kurnazlık

listen to the pronunciation of kurnazlık
Türkisch - Englisch
trick
craftiness
art

Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice. - Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır.

artfulness
archness
shiftiness
astuteness
artifice

Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice. - Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır.

cunning
wheeling and dealing
wheeler dealing
subtlety
stratagem
finesse
foxiness
cunning, foxiness
shenanigan
cunning, guile, ruse, craft
strategy
subtility
smartness
slyness
wiliness
dodge
guile
wile
sophistication
craft
trickiness
ruse

It could just be a ruse. - Bu bir kurnazlık olabilir.

shrewdness
devilment
{i} arts
astute
shenanigans
{i} wrinkle
kurnaz
crafty

Tom is very crafty, isn't he? - Tom çok kurnaz, değil mi?

You are really crafty. - Sen gerçekten kurnazsın.

kurnaz
shrewd

He is shrewd and calculating. - O, kurnaz ve hesapçıdır.

They are shrewd in trade. - Onlar ticarette kurnaz.

kurnaz
cunning

People say that the fox is more cunning than other animals. - İnsanlar tilkinin diğer hayvanlardan daha kurnaz olduğunu söylerler.

She's a cunning linguist. - O kurnaz bir dilbilimcidir.

kurnazlık etmek
fox
kurnaz
{s} smart
kurnaz
{s} quirky
kurnaz
{s} cute
kurnaz
{s} slim
kurnaz
mercurial
kurnaz
artful
kurnaz
fox

People say that the fox is more cunning than other animals. - İnsanlar tilkinin diğer hayvanlardan daha kurnaz olduğunu söylerler.

It is said that the fox is more cunning than any other animal. - Tilkinin diğer hayvanlardan daha kurnaz olduğu söylenir.

kurnaz
guileful
kurnaz
trickier
kurnaz
shrewdest
kurnaz
wise
kurnaz
design
kurnaz
wheeler-dealer
kurnaz
leerier
kurnaz
{s} feline
kurnaz
hard-boiled
kurnaz
slick
kurnaz
cagey
kurnaz
cagy
kurnaz
subtle
kurnaz
vulpine
kurnaz
knowing
kurnaz
tricky
kurnaz
canny
kurnaz
snaky
Kurnaz
savvy
kurnaz
sly

Aren't you the sly one? - Sen kurnaz biri değil misin?

kurnaz
{s} roguish
kurnaz
hardboiled
kurnaz
{s} cattish
kurnaz
subtile
kurnaz
{s} shifty
kurnaz
{s} arch
kurnaz
{i} slyboots
kurnaz
sly old fox
kurnaz
hard boiled
kurnaz
{s} wily
kurnaz
{i} coon
kurnaz
{s} foxy
kurnaz
{s} catty
kurnaz
{s} downy
kurnaz
{i} weasel
kurnaz
parlous
kurnaz
wide awake
kurnaz
{s} heady
kurnaz
{s} serpentine
kurnaz
wise guy
kurnaz
{s} leery
kurnaz
sharp

Tom is really sharp, isn't he? - Tom gerçekten kurnaz, değil mi?

kurnaz
astute
kurnaz
dodger
kurnaz
designing
kurnaz
dodgy
kurnaz
wheeler dealer
kurnaz
politic
kurnaz
disingenuous
kurnaz
{s} calculating

He is shrewd and calculating. - O, kurnaz ve hesapçıdır.

Tom is cunning and calculating. - Tom kurnaz ve çıkarcıdır.

kurnaz
snuff
kurnaz
cunning, foxy, sly, shrewd, canny, wily, astute, artful, crafty, sharp
kurnaz
cunning, foxy
Türkisch - Türkisch
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş: "Ön tarafta bir yer bulup oturunca kurnazlığına pek sevindi."- H. Taner
Kurnaz
hinoğlu
kurnaz
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz
kurnaz
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz: "Nedim kurnaz, benden iki gün evvel izin aldı."- A. Gündüz
kurnazlık
Favoriten