kalite

listen to the pronunciation of kalite
Türkisch - Englisch
quality

I prefer quality to quantity. - Kaliteyi miktara tercih ederim.

The quality of higher education must answer to the highest international standards. - Daha yüksek eğitim kalitesi, en yüksek uluslararası standartlara cevap vermelidir.

sort
(Ticaret) duality
cast
qulatiy
calibre
standard

The quality of higher education must answer to the highest international standards. - Daha yüksek eğitim kalitesi, en yüksek uluslararası standartlara cevap vermelidir.

class
grade

This boat is made with high grade aluminum and high strength iron. - Bu tekne üstün kaliteli alüminyum ve yüksek güçlü demir ile yapılır.

chop
water

Many people around the world don't have access to good quality water. - Dünyadaki birçok insanın iyi kalitede suya erişimi yok.

What is the quality of the water that the Palestinians drink in the occupied territories? - Filistinlilerin işgal altındaki topraklarda içtiği suyun kalitesi nedir?

swell
prize
quality of
in quality
kalite belgesi
certificate of quality
kalite teminatı/güvencesi
(Askeri) quality assurance
kalite altyapısı
(Ticaret) quality infrastructure
kalite ayarı
(Bilgisayar) quality setting
kalite bozulması
(Havacılık) degradation
kalite denetimi
quality control
kalite değerlendirme
(Gıda,Teknik) quality assessment
kalite güvence
quality assurance
kalite güvencesi
(Ticaret) quality standard
kalite hedefi
quality objective
kalite iyileştirmesi
quality improvement
kalite karakteristiği
quality characteristics
kalite kaybı
(Ticaret) deterioration
kalite kontrolu
quality assurance
kalite kontrolü
quality assurance
kalite kontrolü
(Ticaret) process control
kalite kontrolü
quality audit
kalite kontrolü
grade control
kalite kontrolü
(Ticaret) ouality control
kalite kriteri
quality criteria
kalite maliyeti
(Ticaret) cost of quality
kalite müdürlüğü
(Ticaret) quality management
kalite müdürü
(Ticaret) quality manager
kalite planlaması
quality planning
kalite politıkası
quality policy
kalite sertifikası
quality certificate
kalite sigortası
quality assurance
kalite sorumlusu
(Ticaret) quality manager
kalite testi
(Ticaret) benchmark
kalite testi
(Ticaret) bench mark
Kalite yönetim müdürü
Manager of Quality Management,Quality Management Manager
kalite denetmeni
Quality inspector
kalite uygunluk belgesi
certificate of quality conformity
kalite yönetim sistemleri uzmanı
Expert of quality management systems
kalite yönetimi
quality management, QM
kalite artmak
(quality) improve
kalite artışı
quality improvment
kalite belgesi
chop
kalite denetçisi
(Ticaret) quality auditor
kalite deneyi
quality test
kalite diagnostikleri
quality diagnostics
kalite el kitabı
(Teknik,Ticaret) quality manual
kalite etiketi
(Ticaret) grade label
kalite etiketlemesi
(Ticaret) grade labelling
kalite faktörü
quality factor
kalite farkı
(Ticaret) quality difference
kalite gerekliliği
(Ticaret) quality requirement
kalite gözetimi
(Ticaret) quality monitoring
kalite halkası
(Ticaret) quality ring
kalite işareti
plate mark
kalite işareti
(Ticaret) quality mark
kalite işareti
hallmark
kalite işareti
(Ticaret) countermark
kalite kayıt kontrolü
(Tıp) quality record control
kalite kontrol raporu
(Ticaret) quality control report
kalite kontrol çartı
quality control chart
kalite kontrolleri
(Ticaret) quality checks
kalite kontrolü
quality control, grade control
kalite kontrolü
quality control
kalite kontrolü quality control, testing
for quality
kalite kontrolünde
(Ticaret) allowable defects
kalite koşulları
(Ticaret) quality requirements
kalite mesafesi
(Askeri) quality distance
kalite mühendisliği
quality engineering
kalite numunesi
(Tekstil) quality sample
kalite onay işareti
(Ticaret) certification mark
kalite planı
quality plan
kalite projesi
(Politika, Siyaset) mstq project
kalite simgesi
(Tekstil) quality mark
kalite sistemi
(Ticaret) quality system
kalite taslak
(Bilgisayar) quality draft
kalite teminat timi
(Askeri) quality assurance team
kalite tetkik temsilcisi
(Askeri) quality surveillance representative
kalite tetkiki
(Askeri) quality surveillance
kalite tuğla
(İnşaat) engineering brick
kalite uygunsuzluk raporu
(Askeri) quality deficiency report
kalite uzmanı
(Ticaret) quality specialist
kalite zinciri
(Ticaret) quality chain
kalite örneği
(Ticaret) sample of quality
kalite-harici tonaj
(Matbaacılık, Basımcılık) downgraded tonnage
kağıt/kalite
(Bilgisayar) paper/quality
birinci kalite
world class
birinci kalite
first quality
birinci kalite
prime
birinci kalite
(Ticaret) grade a
en iyi kalite
top quality
en iyi kalite
(Konuşma Dili) blue chip
en iyi kalite
top-notch
en iyi kalite
(Ticaret) superior quality
ikinci kalite
second-rate
kalite kontrol
quality control
a kalite
(Kalite Kontrol) A quality

"A qualty conculting.".

birinci kalite
premium quality
en iyi kalite
premium quality
toplam kalite yönetimi
(Ticaret) total quality management
üst kalite
premium quality
birinci kalite
first-rate
birinci kalite bira
ale
birinci kalite mal
(Ticaret) first choice articles
düşük kalite
poor quality
ekonomik kalite
(Havacılık) economic equality
en iyi kalite
tiptop
ikinci kalite
second quality, second-rate
ikinci kalite
second-class
ikinci kalite
second-best
ikinci kalite mal
seconds
iyi kâlite
high quality
kalite kontrol
assay
kötü kalite
poor quality
normal kalite
(Bilgisayar) quality normal
ortalama kalite
(Ticaret) mr average quality
parti kalite korunması
(İstatistik) lot quality protection
parti kalite muhafazası
(İstatistik) lot quality protection
tamamen iyi kalite
(Ticaret) fully good
tercih edilen kalite
(Bilgisayar) preferred quality
toplam kalite standartları
(Hukuk) overall quality standarts
uygunsuz kalite beton
(İnşaat) concrete of inadequate quality
uçurtma şeklinde kalite damgası
kite mark
yeterli kalite
sufficient
yüksek kalite
superior quality
yüksek kalite
high quality
çok düşük kalite
low quality
üstün kâlite
high quality
üstün kâlite
supereminence
üstün kâlite
superior quality
Türkisch - Türkisch
Osmanlı donanmasında kullanılmış, çektiri türünden bir savaş gemisi
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
üstün nitelikli, üstün yetenekli
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik: "Saatin kalitesi, kurgu mekanizmasında, yani zembereğindedir."- H. Taner. Üstün nitelikli
On dokuz ya da yirmi dört kürekçisi olan, çektiri türünden savaş gemisi
Osmanlı Donanmasın da küçük savaş gemisi
Üstün nitelikli
nitelik
KALİTE
(Osmanlı Dönemi) Fr. Vasıf
kalite kontrolü
Her türlü malın üretiminin başlangıcından mal çıkışına kadar nitelik ve özelliğinin belirlenmesi için yapılan analiz ve denetim
kalite riski
Alıcının, varış yerine gelen malının kalitesi için yüklendiği riziko
kalite çemberleri
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sayesinde gönüllülerin ekipler oluşturması
kalite
Favoriten