member

listen to the pronunciation of member
Englisch - Türkisch
üye

Bir dörtlü, bir üçlüden bir üye daha fazladır. - A quartet has one more member than a trio.

Yumi Ishiyama, Lyoko takımının en yaşlı üyesidir. - Yumi Ishiyama is the oldest member of Team Lyoko.

öğe
kılgan
ört.penis
uzuv/üye
membershipüyelik
(Tıp) Kol ve bacak gibi vücut parças4
member of parliament milletvekili
denklemin bir tarafı
üyeler

Bütün üyeler hazır bulundu. - All the members were present.

Kulübün bütün üyeleri benimle anlaştılar. - All the members of the club agreed with me.

{i} uzuv
{i} üye, aza
{i} taraf (denklem)
{i} organ

Ben beş yıldır bu organizasyonun bir üyesiyim. Oh bekle, hayır. Altı. - I've been a member of this organization for five years. Oh wait, no. Six.

O bu organizasyonun bir üyesidir. - She's a member of this organization.

eleman
parça
kısım
member associate
(Politika, Siyaset) ortak üyelik
member of
(Bilgisayar) üyelik
Member of Congress
kongre üyesi
member of jury
jüri üyesi
member of parliament
parlamenter
member of union
sendika üyesi
member of the press
basın mensubu
member states
üye devletlerin
member bank
(Ticaret) üye banka
member dues
(Bilgisayar) üyelik sonu
member extension
dingil uzatma parçası
member half
yarı dingil
member link
(Bilgisayar) üye bağlantısı
member mailbox
(Bilgisayar) üye posta kutusu
member of Parliament
milletvekili
member of frame
çerçeve elemanı
member of truss
kafes elemanı
member options
(Bilgisayar) üye seçenekleri
member properties
(Bilgisayar) üye özellikleri
member queues
(Bilgisayar) üye kuyrukları
member relations
üye ilişkileri
member server
(Bilgisayar) üye sunucu
member states shall abstain from ..
(Avrupa Birliği) üye devletler ..den kaçınırlar
member states shall retain the right
(Avrupa Birliği) üye devletler.. Hakkını saklı tutar
member system
eleman sistem
member type
(Bilgisayar) üye türü
member type id
(Bilgisayar) üye tür no
media member
medya mensubu
club member
kulüp üyesi
crew member
(Askeri) mürettebat
extension member
uzatma elemanı
former member
eski üye
member of
(Bilgisayar) üye olunan
mount kit wing member
montaj kiti çekme elemanı
press member
basın mensubu
reserve member
(Politika, Siyaset) yedek üye
slide member
sürgülü eleman
substitute member
(Ticaret) yedek üye
team member
takım üyesi
union member
sendikalı
administrative board member
yönetim kurulu üyesi
alternate member
yedek üye
associate member
ortak üye
board member
yönetim kurulu üyesi
board member
kurul üyesi
charter member
kurucu üye
clan member
kabile üyesi
club member
klüp üyesi
committee member
komite üyesi
council member
meclis üyesi
cross member
travers
cruciform chassis member
çapraz çatkı kirişi
family member
kodak ferdi
honorary member
onur üyesi
print member
yazma kılganı
sitting member
belirli bir saylav bölgesinin milletvekili
staff member
eleman
structural member
yapısal eleman
a well-known member
tanınmış bir üye
a well-known member
ünlü bir üye
become a member
üye olmak
chassis cross member
şasi traversi
clearing member
takas odası üyesi
family member, kinsman
aile bireyi, akraba
member of
üyesidir

grubun en cesur üyesidir.

