label

listen to the pronunciation of label
Englisch - Türkisch
{f} etiketlemek
etiket

Çantaya bir etiket iliştirdi. - He attached a label to the bag.

Kısa sürede Terry Tate etiketli bir kutuya rastladım. - I soon came across a box labeled Terry Tate.

tasnif etmek
isim/etiket
{f} sınıflandırmak. 3
(Askeri) ETİKET, MARKA: Bir mamulün tanıtılması, niteliklerinin belirtilmesi için ambalajı üzerine konulan kart
{i} yafta
{f} etiketle

Genellikle etiketleri dikkatli okurum. - I usually read labels carefully.

Karışıklığı önlemek için taban da etiketlendi. - In order to avoid confusion, the bottom is labelled too.

{i} nitelendirici isim/cümlecik
{f} uyarı işareti koymak
sınıflandır/etiketle
nitelendirici isim veya cümlecik
kapı veya pencereye saçak yapmak
{f} etiket yapıştırmak
{f} sınıflandırmak
damgasını vurmak
yağmurluk
belirtke
tanımlamak
(Argo) plak şirketinin etiketi
(Biyokimya) im
(Tıp) işaret
nitelendirici isim
yafta yapıştırmak
tag
paket kağıdı
belge
label
nitelendirmek
hakaret
marka koymak
fletner
label claim
(Tıp) etikette belirtilen
label identifier
etiket tanıtıcısı
label set
etiket takımı
label recommends
prospektüs önerisi
label stock
etiket stok
label and data
(Bilgisayar) etiket ve veri
label as
sınıflandırmak
label cartridge
(Bilgisayar) etiket kartuşu
label contains
(Bilgisayar) etiket içeriği
label control
(Bilgisayar) etiket denetimi
label edge
(Tekstil) etiket kenarı
label feed
etiket beslemesi
label feed door
etiket kesme ünitesi kapağı
label folders
etiket katlayıcıları
label goes here
(Bilgisayar) etiket buraya gelir
label height
(Bilgisayar) etiket yüksekliği
label holder
etiket levhası
label identification
etiket tanima
label layout
(Bilgisayar) etiket düzeni
label length
(Bilgisayar) etiket uzunluğu
label names
(Bilgisayar) etiket adları
label not found
(Bilgisayar) etiket bulunamadı
label options
(Bilgisayar) etiket seçenekleri
label pause
(Bilgisayar) etiket duraklat
label position
(Bilgisayar) etiket konumu
label range
Etiket Aralığı
label settings
(Bilgisayar) etiket ayarları
label title
(Bilgisayar) etiket başlığı
label turnback
kıvrılmış etiket
label window
(Bilgisayar) etiket penceresi
label wizard
(Bilgisayar) etiket sihirbazı
label x
(Bilgisayar) x etiketi
label y
(Bilgisayar) y etiketi
labeled
(Biyokimya) imlenmiş
labeled
(Tıp) işaretlenmiş
approval label
onay etiketi
auto label
(Bilgisayar) otomatik etiketle
care label
(Tekstil) bakım etiketi
custom label
(Bilgisayar) özel etiket
define label
(Bilgisayar) etiket tanımla
edit label
(Bilgisayar) etiket düzenle
form label
(Bilgisayar) form etiketi
header label
üst bilgi etiketi
header label
üst etiketi
identification label
(Bilgisayar,Teknik) tanıtma etiketi
identify label
(Bilgisayar) etiket tanımla
include label and number
(Bilgisayar) etiket ve numarayla birlikte
independent record label
(Muzik) bağımsız plak şirketi
labeled
bandrollü
labeled
(Denizbilim) imlenik
monopoly tax label
bandrol
private label
özel marka
record label
bandrol
record label
kayıt etiketi
record label
(Muzik) plak şirketi
remove label
(Bilgisayar) etiketi kaldır
section label
(Bilgisayar) kısım etiketi
security label
(Bilgisayar) güvenlik etiketi
sensitivity label
duyarlılık etiketi
single label
(Bilgisayar) tek etiket
warning label
uyarı etiketi
white label
bir başka üretici tarafından üretilen ürün yada servisi üretici firmanın izniyle kendi ürünü yada servisi gibi pazarlamak
white label
bir başka üretici tarafından üretilen ve üretici firmanın izniyle kendisininmiş gibi pazarlanan ürün yada servis
adhesive label
yapışkan etiket
file label
dosya etiketi
file label
kütük etiketi
gummed label
yapıştırılmış etiket
header label
rehber etiket
header label
önetiket
header label
başlık etiketi
labelling
{f} etiketle

