jesting

listen to the pronunciation of jesting
Englisch - Türkisch
ağız şakası
{i} latifeli
eğlendirici
güldürücü
{f} şaka et
şaka ederek
jest şaka yap
{s} komik
{s} şakalı
{s} şakacı
{s} gülünç
şaka yollu/şakacı
facetious
patavatsız
humorous
güldürü
jest
mizah
jest
espri
facetious
uygunsuz şakalar yapan
facetious
sulu
jest
takılmak
jest
şaka

Şakacıktan öldürdüğün sincap ciddi olarak ölür. - The squirrel that you kill in jest, dies in earnest.

Bir zamanlar hayatın bir şaka olduğunu, her şeyin de bunu gösterdiğini düşünürdüm. Artık biliyorum. - Life is a jest, and all things show it, I thought so once, and now I know it.

joking, jesting, buffoonery
şaka, komik, soytarılık
facetious
face value itibari kıymet
facetious
latife ederek
facetious
komikliği üzerinde
facetious
{s} esprili
facetious
facetiously şakalaşarak
facetious
{s} yerli yersiz espri yapan
facetious
{s} alaycı

Sen alaycı davranıyorsun. - You're being facetious.

Ben alaycı davranıyordum. - I was being facetious.

facetious
{s} şakacı
facetious
latifeci
facetious
tuhaf
humorous
humorousness şakacılık
humorous
gülünçlük
humorous
{s} nükteli
jest
{f} şaka yapmak
jest
in jest şaka olarak
jest
latife etmek
jest
soytarı

Yeni saray soytarısıyla tanıştın mı? - Have you met the new court jester?

jest
{f} şaka söylemek
jest
{f} latife etmek, şaka söylemek; şaka etmek
jest
jester dalkavuk
jest
jest şaka yap
jest
{i} şaka, latife, alay
jest
{i} alay
jest
jestinglyşaka yollu
no jesting matter
hiç de komik değil
Türkisch - Türkisch

Definition von jesting im Türkisch Türkisch wörterbuch

JEST
(Osmanlı Dönemi) Fr. Çalım. Mânâlı ve gösterişli hareket
jest
Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol veya baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket
jest
Yerinde yapılan ve beğenilen davranış
jest
Genellikle yerinde yapılan ve beğenilen davranış
jest
Genellikle yerinde yapılan ve beğenilen davranış: "Jestleri daha serbest, çoğu güzel sesli, güzel güzel insanlardı."- S. F. Abasıyanık
Englisch - Englisch
bantering; ridicule
facetious
joking
Present participle of jest
jeering
playful; mocking
mocking
humorous
{n} talk to raise laughter, mirth, wit
{i} joking, bantering; ridicule, mocking
characterized by jokes and good humor
The act or practice of making jests; joking; pleasantry
{s} facetious, humorous, playful; mocking, jeering
Sportive; not serious; fit for jests
bantering
jest
An act performed for amusement; a joke

I shall not succumb to your jests!.

jest
{v} to make merry by words, joke, divert
jest
{n} any thing ludicrous, a joke, a laughing stock
jest
{i} joke, witticism; jeering or mocking remark; sport, fun; laughing-stock, subject of a joke or mockery
jest
activity characterized by good humor
jest
Someone or something that is ridiculed; the target of a joke
jest
A mask; a pageant; an interlude
jest
If you jest, you tell jokes or say amusing things. He enjoyed drinking and jesting with his cronies = joke. something you say that is intended to be funny, not serious = joke (geste , from gesta (plural), from gerere ). to say things that you do not really mean in order to amuse people
jest
a humorous anecdote or remark intended to provoke laughter; "he told a very funny joke"; "he knows a million gags"; "thanks for the laugh"; "he laughed unpleasantly at hisown jest"; "even a schoolboy's jape is supposed to have some ascertainable point"
jest
act in a funny or teasing way
jest
To make merriment by words or actions; to joke; to make light of anything
jest
A deed; an action; a gest
jest
tell a joke; speak humorously; "He often jokes even when he appears serious"
jest
Something done or said in order to amuse; a joke; a witticism; a jocose or sportive remark or phrase
jest
To tell a joke; to talk in a playful manner; to make fun of something or someone
jest
The object of laughter or sport; a laughingstock
jest
To take part in a merrymaking; especially, to act in a mask or interlude
jest
See Synonyms under Jest, v
jest
A jest is something that you say that is intended to be amusing. It was a jest rather than a reproach = joke If you say something in jest, you do not mean it seriously, but want to be amusing. Don't say that, even in jest seriously
jest
{f} joke, speak or act in a facetious manner; jeer, taunt, mock, scoff
Türkisch - Englisch

Definition von jesting im Türkisch Englisch wörterbuch

jest
gesture

This is an unprecedented gesture. - Bu eşi benzeri görülmemiş bir jest.

He made a gesture of impatience. - O bir sabırsızlık jesti yaptı.

jest
japery
jest
gesture, sign, signal
jest
gesticulation
jest
sign
jest
gesture; gesture, beau geste
jest
nice gesture, beau geste
jesting
Favoriten