members
mensupları
print member
yazma organı
side member
yan üyesi
sitting member
belirli bir seçim bölgesinin milletvekili
the fact of being a member
Üye olmanın aslında
the fact of being a member of a set
bir takım üyesi olmanın aslında
additional member system
(Politika, Siyaset) ek üye sistemi
admission of member
(Kanun) aza kabulü
aeromedical evacuation crew member
(Askeri) havadan sıhhi tahliye mürettebatı
aircraft crew member
(Askeri) TAYYARE PERSONELİ: Uçuş halindeki bir tayyarede, tayyarenin hareket ve faaliyeti için gerekli görevleri yapan bir şahıs
aircraft noncrew member
(Askeri) MÜRETTEBAT DIŞI TAYYARE PERSONELİ: Uçuş halindeki bir tayyarede görevle ilgili fakat tayyarenin çalışması bakımından zaruri olmayan hizmetleri yerine getiren kimse
average member
standart üye
average member
ortalama üye
axle member
aks elemanı
become a member of a party
(Politika, Siyaset) partiye üye olmak
become a member of parliament
(Politika, Siyaset) milletvekili olmak
bogie cross member
boji elemanı
bumper member
tampon elemanı
center member
(Otomotiv) ana şasi
centre member
(Otomotiv) ana şasi
chassis side member
(Otomotiv) şasi kolu
chassis side member
(Otomotiv) şasi rodu
chassis side member
(Otomotiv) çatkı kolu
coarse control member
kaba ayar unsuru
composite compression member
bileşik basınç elemanı
composite member
kompozit öğe
composite member
karma öğe
compression member
basınç öğesi
compression member
basınç çubuğu öğesi
container member
kap elemanı
control member
(Nükleer Bilimler) kontrol elemanı
cooperative member
kooperatifçi
corresponding member
üyeliğini yazışarak sürdüren üye
cowl member
kaporta elemanı
crew member flying status
(Askeri) mürettebat uçuş durumu
crew member flying status
(Askeri) MÜRETTEBAT UÇUŞ DURUMU: Uçuş sırasında uçağın faaliyeti için esas olan görevleri yapmaktan sorumlu Kongre ve Bakanlık emirleriyle tehlikeli görev zammına müstahak, Kara ordusu mensubunun durumu
cruciform chassis member
(Otomotiv) şasi traversi
defroster member
borusu
defroster member
buz çözücü rampası
diagonal member
çapraz öğe
diagonal member
eğri takviye
diagonal member
diyagonal eleman
diagonal member
çapraz eleman
expulsion of member
(Kanun) aza ihracı
fender member
çamurluk elemanı
fine control member
(Nükleer Bilimler) ince ayar kontrol elemanı
founding member
asli üye
fully paid in member
aidatlarını ödemiş üye
fully paid up member
aidatlarını ödemiş üye
gusset member
köşebent elemanı
hereby recommends member states
(Avrupa Birliği) üye devletlere.... (yapmalarını, etmelerini) tavsiye eder
honour guard member
(Askeri) şeref muhafız mensubu
hood member
motor kaportası elemanı
hood member
kaput elemanı
impact member
darbe elemanı
injured member state
(Politika, Siyaset) zarar gören üye devlet
instrument member
alet elemanı
intermediate member
ara eleman
laund member
(Askeri) KANUN SÖZCÜSÜ: ABD Ordusu'nda; bir genel askeri mahkemenin üyeliğine atanan ve kendisine ayrıca, duruşma esnasında zuhur edecek adli mesele ve işlemlerde karar verme sorumluluğu tevcih edilen subay. Buna (law officer) de denir
longitudinal member
boyuna öğe
members
üyeler

Kulübün bütün üyeleri benimle anlaştılar. - All the members of the club agreed with me.

Bütün üyeler hazır bulundu. - All the members were present.

