süper çimento
super cement
yüksek kaliteli çimento
treated portland cement
işlenmiş portland çimentosu
zinc phosphate cement
(Tıp) çinko fosfat siman
Englisch - Englisch
The paste-like substance resulting from mixing such a powder with water
Any material with strong adhesive properties
A powdered substance that develops strong adhesive properties when mixed with water
A particular type or brand of cement
To affix with cement
To ensure an outcome
{n} that which joins bodies together
{v} to unite, join together, solder
A kind of calcined limestone, or a calcined mixture of clay and lime, for making mortar which will harden under water
{f} coat with cement, fill with cement; bind together with cement; reinforce
Usually refers to portland cement which when mixed with sand, gravel, and water forms concrete Generally, cement is an adhesive; specifically, it is that type of adhesive which sets by virtue of a chemical reaction
concrete pavement is sometimes referred to as cement; "they stood on the gray cement beside the pool"
A special type of glue used to hold a crown in place It also acts as an insulator to protect the tooth's nerve
Cement is the same as concrete. the hard cold cement floor
If things are cemented together, they are stuck or fastened together. Most artificial joints are cemented into place. Agent that binds concrete and mor(Tarih) Cements are finely ground powders that, when mixed with water, set to a hard mass. The cement of 2,000 years ago was a mixture of ash and lime. Volcanic ash mined near the city of Puteoli (now Pozzuoli), near Naples, was particularly rich in essential aluminosilicate minerals, giving rise to the pozzolana cement of the Roman era. See also portland cement
a powder that hardens when mixed with water; an ingredient used in concrete
To unite firmly or closely
In concrete work, the dry powder that, when it has combined chemically with the water in the mix, cements the particles of aggregate together to form concrete
a specialized bony substance covering the root of a tooth
A dry powder made from silica, alumina, lime, iron oxide, and magnesia which hardens when mixed with water; used as an ingredient in concrete
See: pozzolini-, lime-
Something that cements a relationship or agreement makes it stronger. Nothing cements a friendship between countries so much as trade
Anything that makes two bodies stick together, mortar, a bond of union
a substance that can be used to build together aggregates of sand or stone into a cohesive structure May be a single compound or a mixture May be hydraulic set, air set or chemical set
(1) A powder consisting of alumina, silica, lime, and other substances which hardens when mixed with water Extensively used in the oil industry to bond casing to the walls of the wellbore (2) A secondary mineral growth of chemically precipitated material on the surfaces and in the interstices of clastic sediments Authigenic clay minerals are not considered cement (3) To fix the casing firmly in the hole with cement, which is pumped through the drill pipe to the bottom of the casing and up into the annular space between the casing and the walls of the borehole After the cement sets (hardens) it is drilled out of the casing The casing can be perforated to allow reservoir fluids to enter the well
any of various materials used by dentists to fill cavities in teeth make fast as if with cement; "We cemented our friendship"
To unite or cause to adhere by means of a cement
A mixture of polymeric compound or elastomer used as an adhesive or sealant
Plug: a portion of cement placed at some point in the wellbore to seal it
something that hardens to act as adhesive material a building material that is a powder made of a mixture of calcined limestone and clay; used with water and sand or gravel to make concrete and mortar concrete pavement is sometimes referred to as cement; "they stood on the gray cement beside the pool"
Fused to the bottom surface of the insole to reinforce the shoe and support the arch of the wearer After lasting, the surfaces of both the upper and the outsole are carefully roughed to remove the outer layer of material After roughing, cement is applied to both surfaces Immediately before the upper and outsole are put together in the outsole attaching machine, the dry cement on the outsole must be "activated" that is, brought into the proper condition for bonding The cemented outsole and upper are placed into an activating device where the cement film is properly conditioned by heat to the required state for secure bonding to the cemented upper The outsole and upper are taken from the activator, quickly assembled by hand to the lasted upper, and promptly placed into the sole attaching machine This machine immediately exerts adequate pressure on the shoe, bonding the outsole to the upper
To become cemented or firmly united; to cohere
bind or join with or as if with cement cover or coat with cement
make fast as if with cement; "We cemented our friendship"
A dispersion of "solution" of unvulcanized rubber or a plastic in a volatile solution This meaning is peculiar to plastics and rubber industries and may not be an adhesive composition
Fluid cement is mixed at the surface, pumped to the bottom of a cased well, forced to flow around the lower end of the casing and up into the space between the casing and the borehole When the cement solidifies (sets), it holds the casing in place, and provides support
a substance, when cured, binds to surfaces together
something that hardens to act as adhesive material
Binding material that, when combined with water and aggregate, forms concrete
Any substance used for making bodies adhere to each other, as mortar, glue, etc
Cement is a grey powder which is mixed with sand and water in order to make concrete. a mixture of wet sand and cement
the chemically precipitated calcium carbonate present in spaces within skeletons or between grains of internal sediment
Bond of union; that which unites firmly, as persons in friendship, or men in society
any of various materials used by dentists to fill cavities in teeth
A liquid compound used to waterproof new windows and/or to maintain and strengthen old windows
Finely powdered mixtures of inorganic compounds which when combined with water hardens with hydration
See Cementation, n
{i} concrete, mortar; bonding agent; filling (for teeth)
bind or join with or as if with cement
cover or coat with cement
unvulcanized raw or compounded rubber in a suitable solvent used as an adhesive or sealant
The powder used in cementation
To overlay or coat with cement; as, to cement a cellar bottom
a building material that is a powder made of a mixture of calcined limestone and clay; used with water and sand or gravel to make concrete and mortar
Glue that is made for sticking particular substances together is sometimes called cement. Stick the pieces on with tile cement
A dry powder made from silica, alumina, lime, iron oxide and magnesia which hardens when mixed with water; used as an ingredient in concrete
The gray powder that is the glue in concrete Portland cement Also, any adhesive
A putty or other compound that is used to weatherproof stained glass projects that are to be used for doors or windows The cement is forced between the came and the glass It also adds strength and keeps the glass from rattling
A building material which, when mixed with water and other materials, hardens and becomes a binding agent May refer to mortar, Portland cement, plaster of Paris (gypsum) and others
The layer of bone investing the root and neck of a tooth; called also cementum
a dry powder that hardens after mixing with water It is an ingredient in concrete
dagga
cement board
A building material made of cement and glass fibers formed into sheets, used as tile backing board
cement board
A sheet of the building material
cement boards
plural form of cement board
cement kiln
Cement Kilns are used for the pyroprocessing stage of manufacture of Portland and other types of hydraulic cement. Over a billion tonnes of cement are made per annum, and the cement kiln is the heart of this production process
cement mill
A cement mill (or finish mill in North American usage) is the equipment used to grind the hard, nodular clinker from the cement kiln into the fine grey powder that is cement. Most cement is currently ground in ball mills
cement mixer
a machine with a large revolving drum in which cement is mixed with other materials to make concrete
cement mixer
A cement mixer is a machine with a large revolving container into which builders put cement, sand, and water in order to make concrete. A machine, often mounted on a truck, having a revolving drum in which cement, sand, gravel, and water are combined into concrete. a machine with a round drum that turns around, into which you put cement, sand, and water to make concrete
cement mixer
large truck with a spinning tank used to mix and carry concrete
cement paste
Cement plus water When the mass has reacted with water and developed strength it is called hardened cement paste
cement paste
the plastic combination of cement and water that supplies the cementing action in concrete
cement steel
Steel produced by cementation; blister steel
Keene's cement
A kind of plaster which sets white, made from gypsum with alum