Nefret söylemi olarak etiketleme konuşma sosyal baskı vasıtasıyla ifade özgürlüğünü sınırlamak için bir yoldur. - Labelling speech as hate speech is a way to limit free speech by means of social pressure.

mailing label
posta etiketi
statement label
deyim etiketi
tape label
şerit etiketi
trailer label
art etiket
volume label
disk adı
bar code label
barkod etiket
blank label
boş etiket
designer label
Tasarımcı etiketi
exterior label
dış etiket
food label
gıda etiketi
labeled
ibareli
labelled
etiketle(mek)
labelling
etıketleyerek
labelling
meto
labels
etiketler
nutrition facts label
beslenme gerçekler etiket
off-label
(Tıp, İlaç) Bir ilacın onaylamış kullanılabilrilik alanı dışında kullanımı
open label
hem hastanın hem de doktorun hastaya hangi tedavinin uygulandığını bildiği çalışmalardır
open-label trial
(Tıp, İlaç) Hem katılımcıların hem uygulayanların hangi ilacın verildiğini bildiği klinik deney
price label
Fiyat etiketi
private label
Bir marka tarafından üretilip, bir başka şirketin markası altında satışa sunulan ürün veya hizmet
private label
Fason Marka
record-label
(Muzik) Plâk şirketi, müzik şirketi
shipping label
Kargo etiketi
backup label
(Bilgisayar) yedekleme etiketi
backup set label
(Bilgisayar) yedek kümesi etiketi
batch label
(Tekstil) parti etiketi
binder label
cilt kapağı etiketi
caption label
(Bilgisayar) resim yazısı etiketi
category label
(Bilgisayar) kategori etiketi
certification regulation label
(Otomotiv) ruhsat düzenleme etiketi
chapter label
(Bilgisayar) bölüm etiketi
data label
veri etiketi
document label
(Bilgisayar) belge etiketi
duplicate label
(Bilgisayar) yinelenen etiket
duplicate label
(Bilgisayar) etiketi çoğalt
end of file label
dosya sonu etiketi
expenses label
(Bilgisayar) masraflar etiketi
format label
(Bilgisayar) etiketi biçimlendir
front label
ön etiket
grade label
(Ticaret) kalite etiketi
green label
(Askeri) YEŞİL YAFTA: Ateş almayan gazların naklinde dikkati çekmek maksadıyla, ambalajların üzerine yapıştırılan yeşil etiket. Ayrıca bakınız: "labelled cargo"
green label
(Askeri) yeşil yafta
gummed label
zamklı etiket
honey label
(Arılık) bal etiketi
hood warning label
(Otomotiv) kaput uyarı etiketi
identification label
tanitma etiketi
improper label registration
hatalı etiket merkezleme
labeler
(isim) etiket makinesi
labeler
{i} etiket makinesi
labeling
(isim) etiketleme
labeling
(Nükleer Bilimler) işaretleme
labeling
{i} etiketleme
labelled
etiketle

Karışıklığı önlemek için taban da etiketlendi. - In order to avoid confusion, the bottom is labelled too.

labelled
(Nükleer Bilimler) etiketli

Devam etmek için lütfen Disk 2 etiketli diski yerleştirin. - To continue, please insert the disc labelled Disc 2.

labeller
{i} etiket makinesi
labeller
(isim) etiket makinesi
labelling
{i} etiketleme

Nefret söylemi olarak etiketleme konuşma sosyal baskı vasıtasıyla ifade özgürlüğünü sınırlamak için bir yoldur. - Labelling speech as hate speech is a way to limit free speech by means of social pressure.

