üye

listen to the pronunciation of üye
Türkisch - Englisch
member

A quartet has one more member than a trio. - Bir dörtlü, bir üçlüden bir üye daha fazladır.

Muiriel is the second member of Tatoeba. - Muiriel, Tatoeba'nın ikinci üyesidir.

(Anatomi) organ

She is a member of this organization. - Bu kuruluşun bir üyesidir.

Tom is a member of this organization. - Tom bu örgütün bir üyesidir.

(yeni) initiate
associate
(Anatomi) organ; member
member (of a group)
insider
member " aza; organ
üye etmek
enrol
üye olmak
enrol
üye olmak
join
üye adı
(Bilgisayar) member name
üye aidatı
subscription
üye aidatı
membership fee
üye charter'ı
(Havacılık) affinity charter
üye ekle
(Bilgisayar) add member
üye etmek
affiliate
üye etmek
enroll
üye girişi
member login
üye girişi
membership login
üye girişi yapmak
login
üye grubu
affinity group
üye kartı
affinity card
üye kimliği
(Bilgisayar) member id
üye listesi
(Bilgisayar) member list
üye listesi
(Bilgisayar) members list
üye no
(Bilgisayar) member id
üye ol
(Bilgisayar) sign up

If you sign up to Facebook, your information will be sent to intelligence agencies. - Facebook'a üye olursanız, bilgileriniz istihbarat örgütlerine gönderilecektir.