non member state
üye olmayan ülke
ordinary member
(Ticaret) tabii üye
original length of the member
öğenin orijinal boyu
partition support member
(İnşaat) duvar kirişi
party member
partili
protecting member
koruyucu eleman
reinforcing member
takviye elemanı
roof member
tavan elemanı
safety member
(Nükleer Bilimler) güvenlik elemanı
sect member
tarikat üyesi
shim member
(Nükleer Bilimler) kaba ayar elemanı
sill member
eşik elemanı
sliding member
kayıcı eleman
source member
kaynak üye
spacer member
ara halka elemanı
spring seat member
(Nükleer Bilimler) yay minderi
staff member
personel
stay member
dayanak elemanı
stiffening member
stifner
stiffening member
berkitme çubuğu
structural steel member
(İnşaat) strüktürel çelik öğe
supported member
taşman öğe
supported member
desteklenmiş öğe
supporting member
taşıyıcı öğe
suspension member
asma öğe
sustaining member
destek veren üye
tactical missile; target materials; team member; technical manual; theater missi
(Askeri) taktik füze; hedef materyaller; takım üyesi; teknik talimname; harekat alanı füzesi; troposferik yayın (TROPO) modemi
territory of the member states of the european union
(Avrupa Birliği) Avrupa Birliği üye devletlerinin alanı
this decision is addressed to the member states
(Avrupa Birliği) bu karar üye devletlere hitap eder
tie member
gergi elemanı
timber floor member
(Marangozluk,İnşaat) taban tahtası istinat takozu
towing member
yedekte çekme elemanı
truss member
kafes kiriş öğesi
truss member
kafes kiriş elemanı
underwriting member
(Sigorta) sigortacı üye
unstable structural member
dengesiz öğe
vertical member
dikey eleman
vertical member
düşey öğe
virile member
erkeklik organı
web member
gövde çubuğu
when member states adopt these measures
(Avrupa Birliği) üye devlet bu önlemleri kabul ettiğinde
windshield member
ön cam elemanı
Englisch - Englisch
One of the propositions making up a syllogism
An element of a set
One who officially belongs to a group
In object-oriented programming, a function or piece of data associated with each separate instance of a class
The penis
A limb
{n} a limb, part, head, clause, one of a body
Anyone covered under a health plan (enrollee or eligible dependent) (H)
A member is a person or entity who is an owner of some or all of a Limited Liability Company The business decisions of an LLC are made by the members unless the articles of organization provide that the LLC will controlled by a manager or managers
A LISP function that determines if an element is a member of a set If it is a member of the set then it returns the tail of the list beginning with the first element that matches If it is not a member of the set then a nil list is returned
Hence, a part of a whole; an independent constituent of a body A part of a discourse or of a period or sentence; a clause; a part of a verse
A member of a group is one of the people, animals, or things belonging to that group. He refused to name the members of staff involved Their lack of training could put members of the public at risk
A group or dataset that is in another dataset, dataset A, is a member of dataset A
an organization that is a member of another organization (especially a state that belongs to a group of nations); "the library was a member of the interlibrary loan association"; "Canada is a member of the United Nations"
n (1) An organization (or, occasionally, individual) which has contracted through the Member Agreement to partake in the activities of the W3C (2) A person employed by or otherwise designated by a Member (in sense 1) who participates in the activities of the W3C
Any part of a building, whether constructional, as a pier, column, lintel, or the like, or decorative, as a molding, or group of moldings
An institution that participates in the programs offered by MasterCard International Incorporated
the male organ of copulation (`member' is a euphemism)
A subscriber or eligible dependent who has coverage under the contract The term member also refers to a former dependent or subscriber who was not terminated for gross misconduct, who is eligible for and covered under COBRA
Either of the two parts of an algebraic equation, connected by the sign of equality
This label, which you will find under the FlyerTalker's name, designates that the member has made more than 30 posts but less than 250 posts to the forums
Refers to someone who is a member of the International Association of Home Business Entrepreneurs
A member of an organization such as a club or a political party is a person who has officially joined the organization. The support of our members is of great importance to the Association Britain is a full member of NATO
A part of an animal capable of performing a distinct office; an organ; a limb