labelling
(Hukuk) sınıflandırmak
labelling
(isim) etiketleme
marking label
markalama etiketi
media label
(Bilgisayar) ortam etiketi
missing label
eksik etiket
nt backup media label library
NT Yedekleme Ortamı Etiket Kütüphanesi
ntms scratch media label library
NTMS Karalama Ortamı Etiket Kütüphanesi
part label
(Bilgisayar) parça etiketi
printed label
(Tekstil) baskılı etiket
red label
(Askeri) KIRMIZI ETİKET: Yanıcı mladdelerin taşınması sırasında dikkati çekmek üzere ambalajların üzerine yapıştırılan kırmızı etiket. Ayrıca bakınız: "labelled cargo"
sample label
(Bilgisayar) örnek etiket
select a label
(Bilgisayar) etiket seç
select label
(Bilgisayar) etiket seç
sensitivity label
duyarlilik etiketi
slice label
dilim içi etiket
source data label
(Nükleer Bilimler) kaynak veri etiketi
sticky label
yapışkanlı etiket
tax label
bandrol
tire pressure label
lastik basınç etiketi
total label
(Bilgisayar) toplam etiket
trailer label
(Bilgisayar,Teknik) katar etiketi
trailer label
(Bilgisayar,Teknik) bitiş etiketi
value/label
(Bilgisayar) değer/etiket
volume label
birim etiketi oylum etiketi
volume label
Birim Tablosu
white label
(Askeri) BEYAZ YAFTA: Asitlerin veya kimyasal aşınma yapan sıvıların naklinde dikkati çekmek maksadıyla üzerine yapıştırılan beyaz renkli etiket
yellow label
(Askeri) sarı yafta
yellow label
(Askeri) SARI YAFTA: Yanıcı katı maddelerin veya oksidasyon yapan maddelerin naklinde, dikkati çekmek için ambalajın üzerine yapıştırılan sarı renkli etiket. Ayrıca bak "labelled cargo"
Türkisch - Türkisch
Bir ürünün kalitesini garanti eden işaret
Bir meslek sendikasınca hazırlanan ve piyasaya sürülecek bir ürünün kaynağı ile üretim koşullarını belirtmek üzere konan etiket
Etiket
Englisch - Englisch
To put a label (a ticket or sign) on (something)
To give a label to (someone or something) in order to categorise that person or thing
A company that sells records
A name attached to some item in source code, especially a point that can be jumped to using a GOTO or similar construct
A name given to something or someone to categorise them as part of a particular social group
A small ticket or sign giving information about something to which it is attached or intended to be attached
{f} affix a label to, affix a tag or sticker to; call, name, give a nickname to; classify
{i} ticket; tag; sign; note, slip of paper; nickname; text which appears on a computerized note (Computers); destination of a GOTO command (Computers)
{n} a short direction on any thing, a ribbon
Defines the label to be printed for the computed value in the COMPUTE command The maximum length of a COMPUTE label is 500 characters
In mediæval art, the representation of a band or scroll containing an inscription
trade name of a company that produces musical recordings; "the artists and repertoire department of a recording label is responsible for finding new talent"
the word or phrase with which a paragraph begins
A sequence of nops (no-operation instructions) in the genome that are used to modify the instruction that precedes them Typically they are used to reference another point in the code where the complement label is located
A label is a piece of paper or plastic that is attached to an object in order to give information about it. He peered at the label on the bottle
A security indicator assigned to an entity in the Trusted Solaris Operating Environment that indicates the level to which the entity should be protected All labels have at least two components: a classification indicating the hierarchical level of security, and zero or more compartments for defining who has a need to access to the entity given a sufficiently high classification See also clearance, sensitivity label, and CMW label
a radioactive isotope that is used in a compound in order to trace the mechanism of a chemical reaction
A unique name or other nominal code assigned to identify the geographic representation of a map feature It is distinguished from attribute data by serving as the unique identifier for geographic features (e g , label: Jones Lake; attributes: area, depth, water quality)
disapproval If you say that someone or something is labelled as a particular thing, you mean that people generally describe them that way and you think that this is unfair. Too often the press are labelled as bad boys Certain estates are labelled as undesirable They are afraid to contact the social services in case they are labelled a problem family If you venture from `feminine' standards, you are labelled aggressive and hostile. = brand
affixed to anything, and indicating, usually by an inscription, the contents, ownership, destination, etc
A brass rule with sights, formerly used, in connection with a circumferentor, to take altitudes
A tassel
Any written, printed, or graphic material displayed on or affixed to containers of hazardous chemicals
An identifier followed by a colon, used to identify a statement in a program Usually the target of a goto or switch statement
To affix in or on a label
attach a tag or label to; "label these bottles"
A descriptor which contains the name of a contact item field, for instance First name or Home address
assign a label to; designate with a label; "These students were labelled `learning disabled'"
(1) An identifier within or attached to a set of data elements T (2) An identifier followed by a colon, used to identify a statement in a program (3) In C and C++, the target of a goto switch statement
Any written, printed, or graphic matter affixed to, applied to, attached to, blown into, formed or moulded into, embossed on, or appearing upon a package containing any product for purposes of branding, identifying, or giving any information with respect to the product or to the contents of the package; however, an inspector’s tag or other non-promotional text affixed to or appearing upon a product shall not be deemed to be a label that requires the label information prescribed
attached to a document to hold the appended seal; also, the seal
- information placed on outside of a package for quick identification of the type and radioactive level of material being stored or transported
