koyuvermek

listen to the pronunciation of koyuvermek
Türkisch - Englisch
to set free, let go
set free
let
let out
let go
unfasten
clap
release
koy
{i} cove

I used to make sure I put a cover over my motorcycle at night. - Ben gece motosikletimin üstüne bir kılıf koyduğumu sağlama alırdım.

Tom put a cover over his car. - Tom arabasının üstüne bir kılıf koydu.

koyuvermek, koyvermek
to release, to set free, to let sb/sth go, to let sb out
koy
put

Put some salt on your meat. - Etinin üzerine biraz tuz koy.

Please put a cassette in the VCR and press the record button. - Lütfen VCR'a bir kaset koy ve kayıt butonuna bas.

koy
{f} putting

In his essay Esperanto: European or Asiatic language Claude Piron has shown the similarities between Esperanto and Chinese, thereby putting to rest the notion that Esperanto is purely eurocentric. - Esperanto: Avrupa veya Asya dili denemesinde Claude Piron, Esperanto ve Çince arasındaki benzerliği gösterdi ve Esperanto'nun yalnızca Avrupa merkezli olduğunu ortaya koydu.

Tom is putting stuff in his backpack. - Tom çantasına eşyalarını koyuyor.

koy
inlet
koy
{i} sound

I put my fingers in my ears to block out the terrible sounds. - Ben korkunç sesleri engellemek için parmaklarımı kulaklarıma koydum.

What sound does a sheep make? - Bir koyun nasıl ses çıkarır?

koyuverme
desorption
koy
{i} arm

Tom put the thermometer under his arm. - Tom ısıölçeri kolunun altına koydu.

Tom put his arm around Mary. - Tom kolunu Mary'nin etrafına koydu.

koy
indentation
koy
loch
koy
bight
koy
shag
kahkahayı koyuvermek
to burst into laughter
kendini kapıp koyuvermek
1. to cease to take an interest in oneself, let oneself go. 2. to lose oneself in (a project)
koy
{i} creek
koy
{i} armlet
koy
{i} basin
koy
bay, cove, inlet
koy
small bay, cove
koy
bay

We were granted the privilege of fishing in this bay. - Bize bu koyda özel balık tutma izni verildi.

koy
shagged
makaraları koyuvermek/salıvermek
to burst into laughter
sakal bırakmak/koyuvermek/salıvermek/uzatmak
to grow a beard; to let one's beard grow
su koyuvermek
1. (for something) to ooze a lot of water (while being cooked). 2. slang to become impudent, overstep the mark, spoil the fun by going too far
Türkisch - Türkisch
Salmak, serbest bırakmak
Oluruna bırakmak
koyvermek
KOY
(Osmanlı Dönemi) Küçük körfez. Karanın içine girmiş, rüzgârdan saklı deniz parçası. Deniz koyuna benzer, çevresi mahfuz yer. Köşe, bucak
Koy
bük
Koyuverme
koyverme
Koyuverme
mola
koy
Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez: "Sandalını Kaşık Adası'nın bir küçük koyuna çekti."- S. F. Abasıyanık
koy
Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez
koyuverme
Koyuvermek, koyvermek işi
koyuvermek
Favoriten