soytarı

listen to the pronunciation of soytarı
Türkisch - Englisch
{i} jester

Have you met the new court jester? - Yeni saray soytarısıyla tanıştın mı?

clown

He's always clowning in class. - O her zaman derste soytarılık ediyor.

Tom was clowning around at the party last night. - Tom dün geceki partide soytarılık ediyordu.

{i} buffoon
{i} fool
harlequin
merry andrew
clown, buffoon, jester; clown, zany
zany
Judy
fawning, untrustworthy person
clown, buffoon
merry-andrew
jest

Have you met the new court jester? - Yeni saray soytarısıyla tanıştın mı?

mummer
grotesque
punchinello
merryandrew
droll
maskara, soytarı
buffoon, jester
soytarılar
buffoons
Türkisch - Türkisch
Hileci, yaltak kimse, kaşmer
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
Eskiden kralları, padişahları ve saray halkını şaklabanlıklarıyla eğlendiren komik kimse
paskal
(Osmanlı Dönemi) SA'TERÎ
kaşmer
soytarı
Favoriten