Any written, printed, or graphic sign or symbol displayed on or affixed to containers of hazardous chemicals Should contain identity of the material, appropriate hazard warnings, and name and address of the chemical manufacturer, importer, or other responsible party
pronounce judgment on; "They labeled him unfit to work here"
la·bel labels labelling labelled in AM, use labeling, labeled
A barrulet, or, rarely, a bendlet, with pendants, or points, usually three, especially used as a mark of cadency to distinguish an eldest or only son while his father is still living
The printing on the actual CD Accomplished by screen, pad or offset printing methods Also refers to the paper label affixed to a vinyl record [BACK]
distinguish (an element or atom) by using a radioactive isotope or an isotope of unusual mass for tracing through chemical reactions
The name now generally given to the projecting molding by the sides, and over the tops, of openings in mediæval architecture
In spreadsheets, refers to text, or numbers represented as text If numbers are entered as labels, most programs cannot use them in mathematical operations Synonymous with STRING
29 CFR 1910 1200 (Manufacturer's Responsibility) (f) "Labels and other forms of warning " (1) The chemical manufacturer, importer, or distributor shall ensure that each container of hazardous chemicals leaving the workplace is labeled, tagged or marked with the following information: (i) Identity of the hazardous chemical(s); (ii) Appropriate hazard warnings; and (iii) Name and address of the chemical manufacturer, importer, or other responsible party
If you say that someone gets a particular label, you mean that people show disapproval of them by describing them with a critical word or phrase. Her treatment of her husband earned her the label of the most hated woman in America
A slip of silk, paper, parchment, etc
A type of data that can be entered into a spreadsheet cell It consists of words that usually label a column or row of numbers (SpSht, Gr 6)
Printed information on the surface opposite to the entrance surface Note that the label side of a CD contains metallized pits and grooves, and usually employs a protective coating under the printed information
A slip of ribbon, parchment, etc
A paper label, usually circular, affixed to the centre portion of disc records and containing identifying information about the provenance and contents of the recording Before paper labels began to be used, circa 1900, information was etched or stamped onto the surface of the disc in the same area
Notice attached to a container, bearing information concerning its contents
A slip of e g paper or metal attached to an object to indicate the nature, ownership, destination, contents and/or other particulars of the object
The non-nestable LABEL element accomplishes two tasks: association of a description with a form fiel control and increasing the size of the active user interface region for selectiong the form control
It always has a square form, as in the illustration
To affix a label to; to mark with a name, etc
a brief description given for purposes of identification; "the label Modern is applied to many different kinds of architecture"
as, to label a bottle or a package
an identifying or descriptive marker that is attached to an object
as, the label of a bottle or a package
distinguish (as a compound or molecule) by introducing a labeled atom
A tag or special section of the packaging on a product which identifies the manufacturer and defines the product including materials used in production See also HANG TAG, TAG, SWING TAG
If something is labelled, a label is attached to it giving information about it. The stuff has never been properly logged and labelled Meat labelled `Scotch Beef' sells for a premium in supermarkets All the products are labelled with comprehensive instructions
A no-op marker statement that simply indicates its location in code for later reference, e g , by a break or continue statement Not related to the more common label name
One of seven descriptive names and colors that you can attach to files and folders using the Label menu in the Finder You can sort files and folders by label to group related files and folders together (to do so, choose "By Label" from the View menu) To change the names and colors of labels, use the Labels control panel
A writing annexed by way of addition, as a codicil added to a will
The label is an atom or molecule which is attached to either the ligand or binding protein and which, by itself or as part of an enzyme system, is capable of generating a signal which can be quantitated
an identifying or descriptive marker that is attached to an object a radioactive isotope that is used in a compound in order to trace the mechanism of a chemical reaction distinguish (an element or atom) by using a radioactive isotope or an isotope of unusual mass for tracing through chemical reactions distinguish (as a compound or molecule) by introducing a labeled atom assign a label to; designate with a label; "These students were labelled `learning disabled'
label cloud
tag cloud
label clouds
plural form of label cloud
label scars
plural form of label scar
label whore
(Argo) A label whore is someone who only wears brand name clothes, with the name of the brand usually placed somewhere for all to see. A walking advertisement for a clothing store or brand. • Example: Look at that spaz wearing all Abercrombie. What a label whore
label prefix
character which indicates a label in electronic spreadsheets
charity label
A label sold by charities in form of a cinderella stamp to raise funds
extra-label
Of or pertaining to the use of a drug in a way or for a purpose not specified on the label, or specifically the information provided by the manufacturer
labeled
Simple past tense and past participle of label
labeler
A person or device that produces or affixes labels
labeling
The introduction of a traceable chemical group (e.g., containing an isotope or a fluorescent dye) into a protein or other biomolecule of interest so it can be tracked or quantified during experimental analysis
labeling
A set of labels applied to the various objects in a system