While Guests may download and use our free Internet printing software, Members are entitled to a suite of additional printing features and services, such as printer user groups, and email notices and receipts A user of the PrinterOn system with a valid email address and password is referred to as a member A Member is specifically an individual who prints, as distinct from someone who looks after a printer configuration or a corporate account
A person receiving the benefit coverage to whom the ID card is issued A member can also be referred to as "insured", "covered member", or "plan member"
an external body part that projects from the body; "it is important to keep the extremities warm"
One of the persons composing a society, community, or the like; an individual forming part of an association; as, a member of the society of Friends
A member or Member is a person who has been elected to a parliament or legislature. He was elected to Parliament as the Member for Leeds
of a framed structure, as a bridge truss
An individual or dependent who is enrolled in and covered by a health care plan Also called enrollee or beneficiary
An Sympatico Member is someone who has subscribed to the Sympatico Internet service
A person covered under the health plan (includes dependents)
A user who has made at least one post at a community is considered a member of that community
A person enrolled in a health plan; may also be called a beneficiary, enrollee or subscriber Back to Top
A Member of an LLC is an owner of part (or in some states, all) of the LLC A Member in an LLC is analogous to a shareholder in a corporation or a partner in a partnership Some key characteristics and rights of a Member may be set forth in the LLC's Certificate of Formation An Operating Agreement should be drafted which provides details as to a Member's rights, liability, etc
A member country or member state is one of the countries that has joined an international organization or group. the member countries of the European Free Trade Association
{i} individual belonging to an organization or group; part, organ, appendage
A financial institution which is a member of VISA USA and/or MasterCard International A member is licensed to issue cards to cardholders and/or accept merchant drafts
An individual who has been elected to membership in the ASF by the existing members Membership benefits include having a legal voice in the functioning of the Foundation, waived registration fees at the ApacheCon events, and [ ?]
any baptized Christians To become officially registered a letter of transfer from a previous congregation or proof of baptism is needed ECA is a congregation growing by reaching out to the community and offering a place to worship as part of Christ’s family The Episcopal style is to encourage people to find a church home where they will be comfortable and not pressured to do more than they want or feel comfortable doing ECA seeks to grow spiritually as well as in numbers, desiring to be a place where everyone can feel good about bringing friends and neighbors Churches grow because friends are invited to come and join in the celebration of knowing God; this method has been found to be the most successful form of parish growth
one of the persons who compose a social group (especially individuals who have joined and participates in a group organization); "only members will be admitted"; "a member of the faculty"; "she was introduced to all the members of his family"
The word "member" is used in two distinct senses In the first sense it is used to describe a person who has been appointed as a member of the Tribunal under the AAT Act, whether as a presidential member, a senior member or otherwise In the second sense it is used to describe members of the Tribunal who are not presidential members or senior members of the Tribunal
To remember; to cause to remember; to mention
anything that belongs to a set or class; "snakes are members of the class Reptilia"; "members of the opposite sex"
A member is a person who is an owner of some or all of a Limited Liability Company The business decisions of an LLC are made by the members unless the articles of organization provide that the LLC will controlled by a manager or managers
any person covered under a health plan from BlueCross BlueShield of Tennessee, including that person's eligible spouse and/or eligible, unmarried children May be addressed as "You" and "Your "
anything that belongs to a set or class; "snakes are members of the class Reptilia"; "members of the opposite sex
Any essential part, as a post, tie rod, strut, etc
A financial institution that is a member of Visa USA and/or MasterCard International A member is licensed to issue cards to holders and/or accept merchant drafts
companion
Member of Parliament
A representative elected by the voters of an electoral district to the lower house of a parliament
member for Barkshire
Said of one troubled with a cough, vulgarly styled barking
member of staff
An employee in an organisation
member state
A sovereign state which is a member of some kind of confederation of other such states