üye olarak kabul etmek
co-opt
üye olarak seçme
(Politika, Siyaset) co-optation
üye olmak
to be a member of
üye olmak
be a member of
üye olmak
(Kanun) get in
üye olmak
be affiliated with
üye olmak
be affiliated
üye olmak
to be affiliated with
üye olmak
serve
üye olmak
affiliate to
üye olmak
a member of
üye olmak
affiliated with
üye olmak
affiliated
üye olmak
enroll
üye olmak
to be affiliated
üye olmuş
entered
üye olunan
(Bilgisayar) member of
üye sayısı
number of members
üye temsilcisi
(Ticaret) member representative
üye yeni
initiate
üye ülkeler
(Politika, Siyaset) member states
üye olma
membership
üye olmak
Be affiliated (with), be a member (of)
üye olmak
be affiliated (with)
üye olmak
be a member (of)
Üye Devletler... hakkını saklı tutar
(Hukuk) Member States shall retain the right
Üye Devletlere.... tavsiye eder
(Hukuk) (yapmalarını, etmelerini) hereby recommends Member States (to..., that...)
üye banka
(Ticaret) member bank
üye banka mevduatları
(Ticaret) member bank deposits
üye bağlantısı
(Bilgisayar) member link
üye destek numaraları
(Bilgisayar) member support numbers
üye devlet
(Hukuk) Member State
üye devlet bu önlemleri kabul ettiğinde
(Hukuk) (kendi hukukunda) when member states adopt these measures üye devletler bu direktifin uygulanmasıyla ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerini
üye devletler ..den kaçınırlar
(Hukuk) member states shall abstain from
üye durumunu değiştir
(Bilgisayar) change member status
üye ilişkileri
member relations
üye işyeri anlaşması
(Ticaret) card acceptor agreement
üye kuyrukları
(Bilgisayar) member queues
üye kümesi
(Askeri) element set
üye olma yöntemleri
(Bilgisayar) subscription methods
üye olmak
affiliate
üye olmak
sit on
üye olmak
to be affiliated (with)
üye olmama hali
nonmembership
üye olmamız gerekiyor mu
Do we need to be members
üye olmayan kişi
nonmember
üye olmayan ülke
nonmember country
üye olmayan ülke
(Politika, Siyaset) non member state
üye olmayanlar
(Bilgisayar) not members
üye olunmayan gruplar
(Bilgisayar) not member of
üye ortaklar
(Ticaret) affiliations
üye posta kutusu
(Bilgisayar) member mailbox
üye seçenekleri
(Bilgisayar) member options
üye sunucu
(Bilgisayar) member server
üye tabanı
(Politika, Siyaset) membership base
üye tam sayısı
total member number
üye tür no
(Bilgisayar) member type id
üye türleri
(Bilgisayar) membertypes
üye türü
(Bilgisayar) member type
üye yapmak
enroll
üye yönetimi
(Bilgisayar) memberadmin
üye özellikleri
(Bilgisayar) member properties
üye ülke
(Hukuk) member state
üye ülke
member nation
üyeliğini yazışarak sürdüren üye
corresponding member
aday üye
(Ticaret) affiliate
bağlı üye
(Politika, Siyaset) affiliate member
faal üye
active member
murahhas üye
(Ticaret) executive director
murahhas üye
(Ticaret) managing member
ortak üye
(Kanun,Ticaret) associate member
sendikaya üye olmayan kimse
(Ticaret) outsider
tam üye
(Politika, Siyaset) member state
yarı/muhabir üye
associate
önemli üye
pillar
üyeler
membership
daimi üye
permanent memberregular member
murahhas üye
Corporate executive, executive appointed by the board of directors of a corporation
üye olmak
become a member
Avrupa Birliği Üye Devletlerinin ülkeleri
(Hukuk) territory of the Member States of the European Union
Avrupa Komisyonu'na üye olan ülkeler
(Hukuk) EC member states
aidatlarını ödemiş üye
fully paid in member
aidatlarını ödemiş üye
fully paid up member
anlaşmalı üye işyeri
(Ticaret) contracted merchant
asil üye
permanent member
asli üye
founding member
avrupa topluluğu üyesi daimi üye
Eurocrat
bağımsız üye
mugwump
bilgilendirilmiş üye devlet
(Hukuk) notified Member State
bu tüzük Üye Devletlerde bütünüyle bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanır
(Hukuk) this Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States
daimi üye
(rusya) presidium
derneğe üye olmak
be affiliated to
derneğe üye olmak
affiliate oneself to
destek veren üye
sustaining member
ek üye sistemi
(Politika, Siyaset) additional member system
en kıdemli üye
dean
en kıdemli üye
doyen
faal üye active member
(of a society)
kaynak üye
(Bilgisayar) source member
kiliseye üye olmamış
unconfirmed
kurucu üye
charter member
kırıntılı üye
(Biyoloji) detritic element
mahkumiyete hükmeden Üye Devlet
(Hukuk) sentencing Member State
merkez üye devlet
(Politika, Siyaset) home member state
müdahale eden üye devlet
(Hukuk) intercepting Member State
nato'ya üye ülke
(Askeri) nato member nation
onursal üye
honorary member
operasyon yapan üye devlet
(Hukuk) Member State of operation
ortak üye ülkeler
(Politika, Siyaset) associated countries
ortalama üye
average member
partisine bağlı üye
regular
partiye üye olmak
(Politika, Siyaset) bea member of a party
partiye üye olmak
(Politika, Siyaset) become a member of a party
referans üye ülke
(Tıp) reference member state
sayman üye
(Ticaret) treasurer
sigortacı üye
(Sigorta) underwriting member
sosyeteye üye adam
man about town
standart üye
average member
tabii üye
(Ticaret) ordinary member
yeni üye
recruit

Dan likes to bully new recruits. - Dan yeni üyelere sataşmayı sever.

yeni üye ekle
(Bilgisayar) add new member
yerine getiren üye devlet
(Hukuk) executing Member State
yönetici-üye ilişkileri
(Ticaret) leader-member relations
zarar gören üye devlet
(Politika, Siyaset) injured member state
çevresel üye
(Dilbilim) allophone
çok sayıda üye
(Bilgisayar) multiple members
üye olmak
affiliate#
üye olmak
enter
üyeler
(Hukuk) members

All the members were present. - Bütün üyeler hazır bulundu.

All the members of the club agreed with me. - Kulübün bütün üyeleri benimle anlaştılar.

üyeler
member

All the members of the club agreed with me. - Kulübün bütün üyeleri benimle anlaştılar.

The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP. - Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır.

Türkisch - Türkisch
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza: "İkisi de şehrin satranç kulübü üyelerindendir."- S. F. Abasıyanık
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
Omurgalılarda, kol ve bacaklar
aza
üye aidatı
bakınız: üyelik aidatı
üye olmak
Bir kuruluşa üye olarak girmek
üye tam sayısı
Bir meclisi veya kurulu oluşturan üyelerin tam sayısı
murahhas üye
yetkili olan üye
üye
Favoriten