4:00PM (722) An upper bound for the number of graceful labelings of a path with n edges. Sylvia R. Naples, Bard College.

labelled
Simple past tense and past participle of label

I've labelled the file and put it on your desk..

off label
Use of a prescription medication by a physician to treat a condition other than that for which the drug was approved by the Food and Drug Administration (FDA)

While the drug is approved for use in treating stomach cancer, many doctors prescribe it off label for other cancers as well.

off-label
Alternative spelling of off label
record label
the brand of a company that produces records
record label
the label in the centre of a phonograph record
spin label
An organic compound, containing an unpaired electron spin, that can be bonded to a molecule under investigation so as to be analysed using electron spin resonance spectroscopy
white label
A vinyl record with a white label or white background (rather than artwork), typically used for test records or promotion
white label
An unbranded product – a brand name product which has had a white label applied to remove branding so that it can be resold for cheaper without undercutting the value of the brand
white label
A rebranded product – a generically manufactured product, branded with the marketer's or retailer's trade dress
white label
a product that is manufactured by one company and sold to other companies which they then repackage as their own
white label
refers to a product or service that is purchased by a reseller who rebrands the product or service to give the impression that they created it
white label
white-label product or service is a product or service produced by the producer company that other companies (the marketers) rebrand to make it appear as if they made it
care label
A small piece of cloth in a piece of clothing that tells you how to wash it
nutrition facts label
(Gıda) The nutrition facts label (also known as the nutrition information panel, and various other slight variations) is a label required on most pre-packaged foods in North America, United Kingdom and other countries
open-label trial
(Tıp, İlaç) An open-label trial is a type of clinical trial in which both the researchers and participants know which treatment is being administered
private label
A label associated with a specific chain store. Also, a brand or product having a private label ¯ usually hyphenated when used attributively. "Private-label clothes."
private label
A brand or product having a private label ¯ usually hyphenated when used attributively; "private-label clothes"
private label
A label associated with a specific chain store
record-label
(Muzik) In music industry, a brand and a trademark associated with the marketing of music recordings and music videos
record-label
(Muzik) A company that records and sells music

She's signed a three-album deal with a new record label.