As of 1st January 2007 the European Union will have 27 member states.

member states
plural form of member state
Member of Congress
A Member of Congress is a person who has been elected to the United States Congress
Member of Knesset
member of the Israeli parliament
Member of Parliament
A Member of Parliament is a person who has been elected by the people in a particular area to represent them in a country's parliament. The abbreviation MP is often used. = MP. MP someone who has been elected to represent people in a parliament
member bank
a bank that is a member of the Federal Reserve System
member firm
A securities firm with officers or partners who are members of an organized exchange
member of
participant in, part of
member of Congress
Congressman, person elected to the United States Congress
member of Parliament
member of the lawmaking body of Great Britain
member of a delegation
person who is a part of a group of delegates
member of council
participant in a committee, official member of a board
member of the opposite sex
person of the opposite gender
member of the same sex
person of the same gender
member state
The 15 Member States of the EU are Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxemburg, The Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom
member state
A country that is a member of the EU
member state
Member state of the European Union, that is Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom
member state
One of the fifteen countries belonging to the European Community They are: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the UK
Euro-member
Describing each of the 12 members of the European Currency Union who have the Euro as their national currency
founding member
A member of an organization that was involved in, or whose membership commenced with, the organization's foundation

The United Nations had 77 founding members.

male member
a male person (man or boy) who is a member of an organisation
male member
common, anatomically sounding euphemism for the penis (regarded as if an additional member on the body, like arms and legs) of a man, boy or male animal
non-commissioned member
A members of the Canadian Forces that is not a commissioned officer; includes warrant officers, non-commissioned officers and privates
non-member
Someone who is not a member (of a club, institution, etc.)
family member
relative, kinsman
board member
A member of a governing board
Anglican church member
person who is a member of the Church of England
Dear Member
polite salutation used at the beginning of a letter
Egged member
owner of stock in the Egged bus company in Israel
Individual Clearing Member
member of a clearing house who is authorized to clear his own transactions and those of his customers but not those of floor brokers (Finance)
Knesset Member
member of the Israeli parliament
Marine Corps member
member of the United States Marines (branch of the navy)
NATO member states
states that took part in the NATO agreement, nations in the western block
Nazi party member
{i} member of the Nazi political party (German political party originally founded and led by Adolph Hitler)
Private Member's Bill
In Britain, a Private Member's Bill is a law that is proposed by a Member of Parliament acting as an individual rather than as a member of his or her political party. a law introduced to the British parliament by a member of parliament who is not a minister in the government
became a member
became a participant in a group
board member
A member of the Board of Directors who are the highest executive body of a company which appoints the President and Chief Executive Officer
board member
member of a management committee
board member
A member in a not-for-profit organization who donates their time, skill, experience and professional and social connections to govern, advise and promote the mission of the organization in which they serve
board member
Each committee chair serves on the Unified Board as a Board Member In addition, the Trustees also serve on the Board, and the leader of the Youth Group
board member
New board members are nominated by sitting board members Responsibilities include attending all board and committee meetings and functions; being informed of the organization's mission and services; serving on committees; and making a personal financial contribution to the organization Topic areas: Governance
charter member
A charter member of a club, group, or organization is one of the first members, often one who was involved in setting it up. An original member or a founder of an organization. an original member of a club or organization British Equivalent: founder member
charter member
one of the original members when an organization was founded
clearing member
member of a financial clearinghouse, one who carries out securities trades and other financial transactions for customers (Finance)
club member
someone who is a member of a club
club member
one who belongs to a club, member of a group
committee member
person who participates in a committee, board member
committee member
a member of a committee
council member
a member of a council
crew member
{i} one who is part of a crew, one who is part of a work group
crew member
a member of a flight crew
cult member
adherent of a system of worship or belief, member of a group devoted to a person idea or thing
founder member
A founder member of a club, group, or organization is one of the first members, often one who was involved in setting it up. someone who has helped to establish a new organization, club etc and is one of its first members American Equivalent: charter member
honorable and gallant member
respected and valiant member of parliament
honorary member
person who has been given membership as a sign of respect
kibbutz member
member of a kibbutz, member of an Israeli cooperative farm
life member
If you are a life member of a club or organization, you have paid or been chosen to be a member for the rest of your life
members
WTO governments (first letter capitalized)
members
—See Class members
members
Bruce Babbitt, Secretary, U S Department of the Interior Dr D James Baker, Under Secretary for Oceans and Atmosphere, U S Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration Ronald H Brown, Secretary, U S Department of Commerce Carol M Browner, Administrator, U S Environmental Protection Agency Benjamin F Chavis Jr , Environmental Justice Advocate Thomas Donahue, Secretary-Treasurer, AFL-CIO Michele Perrault, International Vice President, Sierra Club Timothy E Wirth, Under Secretary for Global Affairs, U S Department of State PCSD Home Page
members
NAFSA: Association of International Educators, the American Association of Community Colleges, the Center for Quality Assurance in International Education, and organizations at several US Universities
members
Segments of the aggregate data structures (arrays, structures, or unions) that are declared to be of either scalar or aggregate data type See also aggregate
members
plural of member
members
are the eligible individuals covered by Providence Health Plan
members
Attribute lists and Texture lists may have more than one level, allowing some truly amazing effects Each level is referred to as a "member " Each member is a complete list in its own right, and all of the member lists are saved in the overall Attribute or Texture list to which they belong
members
The persons in a nonprofit corporation who enjoy rights pursuant to the articles of incorporation, bylaws and state law These rights may include election of the board of directors of the nonprofit corporation Topic areas: Governance
members
The owner(s) of a limited liability company (LLC) Unless the articles of organization or operating agreement provide otherwise, management of an LLC is vested in the members in proportion to their ownership interest in the company
members
Structural part of a building, such as a beam or column
non-member
non-member non-members in AM, also use nonmember Non-members of a club or organization are people who are not members of it. The scheme is also open to non-members Spain imposed levies on farm imports from non-member states. member. someone who is not a member of a particular club or organization
private member
A member of Parliament who does not hold office in the government or in his or her party. a member of parliament who is not a minister in the government
public member
Two members of the COA who are appointed from the public at large to represent the public interest
public member
A public member of a class is a data member or member function that is accessible from everywhere outside the class defining the member as well as from inside the class and from any derived classes
redundant member
component whose addition or deletion does not affect the outcome (Mathematics)
senior member of the press
senior journalist, very experienced journalist
sitting member
someone who is a member of a parliament at the present time
staff member
an employee who is a member of a staff of workers (especially a member of the staff that works for the President of the United States)
structural member
support that is a constituent part of any structure or building
team member
person who is a part of a team, partner; member of a sports team
web member
One of the structural elements connecting the top and bottom flanges of a lattice girder or the outside members of a truss
Türkisch - Englisch

Definition von member im Türkisch Englisch wörterbuch

faal üye active member
(of a society)
member

  Silbentrennung

  Mem·ber

  Türkische aussprache

  membır

  Aussprache

  /ˈmembər/ /ˈmɛmbɜr/

  Etymologie

  [ mem-b&r ] (noun.) 14th century. From Middle English membre from Old French membre from Latin membrum "limb, body part" from Proto-Indo-European *memso-, *mems-ro (“flesh”). Akin to Gothic *mimz "meat, flesh", Crimean Gothic menus. Displaced native Middle English lim, limb "member, limb, joint" (from Old English lim "limb, joint, main branch"), Middle English lith "limb, joint, member" (from Old English liþ "limb, member, join, tip").

  Gemeinsame Collocations

  member of, member of staff

  Videos

  ... NOW EVERYONE, GIVE OUR NEWEST MEMBER ARTHUR ...
  ... Our next question is from LinkedIn member ...

  Wort des Tages

  regale
Favoriten