Dry, powdered mineral colors can be added to Keene's cement, which is occasionally used sculpturally as a casting material.

Portland cement
A finely-ground powder made by heating and pulverizing limestone and clay
masonry cement
A type of cement used for masonry mortar, containing Portland cement and filler
ferro-cement
(İnşaat) A building material made of thin cement slabs reinforced with steel mesh
Portland cement
A hydraulic cement made by heating a limestone and clay mixture in a kiln and pulverizing the resulting material. Binding agent of present-day concrete. It is a finely ground powder made by burning and grinding a limestone mixed with clay or shale. Its inventor, Joseph Aspdin (1799-1855), patented the process in 1824, naming the material for its resemblance to the limestone of the Isle of Portland, England. The cement combines chemically with the water it is mixed with, then hardens and strengthens
cemented
Hard; little affected by moistening
cemented
past of cement
cemented
Having a hard, brittle consistency because the particles are held together by cementing substances such as humus, CaCO3, or the oxides of silicon, iron, and aluminum The hardness and brittleness persist even when wet See also consistence
cemented
The grains of a sedimentary rock may be cemented by mineral being deposited between them by percolating water over time It is the strength of the cement rather than the grains that governs the hardness of many sedimentary rocks Calcium carbonate (lime) and silica are two common 'cements'
cementer
A person or thing that cements
cementer
{i} someone or something which fills with cement
cementer
A substance that cements
cementer
A person who applies cement
cementing
{s} binding
cementing
Injection of cement into the annulus (space) between the casing and the well wall to consolidate the latter and reduced water influxes
cementing
The application of a liquid slurry of cement andwater to various points inside or outside the casing See cement casing
cementing
Pumping a liquid slurry of cement, water and other additives behind a string of casing to isolate formations
cementing
present participle of cement
cementing
The injection of cement slurry into a drilled hole or behind the casing
cements
plural of cement
hydraulic cement
a cement that hardens under water; made by heating limestone and clay in a kiln and pulverizing the result
masonry cement
Cement used in the mortar of block and brick masonry
portland cement
A cement having the color of the Portland stone of England, made by calcining an artificial mixture of carbonate of lime and clay, or sometimes certain natural limestones or chalky clays
portland cement
It contains a large proportion of clay, and hardens under water
rubber cement
an adhesive made by dissolving unvulcanized rubber in a solvent like benzene or naphtha
rubber cement
Nonvulcanized rubber in an organic solvent, used as an adhesive
rubber cement
clear glue made of unvulcanized rubber in an organic solution (e.g. benzene)
water cement
Hydraulic cement
Türkisch - Englisch

Definition von cement im Türkisch Englisch wörterbuch

beton karıştırıcı concrete mixer, cement mixer
(a machine)
cement
Favoriten