designer label
label on a piece of clothing which indicates its designer
gummed label
an adhesive label
labeled
US, past of label
labeled
bearing or marked with a label or tag; "properly labeled luggage
labeled
{s} tagged, affixed with a label; named, classified
labeled
Having a label, tagged
labeled
Defined or described
labeled
bearing or marked with a label or tag; "properly labeled luggage"
labeler
One who labels
labeler
{i} person or thing that attaches labels; classifier; namer
labeling
Printed materials that accompany a prescription drug when shipped in interstate commerce
labeling
The categorizing or grouping of students based on their primary disability Life Skills: skill learned to promote self-care and independent living, such as daily hygiene, dressing, housekeeping, transportation
labeling
The systematic application of terms used to describe content objects A ControlledVocabulary can be used to develop appropriate labels Labeling is performed in conjunction with grouping and is part of the process of organizing
labeling
present participle of label
labeling
{i} act of affixing labels to something, tagging; classifying, naming
labeling
Playback and qualification by a human operator of speech recordings during a call to a speech-based application (speech traces) For each word pronounced, the pronunciation is checked and a literal or phonetic transcription is made and the quality is studied (correct, noisy, truncated, hesitation) If possible, the gender and geographical origins of the speakers are also checked Labeling is used to monitor the behavior of users in relation to the service and to detect any malfunctions in order to improve the human factors of the dialogs (recommendations for the addition of words to the dialogs) and performances by "doping" of the recognition models
labeling
Each person who offers for transportation or transports a hazardous material [see hazardous material definition] in any packages or containment [see containment definition] devises listed in 49CFR172 400 shall label the package or containment device with labels specified for the material in the table listed in 49CFR172 101 (49CFR172 400) Back to Top
labeling
In special education, refers to the names or categories used to classify individuals who exhibit different behaviors or have specific conditions The effects of labeling may have long-lasting and negative consequences
labeling
the physical adding of the sudoc number to the publication Do not label documents which are being sent to Serials
labelled
CW, past of label
labelled
Defined or described
labelled
Having a label, tagged
labelled
bearing or marked with a label or tag; "properly labeled luggage"
labelled
{s} tagged, affixed with a label; named, classified
labeller
{i} one who labels; one who affixes labels; one who names; one who sorts, one who classifies
labelling
Packaging information that can be used for a variety of promotional, informational and legal purposes p 288
labelling
Any words, particulars, trade marks, brand name, pictorial matter or symbol relating to a foodstuff and placed on any packaging, document, notice, label, ring or collar accompanying or referring to such foodstuff
labelling
present participle of label
labelling
activities associated with the design and content of the wording on a product or package which identifies it and provides instructions for its handling and use
labelling
{i} act of affixing labels to something, tagging; classifying, naming
labels
Headings, row titles, and other alphabetic text in a spreadsheet
labels
An operator used to display scalar values of a SetOfPoints object in text format Displays one text string for each point in the object
labels
Words, titles, or text within a spreadsheet that are used to form row and column headings
labels
A Label consists of the character ``#'' (ordinal value 35), followed by a non-negative Integer, followed by the Character ``: '' (ordinal value 58) The integer value of the label should be small enough to be represented in a 32-bit machine word (eg ) There is no requirement that labels be generated sequentially, nor that they consist of consecutive values For example, an expression may contain exactly three labels, ``#123: '', #2, and ``#95: '', in that order
labels
Plural of label
labels
Issued by Agriculture Canada, Breeding institutions or the CSGA to identify the pedigree and class of a seed stock Labels may also be known of as tags
labels
Cells with textual information
labels
the components of an Internet host name
labels
Third-person singular simple present of to label
labels
Any written, printed, or graphic matter on or attached to packaged fertilizer or used to identify fertilizer distributed in bulk or held in bulk storage Label shall include: brand or product name, grade, guaranteed analysis, net weight, and name of company and address
labels
All legal consumer explosives have mandatory labelling requirements Included on these labels should be the manufacturer's name and address, cautions, and directions for use
own label
Own label is the same as own brand. People will trade down to own labels which are cheaper. own brand
private label
A retailer's proprietary card Accepted only at that merchant's retail establishments
private label
The term used to describe a mortgage security whose issuer is an entity other than a U S government agency or U S government-sponsored enterprise Such issuers may be subsidiaries of investment banks, financial institutions, or home builders
private label
Credit or debit card that can be used only within a specific merchant's store
private label
A packaged goods product, similar to a national brand but produced under contract by retailer or wholesaler
private label
A product label or brand owned by a wholesaler or a retailer (i e , a supermarket item bearing a store label with an item's name) for a line or variety of items for exclusive distribution, usually priced lower than manufactured brands to appeal to bargain conscious customers (see Own Brand)
private label
cards A private label card is issued by a retail outlet, such as a department store or gasoline company, and contains the logo of the retailer It is accepted only by the retailer who issued it Retailers partner with a bank or a card-issuing management company to back the cards
private label
A full solution including branded DNS, to run your own Internet Service Provider Very popular with resellers who want to be their own solutions provider, but who do not want the problems of handling the technological aspect or hiring the manpower to run it
union label
An identifying mark attached to a product indicating it has been produced by members of a trade union
volume label
logical name given to each disk at the time of startup (Computers)
vote for the individual not for the label
vote in favor of a candidate but not for the whole political party
Türkisch - Englisch
label
label

  Silbentrennung

  la·bel

  Türkische aussprache

  leybıl

  Aussprache

  /ˈlābəl/ /ˈleɪbəl/

  Etymologie

  [ lA-b&l ] (noun.) 14th century. Middle English label (“narrow band, strip of cloth”) from Old French label, lambel (Modern French: lambeau), of Germanic origin, from Low Frankish *labba (“torn piece of cloth”) from Proto-Germanic *lappjaz, *lappēn, *lappōn, *lapil- (“cloth stuff, rag, scraps, flap, dewlap, lobe, rabbit ear”) from Proto-Indo-European *leb- (“blade”). Akin to Old High German lappa "rag, piece of cloth" (German Lappen "cloths"), Old English læppa "skirt, flap of a garment". More at lap.

  Videos

  ... But you see people that they'll get this label. ...
  ... She's like -- When I was on my first record label, Def Jam, ...

  Wort des Tages

  devious
Favoriten