enlistment

listen to the pronunciation of enlistment
Englisch - Türkisch
kayıt
gönüllü yazılma
kaydedilme
askere alma
(Askeri) GÖNÜLLÜ ASKER OLMA: Mecburi askerlik (induction) dışında, silahlı kuvvetlere ilk kaydını gönüllü olarak yaptırma
{i} sağlama
{i} askerlik
[n] gönülü kaydedilme
{i} elde etme
enlistment record
(Askeri) hal tercümesi
enlistment option
(Askeri) hizmet seçme hakkı
enlistment option
(Askeri) HİZMET SEÇME HAKKI: Gönüllü yazılmak isteyen bir kimseye, gönüllü askerliğe girdiği taktirde, yetiştirileceği veya atanacağı görev veya coğrafi bölgeyi şahsen seçmesi için verilen fırsat
enlistment record
(Askeri) HAL TERCÜMESİ: Bir kimse tarafından, gönüllü askere girdiği zaman doldurulan ve o kimsenin şahsı ile ilgili bilgileri yazdıklarının doğruluğunu teyit eden vesikaları, gönüllü kayıt sözleşmesini ve yemin vesikasını içine alan devamlı bir kayıt formu
enlist
yardımını temin etmek
enlist
{f} askere kaydolmak/yazılmak; askere kaydetmek/yazmak
enlist
askere almak
enlist
(Askeri) gönüllü askere almak
enlist
asker yazmak
enlist
askere yazılmak
enlist
askere kaydolmak
enlist
sağlamak destek
enlist
kaydolmak
evasion of enlistment
(Askeri) bakaya
enlist
(yardım/sempati/vb.) kazanmak
enlist
asker olmak
enlist
kaydol

Mezun olduktan sonra, Tom askere kaydoldu. - After graduating, Tom enlisted.

Ben Hava Kuvvetlerine kaydoldum. - I enlisted in the Air Force.

enlist
sağlamak
term of enlistment
kaydetme süresi
contractor of enlistment
(Askeri) GÖNÜLLÜ ASKER SÖZLEŞMESİ: A. B. D. Ordusunda, gönüllü olarak askere giderken ordu ile şahıslar arasında akdedilen mukavele
contractor of enlistment
(Askeri) gönüllü asker sözleşmesi
enlist
{f} gönüllü yazılmak
enlist
{f} askere kaydetmek
enlist
enlistmentkaydetme
enlist
{f} kayırmak
enlist
{f} sağlamak (destek)
enlist
x sağla/askere al/git
enlist
gönüllü asker yazma veya yazılma
enlist
(Askeri) GÖNÜLLÜ ASKERE ALMAK, GÖNÜLLÜ ASKER KAYDETMEK: Şartlara uyan isteklileri askere almak
enlist
gönüllü olarak askere gitmek
enlist
{f} kaydetmek
enlist
kaydedilme
enlist
{f} yardımını sağlamak
fraudulent enlistment
(Askeri) HİLE İLE ASKERE GİRME: Orduya girmeye engel olacak hususları gizlemek veya yanlış beyanda bulunmak suretiyle bir kimsenin erat sınıfına girmeye muvaffak olması
fraudulent enlistment
(Askeri) hile ile askere girme
oath of enlistment
(Askeri) ASKER YEMİNİ: Orduya alınan her er tarafından, A. B. D. Hükümetine karşı, genellikle, fakat zaruri olmayarak verilen söz ve askerlik görevini sadakatla yapacağına dair içilen and
re enlistment
tekrar askere alma
Englisch - Englisch
Voluntary service based on an individuals' desire to serve a cause
Enlistment is the period of time for which someone is a member of one of the armed forces. At the end of my term of enlistment I decided to return to civilian life. = service
{i} act of enlisting persons for military service; act of signing up for military service
Enlistment is the act of joining the army, navy, marines, or air force. Canadians seek enlistment in the US Marines because they don't see as much opportunity in the Canadian armed forces
Voluntary service based on an individuals desire to serve a cause
The act or enlisting, or the state of being enlisted; voluntary enrollment to serve as a soldier or a sailor
The writing by which an enlisted man is bound
a period of time spent in military service
enlist
To secure, to obtain

They enlisted government's support.

enlist
To join a cause or organization, especially military service

The army wants potential soldiers to enlist.

enlist
To recruit the aid or membership of others

We enlisted fifty new members.

enlist
to enter voluntarily the military service by formal enrollment
enlist
To enter on a list; to enroll; to register
enlist
join the military engage somebody to enter the army
enlist
If you enlist the help of someone, you persuade them to help or support you in doing something. I had to cut down a tree and enlist the help of seven neighbours to get it out of the garden! I've read that you've enlisted some 12-year-olds to help out in your campaign
enlist
as of aid, help, services, or support
enlist
To enter heartily into a cause, as if enrolled
enlist
To engage for military or naval service, the name being entered on a list or register; as, to enlist men
enlist
join the military
enlist
If someone enlists or is enlisted, they join the army, navy, marines, or air force. Michael Hughes of Lackawanna, Pennsylvania, enlisted in the 82nd Airborne 20 years ago He enlisted as a private in the Mexican War Three thousand men were enlisted He decided to enlist
enlist
To secure the support and aid of; to employ in advancing interest; as, to enlist persons in the cause of truth, or in a charitable enterprise
enlist
engage somebody to enter the army
enlist
{f} draft into military service; voluntarily join the military; voluntarily join a cause
enlist
To enroll and bind one's self for military or naval service; as, he enlisted in the regular army; the men enlisted for the war
enlistments
plural of enlistment
enlistment
Favoriten